• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Cari Fiyat Seviyesindeki Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltmalara İlişkin Ücretlerin Farklılaştırılması

Genelge No: 409 
Pay Piyasası Müdürlüğü Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü.
19/11/2012

Sayın Üyemiz,

İlgi : 30/12/2011 Tarihli ve 385 Sayılı Genelgemiz. '

Bilindiği üzere, Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamaları cari (en iyi alış veya satış) fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında yüz binde 1, cari fiyat kademelerinden farklı fiyat kademelerindeki emirler üzerinde yapıldığında ise milyonda 2,5 oranında ücretleııdirilmektedir.

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 07/06/2012 tarihli ve 1482 sayılı toplantısında alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2012 tarihli ve 37/1192 sayılı toplantısında onaylanan kararlar doğrultusunda, cari lıyat kademesinde yer alan emirlerde emir iptali, emir miktarını azaltma ve emir fiyatını kötüleştirme uygulamalarına üç aşamalı bir ücretlendirme modeli getirilmiştir. 
Şöyle ki;

« 30 saniyeye kadar (otuzuncu saniye dahil değil) yapılan emir iptalleri, miktar azaltmaları ve fiyat kötüleştirmeleri yüz binde 4 oranında (mevcut uygulamanın 4 katı),

o 30 saniye ile 1 dakika arasında (altmışıncı saniye dahil değil) yapılan emir iptalleri, miktar azaltmaları ve fiyat kötüleştirmeleri yüz binde 2 oranında (mevcut uygulamanın 2 katı),

o 1 dakika ve sonrasında yapılan emir iptalleri, miktar azaltmaları ve fiyat kötüleştirmeleri ise yüz binde 1 oranında (mevcut uygulama ile aynı) ücretlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen süreler;

o Cari fiyat kademesinde iletilen veya farklı bir kademeden iletilmekle birlikte sonradan üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, piyasa şartlarında cari fiyat kademesine gelen emirler için emrin Sisteme kabul edildiği andan itibaren başlatılacaktır.

o Sistemde bekleyen emirler üzerinde yapılan her değişiklikten sonra (miktar azaltma, miktar artırma, fiyat iyileştirme, fiyat kötüleştirme) yeniden başlatılacaktır.

Cari fiyat kademeleri dışında kalan fiyat kademelerinde emir iptali, miktar azaltma ve fiyat kötüleştirmelerin ücretlendirilmesiııde ise mevcut uygulama devam edecektir.

Yukarıda belirtilen yeni ücret düzenlemesi, Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda 03/12/2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Maddeye git
    Dosyalar
    
    
    İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul