• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İMKB Pay Endeksleri Temel Kuralları hk

Genelge No: 402 
Endeks ve Veri Müdürlüğü
10/09/2012

Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

ÎMKB Pay Endeksleri Temel Kuralları ile ilgili olarak, Borsamız Yönetim Kurulu'nun 16/08/2012 tarihli toplantısında; ÎMKB Pay Endeksleri Temel Kuralları'na (Temel Kurallar) ilişkin 07/05/2012 tarihli ve 391 sayılı Genelgenin iptal edilmesine ve yeniden düzenlenen Temel Kuralların Ek'teki son halinin kabulüne karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz,

Saygılarımızla,

1.BÖLÜM: AMAÇ

İMKB Pay Endeksleri, İMKB'de işlem gören payların gruplar halinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2.BÖLÜM: TANIMLAR VE GENEL KURALLAR

2.1.Piyasa Değeri

Piyasa değeri, sermayeyi temsil eden toplam pay sayısının pay fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Piyasa değerinin hesaplanmasında "eski" ve (varsa) "yeni" payların fiyatları ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, işlem sırası açılmayan "yeni" paylar için ve esas sermaye sisteminde yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nda oluşturulan geçici paylar için, "eski" payın fiyatı dikkate alınır.

2.2.Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı

Fiili dolaşımdaki pay oranı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, İMKB piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir bir kavram olarak tanımlanmış olup, MKK tarafından hesaplanarak ilan edilir.

2.3.Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri

Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri, toplam piyasa değerinin fiili dolaşımdaki pay oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

2.4.A, B ve C Listeleri

İMKB'de işlem gören payların SPK tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi suretiyle oluşturulan, alım satım esasları farklılaştırılmış ve farklı tedbirlerin uygulandığı listeleri ifade eder.

2.5.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Kurumsal yönetim derecelendirme notu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşları tarafından, şirketin bir bütün olarak tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin olarak verilen notu ifade eder.

2.6.Döviz Kuru

T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Efektif Alış kurlarını ifade eder.

2.7.Fiyat ve Getiri Endeksleri

İMKB Pay Endeksleri hem Fiyat hem de Getiri olarak hesaplanır. Fiyat Endeksi ve Getiri Endeksi arasındaki tek fark nakit temettü ödemelerinde ortaya çıkar. Nakit temettü ödemelerinde; Getiri Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün endekse dahil paylara ağırlıkları oranında yatırıldığı varsayımıyla düzeltme yapılırken, Fiyat Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün portföy dışına çıkarıldığı varsayımıyla düzeltme yapılmaz.

2.8.Kapsam Dışı Paylar

Gözaltı Pazarı'nda işlem gören paylar ile C listesinde yer alan paylar İMKB Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez.

2.9.Endeksleri Hesaplamaya Başlama / Son Verme

Kapsamındaki pay sayısı sabit olan endeksler hariç olmak üzere, yeni bir endeksin hesaplanmaya başlanabilmesi için kapsamında yer alan şirket sayısının 5'e ulaşmış olması gerekir.

Hesaplanmakta olan herhangi bir endeksin kapsamındaki şirket sayısı 2'nin altına düşerse, yapılacak duyuruyu takip eden ikinci ayın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeksin hesaplanmasına son verilir.

2.10.Değerleme dönemi

İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu dönemi ifade eder. Değerleme dönemi, işlem hacmi verileri için Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem gününden geriye doğru geçmiş 6 ay, piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki pay oranı verileri için ise Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem günüdür.

2.11.Değerleme Günü

İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu günü ifade eder. Değerleme günü piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki pay oranı verileri için Kasım ve Mayıs aylarının son işlem günüdür.

2.12.Endeks Dönemi

a)İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endekslerin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır.

b)İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endekslerin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere 2 endeks dönemi vardır.

2.13.Dönemsel Değişikliklerin İlanı

İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka, İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 endekslerinin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir.

2.14.Endekslerin Hesaplanma ve Yayın Saatleri

Fiyat Endeksleri seanslar süresince her 10 saniyede bir hesaplanır ve eşanlı olarak yayınlanır. Getiri Endeksleri ise her seansın sonunda bir kez hesaplanır ve yayınlanır.

2.15.Veri Hassasiyetleri

Temettü Verimi "i" şirketinin Değerleme Günü itibariyle hesaplanan temettü verimini

Ödenen Temettü: "i" şirketinin içinde bulunduğu mali dönemde ödediği toplam brüt nakit temettü tutarını

Sermaye Artırım Tutarı "i" şirketinin içinde bulunduğu mali dönemde ortaklara rüçhan hakkı kullandırarak yaptığı bedelli sermaye artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma fiyatının çarpılması sonucunda elde edilen tutarların toplamını

Piyasa Değeri : "i" şirketinin Değerleme Günü piyasa değerini ifade eder.

3.BÖLÜM: HESAPLANAN ENDEKSLER

Gözaltı Pazarı'nda işlem gören paylar ile C listesinde yer alan paylar İMKB Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez.

3.1.İMKB 100 Endeksi

İMKB Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 paydan oluşmakta olup, İMKB 30 ve İMKB 50 endekslerine dahil payları da kapsar.

3.2.İMKB 50 Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşmakta olup, İMKB 30 endeksine dahil payları da kapsar.

3.3.İMKB 30 Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.

3.4.İMKB 10 Banka Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören bankalar arasından seçilen 10 paydan oluşur.

3.5.İMKB 100-30 Endeksi

İMKB 100 Endeksine dahil olup, İMKB 30 Endeksinde yer almayan 70 paydan oluşur.

3.6.İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi

İMKB pazarlarında işlem gören ve belirlenmiş asgari kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olan şirketlerin paylarından oluşur.

3.7.İMKB Tüm Endeksi

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere, İMKB pazarlarında işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.

3.8.İMKB Tüm-100 Endeksi

İMKB Tüm Endeksine dahil olup, İMKB 100 Endeksinde yer almayan paylardan oluşur.

3.9.Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere, İMKB pazarlarında işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.

3.10.İMKB Ulusal Endeksi

Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.

3.11.İMKB İkinci Ulusal Endeksi

İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerin paylarından oluşur.

3.12.İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi

İMKB pazarlarında işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarından oluşur.

3.13.İMKB Şehir Endeksleri

İMKB pazarlarında işlem gören ve ana üretim/hizmet faaliyetlerinin gerçekleştiği ya da şirket merkezinin bulunduğu şehre göre gruplandırılmış paylardan oluşur. Holdingler hariç mali sektörde faaliyet gösteren şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

3.14.İMKB Temettü Endeksi

Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen ve son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.

3.15.İMKB Temettü 25 Endeksi

İMKB Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada ilk 2/3'lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en büyük olan 25 paydan oluşur.

3.16.İMKB Halka Arz Endeksi

Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından oluşur.

4. BÖLÜM: HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DÜZELTME

4.1.Endekslerin hesaplanmasında tescil edilmiş en son fiyatlar kullanılır.

4.2.Endeksler, kapsamlarında bulunan payların fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanır.

Endekslerin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

n
€ Fit * Nit * Hit
ı+1

Et =----------------------
       Bt

Et = Endeksin t zamandaki değeri 
n  = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı 
Fit = "i" nci payın t zamandaki fiyatı 
Nit = "i" nci payın t zamandaki toplam sayısı
Hit = "i" nci payın t zamandaki fiili dolaşımda bulunan kısmının toplam pay sayısına oranı Bt = Endeksin t zamandaki bölen değeri

4.3.Endekslerde Düzeltme:

Madde 4.4'te sayılan durumlar nedeniyle endeks formülünün payında değişiklik meydana gelmesi halinde, endekslerin bölen değerinde düzeltme yapılarak devamlılık sağlanır.

Endekslerin düzeltilmiş bölen değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır:

        APD
Bt+1 = (1+------------------ ) * Bt
        PDt

Bt+1 = t+1 gününde kullanılacak düzeltilmiş bölen değer

APD = Madde 4.4'te tanımlanan durumlar nedeniyle payların fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değerinde meydana gelen toplam değişiklik PDt = "t" günü endeks kapsamındaki payların fiili dolaşımda bulunan kısmının kapanış fiyatından hesaplanan toplam piyasa değeri Bt = "t" günü bölen değeri

İşlem gören şirketlerin sermaye artırımı ve/veya temettü ödemelerinin Türk Lirasından farklı bir para birimi cinsinden gerçekleştirilmesi halinde, endekslerin bölen değerinin düzeltilmesinde, ilgili işlemin başlangıç tarihinden bir önceki iş gününe ait döviz kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilen tutarlar kullanılır.

4.4.Endekslerin bölen değerinde düzeltme yapılmasını gerektiren durumlar ve düzeltmenin yapılma zamanları:

Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekslerde düzeltme yapılması gereken faaliyet türleri ile ilgili olarak, ilgili bildirimin söz konusu faaliyetin gerçekleşme tarihinden bir önceki iş günü en geç saat 16:30'a kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00'a kadar) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmış olması gerekir. Aksi takdirde ilgili düzeltme, bildirimin KAP'ta yayınlandığı günü takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

Bir sonraki iş günü başlayacak şirket faaliyetlerine ilişkin liste, her gün saat 16:30 itibariyle kesinleştirilerek KAP'ta ve İMKB'nin Türkçe ve İngilizce internet sitesinde ilan edilir.

Nakit temettü ödemesi dışındaki bütün düzeltmeler hem fiyat hem de getiri endekslerinde yapılır.

a)Nakit temettü ödemesi:

Düzeltme temettü ödemeye başlama tarihinde, net temettü tutarı dikkate alınarak sadece getiri endekslerinde yapılır.

b)Rüçhan hakkı kullanılarak nakit karşılığı sermaye artırımı:

i)Payın hem en son ağırlıklı ortalama fiyatı, hem de temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatına eşit veya daha yüksekse:

Düzeltme, rüçhan hakkı kullanımı başlama tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

ii)Payın en son ağırlıklı ortalama fiyatı ve/veya temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatının altındaysa:

Düzeltme, rüçhan hakkı kullanımı ve kalan payların Birincil Piyasa'da satışını müteakip sermaye artırım sürecinin tamamlandığının KAP'ta yayınlandığı günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

c)Rüçhan hakkı kullanılmayarak nakit karşılığı sermaye artırımı:

Düzeltme, satış işleminin bitiş tarihini takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

ç)Endekslere yeni pay alınması:

Düzeltme, yeni payın endekslere alındığı gün geçerli olacak şekilde yapılır.

d)Endekslerden pay çıkarılması:

Düzeltme, payın endekslerden çıkarıldığı gün geçerli olacak şekilde yapılır.

e)Fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi: Düzeltme dönemsel olarak yapılır.

Ancak, MKK tarafından haftanın son iş günü için ilan edilen fiili dolaşımdaki pay oranlarındaki değişimler takip edilerek, sermaye artırımı süreci nedeniyle meydana gelenler dışında diğer nedenlerle oluşan değişimlerin büyüklüğüne bakılır.

Fiili dolaşımdaki pay oranı;

-	%50 ve daha küçükse ve oranda 5 puan veya daha fazla bir değişim varsa,

-	%50'den daha büyükse ve oranda 10 puan veya daha fazla bir değişim varsa

düzeltme, takip eden haftanın üçüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. İki veya daha az iş gününden oluşan haftalar için fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliği yapılmaz. Gerekli görülmesi halinde İMKB Başkanlık kararı ile fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişiklik yapılabilir.

f)Şirketlerin birleşmesi:

Düzeltme, birleşme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

g)Şirketin bölünmesi:

Düzeltme, bölünme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

4.5.Hesaplanmış endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme:

Eş anlı hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme yapılmaz. Seanslar sonunda hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme ise ancak İMKB Başkanlık kararı ile yapılabilir.

4.6.Hesaplanmış endeks değerlerinin yabancı para cinsinden gösterimi:

Çeşitli ülkelerdeki borsaların veya alternatif yatırım araçlarının performanslarının birbirleriyle anlamlı bir şekilde karşılaştırılabilmesini teminen, fiyat ve getiri endeksleri için ayrı ayrı olmak üzere, bütün İMKB Pay Endekslerinin seans sonu kapanış değerleri, ABD Doları ve Euro bazında da hesaplanarak günlük olarak İMKB'nin internet sitesinde ilan edilir.

Endekslerin yabancı para birimi cinsinden hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

     (Et / Kt)
EYt =----------------* EYb
     (Eb / Kb)

Et ="t" günü endeks kapanış değeri
Kt ="t" günü döviz kuru
Eb =Endeksin başlangıç tarihindeki kapanış değeri
Kb =Endeksin başlangıç tarihindeki döviz kuru
EYt =Endeksin yabancı para cinsinden t zamandaki değeri
EYb =Endeksin yabancı para cinsinden başlangıç değeri

5.BÖLÜM: PAYLARIN SEÇİMİ/ENDEKSE ALINMA KRİTERLERİ

5.1.İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endeksleri:

a)Payların endekslere alınabilmesi için değerleme dönemi sonu itibariyle A veya B Listesinde yer almaları şarttır. C Listesinde yer alan paylar endekslere dahil edilmez.

b)İMKB 30, İMKB 50 ve İMKB 100 endekslerinin kompozisyonu Ulusal Pazar'da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından, İMKB 10 Banka Endeksinin kompozisyonu ise Ulusal Pazar'da işlem gören bankaların paylarından oluşturulur.

c)Payların endekslere alınabilmesi için, değerleme dönemleri sonu itibarıyla İMKB'de en az 60 gün süreyle işlem görmesi şarttır. Değerleme dönemi içinde Madde 7.5 veya 7.6 uyarınca endekslere dahil edilen paylar için 60 gün süreyle işlem görme şartı aranmaz.

ç)Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup payı endekslere dahil edilir.

d)Endekslerde yer alacak payların seçimi aşağıdaki gibi yapılır.

i.Paylar, değerleme dönemi sonu itibariyle fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

ii.Paylar, değerleme dönemindeki günlük ortalama işlem hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Günlük ortalama işlem hacimlerinin hesabında sadece özellik kodu "E" (Eski) ve "Y" (Yeni) olan normal emir işlemleri ile payların işlem gördüğü gün sayıları esas alınır.

iii.Nihai sıralama aşağıda açıklandığı şekilde yapılır:

Her iki listede; birinci sırada yer alan pay varsa nihai listede ilk sıraya konur. Her iki listede; birinci sırada yer alan pay yoksa, ilk iki sıra içinde yer alan pay olup olmadığına bakılır. Nihai listede ilk sırada yer alacak pay belirleninceye kadar bu işlemler tekrarlanır. Nihai listede ilk sıraya konulacak payın belirlenmesinden sonra yukarıdaki işlem takip eden sıralar için tekrar edilir. Her iki listede ilk n sıra içinde olma şartını sağlayan iki payın bulunması halinde piyasa değeri büyük olan nihai listede daha üst sıraya konur.

iv.Yapılan nihai sıralamada en üst sırada yer alan paylardan başlanarak ve 6. bölümde açıklanan endekslere alınmak veya çıkarılmak için gereken üst ve alt sıralar da gözetilmek suretiyle endekslere seçim yapılır.

5.2.Kurumsal Yönetim Endeksi:

a)Şirketlerin paylarının Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına alınabilmesi için gereken asgari Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 10 üzerinden 7 olarak belirlenmiştir.

b)Derecelendirme notunun derecelendirme yaptırmak isteyen şirketin talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi veya teyit edilmesi şarttır.

c)Birden fazla derecelendirme kuruluşundan alınan derecelendirme notlarından en son bildirilen derecelendirme notu dikkate alınır. Bu derecelendirme kuruluşlarından herhangi birisinin derecelendirme sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiğinde veya derecelendirme kuruluşunun SPK tarafından "Derecelendirme Kuruluşları Listesi"nden çıkarılması halinde diğer derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not dikkate alınır.

ç)Asgari derecelendirme notu şartını sağlayan şirketlerin payları, derecelendirme notunun KAP'ta yayınlandığı günü takip eden iş gününde endekse alınır. (KAP'ta yarım günlerde saat 12:00, diğer günlerde saat 16:30'dan sonra yayınlanan bildirimler bir sonraki iş günü yayınlanmış kabul edilir.)

5.3.Şehir Endeksleri:

a)Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50'sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50'sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50'sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınır.

b)Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

c)Şirket paylarının endeks kapsamına alınabilmesi için, öncelikle şirketin faaliyet konusunun şehir endekslerinin kapsamına giriyor olması, aynı zamanda da kapsamına girdiği şehir için bir endeks hesaplanıyor/hesaplanabiliyor olması gerekir.

5.4.İMKB Temettü Endeksi:

a)Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem gören şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının payları arasından seçilir.

b)Değerleme günü itibariyle, şirketlerin son 3 mali yılına ilişkin olarak SPK Mevzuatına göre hazırlanan yıllık finansal tablolarında Net Karı bulunan şirketlerden, takip eden mali yıl içinde ortaklara ödenen brüt nakit temettü tutarından, aynı mali yıl içinde ortaklara rüçhan hakkı kullandırılarak yapılan bedelli sermaye artırım tutarının (sermaye artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullandırma fiyatının çarpılmasıyla bulunan toplam tutar) çıkarılması suretiyle hesaplanan ortaklara dağıtılan temettü tutarı pozitif olan şirketler endekse dahil edilir.

c)Ödenen temettüler belirlenirken, şirketin Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra dağıttığı temettüler dikkate alınır.

ç)Değerleme günü itibariyle KAP'ta yayınlanmış olan en son finansal tablosundan geriye doğru 12 aylık dönemde zararı olan şirketler endekste yer almaz.

5.5.İMKB Temettü 25 Endeksi:

a)İMKB Temettü Endeksine dahil olan şirketler arasından seçilir.

b)İMKB Temettü Endeksinde yer alan paylar temettü verimine göre büyükten küçüğe sıralanarak ilk 2/3'lük dilimde yer alan paylar belirlenir.

c)Belirlenen paylar, fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak en üst sırada yer alan paydan başlanarak endekse seçim yapılır.

Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup payı endekse dahil edilir.

ç)(c) bendine göre yapılan sıralamada 25'den az pay bulunması durumunda, sıralamaya giremeyen paylar temettü verimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Sıralamada en üst sırada yer alan paydan başlanarak, birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup payı endekse dahil edilecek şekilde, endeksteki pay sayısı 25'i bulana kadar endekse seçim yapılır.

5.6.İMKB Halka Arz Endeksi:

a)Halka arz edilerek, Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının payları, işlem görmeye başladığı ilk gün İMKB Halka Arz Endeksi kapsamına alınır ve 2 yıl endeks kapsamında kalır.

b)Endeks kapsamında yer alan şirket sayısının 5'in altına inmesi durumunda, süresi dolan şirket, endeks kapsamına yeni bir şirket alınıncaya kadar kapsamda kalmaya devam eder. Bu istisnaya göre endeks kapsamında kalmaya devam eden şirketler, endeks kapsamına yeni bir şirket alındığında bekleme süreleri dikkate alınarak sırayla endeksten çıkarılır.

c)Endeks kapsamından 7.1'de belirtilen sebeplerle çıkarılan payların, bu sebeplerin ortadan kalkmasıyla yeniden endeks kapsamına alınması halinde, 2 yıllık sürenin hesabında pazarının kapalı kaldığı günler ile C listesi ve Gözaltı Pazarı'nda işlem gördüğü günler de dikkate alınır.

6.BÖLÜM: ENDEKSLERİN KAPSAMINDAKİ PAYLARDA DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİKLER

İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka ve İMKB Temettü 25 endeksleri kapsamındaki paylarda aşağıdaki esaslara göre dönemsel değişiklikler yapılır:

Endeks kapsamında olmayan bir payın endekse girebilmesi için, değerleme dönemi verileri ile bir sonraki endeks dönemi için yapılan çalışma sonucunda oluşturulan nihai sıralamada belirli bir üst sıraya veya üzerine çıkması, endeks kapsamındaki bir payın endeksten çıkarılabilmesi için ise nihai sıralamada belirli bir alt sıranın altına düşmesi gerekir.

Belirlenmiş üst ve alt sıralar endeks bazında aşağıdaki gibidir:

İMKB 30 Endeksi için 25. ve 35. sıralar,

İMKB 50 Endeksi için 45. ve 55. sıralar,

İMKB 100 Endeksi için 90. ve 110. sıralar,

İMKB 10 Banka Endeksi için 8. ve 12. sıralar.

Yapılan nihai sıralamada;

a)Belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan ve endekste olmayan paylar kapsama alınır.

b)Belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen ve endekste olan paylar endeks kapsamından çıkarılır.

c)Belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan pay sayısının, belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen pay sayısından fazla olması halinde, belirlenmiş alt sıradaki paydan başlanarak giren-çıkan pay sayısının eşitliği sağlanıncaya kadar daha üst sıralarda yer alan gerekli sayıda pay endeks kapsamından çıkarılır.

ç)Belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen pay sayısının, belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan pay sayısından fazla olması halinde, belirlenmiş üst sıranın bir altındaki sırada yer alan paydan başlanarak giren-çıkan pay sayısının eşitliği sağlanıncaya kadar daha alt sıralarda yer alan gerekli sayıda pay endeks kapsamına alınır.

d)Endekslerin kapsamında endeks dönemleri içinde olabilecek değişikliklerde kullanılmak üzere; İMKB 30 için 2, İMKB 50 için 3, İMKB 100 için 5, İMKB 10 Banka için 2 ve İMKB Temettü 25 için 5 pay yedek olarak seçilir ve dönemsel değişikliklerle birlikte ilan edilir.

7.BÖLÜM: ENDEKSLERİN KAPSAMINDAKİ PAYLARDA DÖNEMSEL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekslerin kapsamında değişiklik yapılması gereken durumlarda, ilgili bildirimin gerçekleşme tarihinden bir önceki iş günü en geç saat 16:30'a kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00'a kadar) KAP'ta yayınlanmış olması gerekir. Aksi takdirde ilgili değişiklik, bildirimin KAP'ta yayınlandığı günü takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

7.1.Pazarları kesin olarak kapatılan paylar, ilave halka arz nedeniyle kapatılanlar hariç pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan paylar, bulunduğu pazardan Gözaltı Pazarı'na alınan paylar ile A veya B listesinden C listesine alınan paylar, kapatma veya geçiş işleminin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde kapsamında oldukları tüm endekslerden çıkarılır. İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka ve İMKB Temettü 25 endekslerinden çıkarılan payların yerlerine yedek paylar alınır.

7.2.Bulunduğu pazardan Gözaltı Pazarı hariç başka bir pazara alınan paylar, geçiş işleminin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde eski pazarına ait endeksten çıkarılarak yeni alındığı pazara ait endekse dahil edilir. Bu kapsamda İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 ve İMKB 10 Banka endekslerinden çıkarılan payların yerlerine yedek paylar alınır.

7.3.Endeks kapsamından 7.1'de belirtilen sebeplerle çıkarılan paylar, çıkarıldığı dönem tamamlanana kadar İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka ve İMKB Temettü 25 endekslerine yeniden alınmaz. Pazarları geçici olarak kapatılan paylar tekrar işlem görmeye başladığı veya C listesine alınan paylar C listesinden çıkarıldığı gün geçerli olacak şekilde, ilgili diğer endekslere yeniden alınır.

7.4.İlk defa işlem görmeye başlayan paylar, İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka, İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 endeksleri dışında, kapsamına girdiği diğer tüm endekslere işlem görmeye başladığı gün geçerli olacak şekilde dahil edilir.

7.5.Bir şirketin veya bankanın paylarının halka arz edilen kısmının piyasa değeri halka arzın bitiş tarihi itibariyle;

-1 milyar TL'den veya Ulusal Pazar'daki fiili dolaşımdaki payların toplam piyasa değerinin %1'inden daha büyükse ve

-İMKB 30 Endeksi kapsamında bulunan payların fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en küçük olanından daha büyükse,

işlem gördüğü 5. iş günü geçerli olacak şekilde, İMKB 30, İMKB 50 ve İMKB 100 endeksleri kapsamındaki fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en küçük olan payın yerine endekslere alınır.

7.6.Bir bankanın paylarının halka arz edilen kısmının piyasa değeri halka arzın bitiş tarihi itibariyle;

-1 milyar TL'den veya Ulusal Pazar'daki fiili dolaşımdaki payların toplam piyasa değerinin %1'inden daha büyükse ve

-İMKB 10 Banka Endeksi kapsamında bulunan payların fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en küçük olanından daha büyükse,

işlem gördüğü 5. iş günü geçerli olacak şekilde, İMKB 10 Banka Endeksi kapsamındaki fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en küçük olan payın yerine endekse alınır.

7.7.Sektör değişikliğine neden olacak şekilde faaliyet konusu değişen şirketler, yeni faaliyetlerinin fiilen başladığına ilişkin bildirimin KAP'ta yayınlandığı haftayı izleyen haftanın ilk iş günü geçerli olacak şekilde eski sektör endekslerinden çıkarılarak yeni sektör endekslerine alınır.

7.8.İMKB Şehir Endeksi kapsamında yer alan şirketin üretim/faaliyet/idare merkezinin değişmesi, faaliyet konusu bakımından endeks kapsamı dışına çıkması durumlarında şirketin payları, değişikliğin fiilen gerçekleştiğine ilişkin bildirimin KAP'ta yayınlandığı haftayı izleyen haftanın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamından çıkarılır, yeni üretim/faaliyet/idare merkezine ait endeks kapsamına alınır.

7.9.İMKB Şehir Endeksi kapsamında yer almayan şirketin faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yeni faaliyet konusu İMKB Şehir endeksleri kapsamına girerse şirketin payları, yeni faaliyetlerinin fiilen başladığına ilişkin bildirimin KAP'ta yayınlandığı haftayı izleyen haftanın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamına alınır.

7.10.İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki paylar,

a)KAP'ta yayınlanan yeni derecelendirme notunun asgari derecelendirme notundan düşük olması,

b)Derecelendirme sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona erdiğinin KAP'ta yayınlanması,

c)Derecelendirme kuruluşunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Derecelendirme Kuruluşları Listesi"nden çıkarıldığının KAP'ta yayınlanması,

ç)Derecelendirme kuruluşunun bağımsızlığının ortadan kalktığının KAP'ta yayınlanması,

d)Derecelendirme notunun verildiği tarihten sonraki 1 yıllık dönem sonuna kadar yenilenmemesi veya teyit edilmemesi

durumlarında, ilgili bildirimin KAP'ta yayınlandığı günü veya 1 yıllık dönemin bittiği günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde endeks kapsamından çıkarılır. Söz konusu nedenlerin ortadan kalkmasıyla birlikte KAP'ta yayınlanan yeni derecelendirme notu asgari derecelendirme notundan yüksekse, yeni notun KAP'ta yayınlandığı günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde söz konusu paylar endeks kapsamına alınır.

7.11.Payları İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100, İMKB 10 Banka veya İMKB Temettü 25 Endeksi kapsamında olan iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya devri sonucunda ortaya çıkan şirketin payları endeks kapsamı içinde kalır ve eksilen şirket/şirketler, birleşme veya devre ilişkin payların dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde yedeklerden tamamlanır.

7.12.Payları İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 veya İMKB 10 Banka Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirketi devir alır veya kapsamda olmayan bir şirkete devir olursa ortaya çıkan yeni şirketin yer alacağı pazara bakılır. Ortaya çıkan yeni şirket Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer alırsa endeks kapsamında kalır, Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer almazsa, devrolan şirket ortaklarına payların dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endekslerden çıkarılarak yerine yedek paylar alınır.

7.13.Payları İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında olan bir şirket başka bir şirketi veya şirketleri devir alırsa endeks kapsamında kalmaya devam eder.

7.14.Payları İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirket tarafından devir alınırsa, devrolan şirket ortaklarına payların dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

7.15.Payları Şehir Endeksi kapsamında olan şirketlerin birleşme ve devralmalarında, birleşme sonrası oluşan yeni şirket veya devralan şirketin durumu yeniden değerlendirilir.

7.16.Payları İMKB 30, İMKB 50, İMKB 100 veya İMKB 10 Banka Endeksi kapsamında olan bir şirket iki veya daha fazla şirkete bölünüyorsa, ortaya çıkan şirketlerden fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri en büyük olan şirket endeks dönemi sonuna kadar endeks içinde kalır, diğer şirketler bölünmenin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

7.17.İMKB Temettü ve İMKB Temettü 25 Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirketi devir alır veya kapsamda olmayan bir şirkete devir olursa ortaya çıkan yeni şirketin yer alacağı pazara bakılır. Ortaya çıkan yeni şirket Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer alırsa endeks kapsamında kalır, Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda yer almazsa, devrolan şirket ortaklarına payların dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endekslerden çıkarılır. İMKB Temettü 25 Endeksinde, çıkarılan payın yerine yedek pay alınır.

7.18.İMKB Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket, işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 25. ayın ilk iş günü geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

7.19.Payları İMKB Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket başka bir şirketi veya şirketleri devir alırsa endeks kapsamında kalmaya devam eder.

7.20.Payları İMKB Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirket tarafından devir alınırsa, devrolan şirket ortaklarına payların dağıtılmasına başlandığı gün geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.

8. BÖLÜM: ENDEKSLERİN TAKİP VE YÖNETİMİ

8.1.Endekslerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik işlemler Endeks ve Veri Müdürlüğü tarafından yapılır.

8.2.Dönemsel değişiklikler kapsamında, endekslerde ve yedek listelerde yer alacak paylar periyodik olarak Endeks ve Veri Müdürlüğü tarafından belirlenir ve İMKB Başkanlık onayına sunulur.

8.3.İMKB Pay Endeksleri Temel Kuralları kapsamında düzenlenmemiş her konuda yapılacak uygulama İMKB Başkanlığı tarafından belirlenir ve duyurulur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Genelgenin Resmi Metni
  Resmi Gazete Metni
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul