En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 40/A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/A, 38, 40, Ek 1, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7. 7020 (2017) md: 40/A. 6585 (2015) md: 9, 12, Ek 1. An. M. K. 2012/184 (2014) md: 16, 38. An. M. K. 2012/176 (2014) md: 37. An. M. K. 2013/18 (2014) md: 37/A, 38. 6455 (2013) md: 2, 11, 16, 37, 37/A, 38, Geçici 7. KHK 661 (2011) md: 7, 38, 39, Geçici 4, 37/A. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
24345 (2018) - ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1111
GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Görevler
Madde 2 - KHK 703(2018), 6455(2013), KHK 649(2011) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Bakan
Madde 4 - KHK 703(2018) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Madde 5 - KHK 703(2018), KHK 649(2011) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - KHK 703(2018) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 661(2011), KHK 649(2011) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
(1) Bu KHK’nin Adı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Madde 9 - KHK 703(2018), 6585(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Madde 11 - KHK 703(2018), 6455(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Madde 12 - KHK 703(2018), 6585(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 15 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Madde 16 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/184(2014), 6455(2013), KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-KHK-649/24 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 18 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 25 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Döner Sermaye, Konsey ve Şûra
Taşra teşkilatı
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Yurtdışı teşkilatı
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Döner sermaye işletmesi
Madde 28 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Gümrük ve Ticaret Konseyi ile çalışma grupları
Madde 29 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Yetki devri
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 34 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 35 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Kadrolar
Madde 36 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı
Madde 37 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/176(2014), 6455(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Gümrük ve Ticaret Denetmenliği
Madde 37/A - KHK 703(2018), An. M. K. 2013/18(2014), 6455(2013), KHK 661(2011)(Ek: 24/10/2011-KHK-661/9 md; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Personel alım usulü(1)
Madde 38 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/184(2014), An. M. K. 2013/18(2014), 6455(2013), KHK 661(2011), KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-KHK-649/27 md; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Kontrolör” iken, 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir
1130
Silah taşıma(1)
Madde 39 - KHK 661(2011)
(1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru genel kolluk kuvveti personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahiptir. Bu personelin kullanacağı silah ve mühimmat Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından temin edilir.

(2) Silah taşıma, bulundurma ve genel hükümler çerçevesinde kullanmaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 40 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Elektronik ortamda tebliğ(2)
Madde 40/A - KHK 703(2018), 7020(2017)(Ek:18/5/2017-7020/20 md.)
Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.

Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Ticaret Bakanlığı, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir
(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 11 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına “Gümrük Muhafaza Bölge Amiri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir
1130-1/1131
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6585(2015)(Ek: 14/1/2015-6585/24 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Hak ve yetkiler ile personelin devri ve atıflar
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
 
 
 
Taşra teşkilatı
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Süre uzatımı yetkisi
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 654(2011)(Ek: 26/9/2011-KHK-654/1 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), 6455(2013)(Ek: 28/3/2013-6455/88 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)
 
Yürürlük
Madde 41 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1131

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  640 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN

  HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

  Değiştiren

  Kanunun/ KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

  Kararının 

  Numarası

   

  640 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/649 

  2, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 25, 38, Geçici Madde 3 ve (1) sayılı cetvel

  17/8/2011

  KHK/654

  Geçici Madde 6

  11/10/2011

     KHK/661

  7, 37/A, 38, 39, Geçici Madde 4

  2/11/2011

  6455

  2, 11, 16, 37, 37/A, 38, Geçici Madde 7

  11/4/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı

  37/A maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları

   

   

  12/7/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (12/4/2014)

  Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.: 2011/87, K.: 2012/176 sayılı Kararı

  37 maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları

   

  18/1/2014 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (18/7/2014)

  6585

  EK MADDE 1

  29/1/2015

  7020

  40/A

  27/5/2017

  KHK/703

  KHK’nin Adı, 1 ila 38, 40, 40/A, EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 1 İLA GEÇİCİ MADDE 7, EK (I) SAYILI LİSTE

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   
  
  
  640 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (64)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul