En son güncellemeler 25 Mayıs 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.

İDAREİ UMUMİYEİ VİLAYAT KANUNU MUVAKKATİNİN 62 VE 64 ÜNCÜ MADDELERİNİN TADİLİNE VE MECLİSİ İDARELERİNİN İLGA EDİLEN MÜNTEHAP AZAKLIKLARINA AİT VEZAİFİN SURETİ İCRASINA DAİR KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • madde
 • yasa
 • dair
 • ait
 • icra
 • idare
 • kanun
 • suret
 • meclis
 • tadil
 • muvakkat
 • ilga
 • idarei
 • vilayat
 • umumiyei
 • müntehap
 • vezaifin