İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır (Aşağıdaki metin 11/9/2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Aşağıdaki metin 11/9/2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 07.07.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2857-115-986/28361
KONU : Mükellefin terkini gereken vergi borcu
afetin meydana geldiği tarihten sonra tahsil edilmiş
olduğundan mükellefe iade edilip edilmeyeceği hk.

..................... VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : a) ..................... tarih ve.....................sayılı yazınız.
b) ..................... tarih ve ..................... sayılı yazımız.

İlgi yazınız ekinde yer alan 24.11.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.48.10/THSLT-40-37-7040 sayılı özelge incelenmiştir.

İliniz ..... Malmüdürlüğü mükelleflerinden .....'in 03.07.1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında aracının tamamen yanması nedeniyle varlıklarında meydana gelen zarar derecesi 26.12.1996 gün ve DEF.0.48.10/30-VUK-1/9360 sayılı yazınız eki terkin belgelerinin incelenmesi sonucu % 100 olarak hesaplanmıştır.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda adı geçenin 1995 takvim yılına ait 15.763.000 lira gelir vergisi ile 1994-1995 takvim yılına ait 146.705.000 lira gecikme zammının terkini uygun görülmüştür.

Mükellefin bu borçlarının 25.12.1997 tarihinde ödenmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün bulunmadığı hususunda Defterdarlığınızca ilgili Malmüdürlüğüne yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazı ile görüş bildirildiği anlaşılmıştır.

Adı geçen mükellefin terkini gereken vergi borcunun afetin meydana geldiği (03.07.1996) tarihinden sonra tahsil edilmiş olduğu belirtildiğine göre 1 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2) numaralı bölümünde yapılmış olan açıklamalar dikkate alınarak terkini icap eden miktarların mükellefe iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı
Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul