Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci  maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları, ALES sayısal veya TUS temel tıp  puanının %60’ı lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve mülakat sınavının %20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları dışında olup temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla  ALESsayısal puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u  ve mülakat sınavının %20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Kontenjan her biri için ayrı ayrı ilan edilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asıl olarak temel tıp bilimlerinde doktora  programına girmiş olur. Asıl listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci ilan edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2018

30385

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul