Benzer ifadeler
  • sayı
  • yasa
  • hakkında
  • kanun
  • ankara
  • üniversite
  • kuruluş
  • kadro
  • 5239