• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İhale Esasları ile Tahsis Edilen İlave Terminal Ücretleri

Genelge No:413 
Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü

07/12/2012

İlgi : 
a) 05/10/2007 tarihli ve 270 sayılı Genelge, 
b) 24/12/2008 tarihli ve 294 sayılı Genelge.

Sayın Üyemiz,

Araeı kurumlara ihale yoluyla veya ihale esaslarıyla geçici olarak tahsis edilecek Pay Piyasası işlem terminalleri hakkındaki 270 sayılı Genelgede yer alan "İki ihale tarihi arasındaki dönemde ve ihaleyi beklemeksizin geçici terminal almak isteyen üyelerimiz, düzenlenen ve terminal tahsis edilen son ihalede verilen en yüksek teklif tutarının %25 fazlasını herbir terminal için aylık (net) olarak ödemek üzere ilave terminal talep edebilecektir." şeklindeki hüküm, 29/11/2012 tarihli Borsamız Yönetim Kurulu kararı ile üyelerimiz tarafından borsa terminallerinin daha düşük fiyatla kullanılabilmesi ve bu şekilde maliyetlerinin azaltılabilmesi amacıyla

"İki ihale tarihi arasındaki dönemde ve ihaleyi beklemeksizin geçici terminal almak isteyen üyelerimiz, düzenlenen ve terminal tahsis edilen son ihalede verilen en yüksek teklif tutarım herbir terminal için aylık (net) olarak ödemek üzere ilave terminal talep edebilecektir." şeklinde;

Aracı kuruluşlara genel tahsis veya ihale dışında ücretli olarak tahsis edilecek Borçlanma Araçları Piyasası işlem terminalleri hakkındaki 294 sayılı Genelgede yer alan "Düzenlenen son ihalede verilen en yüksek teklif tutarının %25 fazlasını her bir terminal için aylık olarak ödemek üzere ilave terminal talep edilebilecek, ihalede bir fiyat oluşmaması halinde ise ihale için teklif edilebilecek minimum fiyatın %25 fazlası ile tahsis yapılabilecektir. " şeklindeki hüküm ise 03/12/2012 tarihli sayılı Borsamız Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda zikredilen amaç doğrultusunda,

"Düzenlenen son ihalede verilen en yüksek teklif tatarını her bir terminal için aylık olarak ödemek üzere ilave terminal talep edilebilecek, ihalede bir fiyat oluşmaması halinde ise ihale için teklif edilebilecek minimum fiyat üzerinden tahsis yapılabilecektir. " şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,
Maddeye git
    Dosyalar
    
    
    İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul