İDAREİ UMUMİYEİ VİLAYAT KANUNU MUVAKKATİNİN 62 VE 64 ÜNCÜ MADDELERİNİN TADİLİNE VE MECLİSİ İDARELERİNİN İLGA EDİLEN MÜNTEHAP AZAKLIKLARINA AİT VEZAİFİN SURETİ İCRASINA DAİR KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • madde
 • yasa
 • dair
 • ait
 • icra
 • idare
 • kanun
 • suret
 • meclis
 • tadil
 • muvakkat
 • ilga
 • idarei
 • vilayat
 • umumiyei
 • müntehap
 • vezaifin