Benzer ifadeler
  • yasa
  • dair
  • kaldır
  • kanun
  • umumi
  • müzeyyel
  • içtimaatı