İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • münakalat
 • müdürlük
 • inha
 • hususi
 • sermaye
 • salahiyet
 • memur
 • nafıa
 • tesisat
 • bilümum
 • devir
 • kanun
 • idare
 • elektrik
 • istanbul
 • tünel
 • belediye
 • müdür
 • tramvay
 • umum