• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Pay Piyasası’nda ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda Uygulanacak Maksimum Lot Miktarları ve Belirleme Yöntemi Hk.

Genelge No:411 
Pay Piyasası Müdürlüğü Gelişen İşletmeler Piyasası Müdürlüğü
03/l2/2012

Sayın Üyemiz

İlgi : 30/12/2011 Tarihli ve 385 Sayılı Genelge.

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 29/11/2012 tarihli ve 1507 sayılı toplantısında, ilgi Genelgemizin 2.5.3 nolu maddesi ile düzenlenmiş olan maksimum lot miktarlarına ilişkin olarak;

-Mevcut durumda 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 75.000 ve 100.000 lot olarak belirlenmiş olan maksimum lot kademelerine 250.000 lotun ilave edilmesine,

-Maksimum lotların belirlenmesinde halihazırda kullanılmakta olan sözleşme başına düşen ortalama lot miktarına dayalı yöntemin yerine, detayları aşağıda açıklanan, pay sıralarına gelen emir miktarlarına dayalı yeni bir yöntemin belirlenmesine,

-Maksimum lotların belirlenmesinde değerlendirmelerin her ay, bir önceki ayın verileri kullanılarak yapılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Bu karar ile kabul edilen yeni yöntemde maksimum lot miktarları aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

-Her pay veya fon sırasına bir ay içerisinde iletilen emirlerin (özel emirler ve aktif koşullu emirler hariç) ortalama günlük miktarı (lot olarak) hesaplanır (her pay sırasına günlük toplam olarak iletilen emirlerin ortalama miktarı),

-Her pay veya fon sırası için bulunan ortalama günlük emir miktarlarının piyasa bütünü için genel toplamı alınır (ortalama günlük emir miktarlarının toplamı),

-Her pay veya fon sırası için birinci maddede hesaplanan ortalama günlük emir miktarı ikinci maddede yer alan ortalama günlük emir miktarlarının toplamına oranlanır,

-Elde edilen oranlar, aşağıdaki Tabloda yer aldığı gibi kademelere ayrılır ve her kademe için ayrı bir maksimum lot miktarı belirlenir.
Tablo : Günlük ortalama emir miktarı oranları ve maksimum lot kademeleri

İzleyen aşamada her pay veya fon için "ortalama günlük işlem miktarı" hesaplanır (özel emirler dışarıda tutularak) ve bu değer bulunan maksimum lotlara bölünür, elde edilen sonuçlar ondan (10) küçükse bulunan maksimum lotun bir alt kademedeki değeri maksimum lot olarak atanır.

Varant/sertifıkalara ait maksimum lotlar, ihraç miktarları, minimum özel emir miktarları, yeknesaklık gibi faktörler gözönünde bulundurularak Pay Piyasası Müdürlüğü'nce belirlenir.

Piyasanın hızla gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, borsa yatırım fonları ve payların (Eski-Yeni-Rüçhaıı, Birincil Piyasa, Temerrüt-Resmi Müzayede vb. sıralarında) maksimum lot miktarlarını gerek ilk pazar açılışında belirleme, gerekse piyasasının gerektirdiği koşullarda ihtiyaca göre artırıp/azaltma yetkisi uygulama kolaylığı sağlamak açısından Pay Piyasası Müdürlüğü'ndedir.

Maksimum lot miktarlarında yapılması gerekli görülen değişiklikler, her ay başında geçmiş ayın verileri kullanılarak yapılan sayısal tespitler, piyasadaki gelişmeler ve Pay Piyasası uzmanlarının görüşü doğrultusunda belirlenir ve duyurularak yürürlüğe girer.

Maksimum lotlara ilişkin yeni düzenlememiz 05/12/2012 talihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Üyelerimizin konu hakkında bilgi edinerek, yapılan değişiklikler doğrultusunda gerekli teknik ve operasyoııel hazırlıklarını yürürlük tarihine kadar tamamlamalarını rica ederim.

Saygılarımla,
Maddeye git
    Dosyalar
    
    
    İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul