ANADOLU AJANSI İLE ON SENEYE KADAR TAAHHÜDAT İCRASI İÇİN HARİCİYE VEKİLLİĞİNE SALAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • ver
 • kanun
 • yasa
 • için
 • hakkında
 • icra
 • kadar
 • anadolu
 • vekillik
 • ajans
 • seneye
 • salahiyet
 • hariciye
 • taahhüdat