190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • hüküm
 • yap
 • sayı
 • usul
 • hakkında
 • dair
 • genel
 • kanun
 • değişiklik
 • yasa
 • kararname
 • cetvel
 • kadro
 • 190