Metinsel Değişiklikler
Değiştirdiği Mevzuatlar
213 (1961) - VERGİ USUL KANUNU md: 368.
5422 (1949) - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU md: 44.
3100 (1984) - KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN md: Mükerrer 8, 9. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7597
<txt>VERGİ USUL KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, GİDER VERGİLERİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU,</txt> 3505 <txt>SAYILI KANUN, KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 1318 VE 4208 SAYILI KANUNLAR İLE</txt> 178 <txt>SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE</txt> 190 <txt>SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN</txt>

BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 1 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - An. M. K. 2011/37(2012) (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 160, 256 ve 257 nci maddeleri ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 160, 256 ve 257 nci maddeleri ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 160, 256 ve 257 nci maddeleri ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 279 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 280 ve 313 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir)
 
Madde 8 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 280 ve 313 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir)
 
Madde 9 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 339, 340 ve 344 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 10 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 339, 340 ve 344 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 11 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 339, 340 ve 344 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 9 numaralı bendi ile ilgili olup, yerine işlenmiş, 8, 9 ve 10 numaralı bentleri yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 359 ve 360 ıncı maddeleriyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 15 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 359 ve 360 ıncı maddeleriyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
7598
Madde 16 - 4444(1999) (Ek: 22/7/1998 - 4369/16 md.)
Şu kadar ki; dava konusu yapılan vergi ziyaı cezasına,dava açma süresinin sonundan yargı kararının idareye tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 112 nci maddede belirtilen usul ve oranda gecikme faizi hesaplanır ve cezanın ödeme süresi içinde ödenir. (1)
Madde 17 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 376, ek 1, ek 5, ek 6, ve ek 11 inci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir. )
 
Madde 18 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 376, ek 1, ek 5, ek 6, ve ek 11 inci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir. )
 
Madde 19 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun geçici 19 ve geçici 20 nci Geçici 21 ve Geçici 22 nci maddeleriyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 21 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 24 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 25 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 26 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 27 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 21, 23 ve 25 inci maddeleri ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 28 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 21, 23 ve 25 inci maddeleri ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 29 - 831/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 21, 23 ve 25 inci maddeleri ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 30 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile ilgili olup, yerine işlenmiş, Ek 4 üncü maddenin diğer fıkraları ile Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 31 - (31/121960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 46,47 ve 48 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 32 - (31/121960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 46,47 ve 48 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 33 - (31/121960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 46,47 ve 48 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 34 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 53 ve 54 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 35 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 53 ve 54 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 36 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 66 ve 68 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 37 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 66 ve 68 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 38 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 39 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75,76,80, 81 ve 82 nci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 40 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75,76,80, 81 ve 82 nci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 41 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75,76,80, 81 ve 82 nci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 42 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75,76,80, 81 ve 82 nci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 43 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75,76,80, 81 ve 82 nci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
(1) Bu fıkra 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun 368 inci maddesine eklenmiş olup, 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış ise de, 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
7599
Madde 44 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 45 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 46 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 47 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 48 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 49 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 101 ve 103 üncü maddeleri ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 50 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 101 ve 103 üncü maddeleri ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 51 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 117 nci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 52 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 120 ve mükerrer 123 üncü maddeleriyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 53 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 120 ve mükerrer 123 üncü maddeleriyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 54 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 55 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 14, 22 ve 25 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 56 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 14, 22 ve 25 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Madde 57 - (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 14, 22 ve 25 inci maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 59 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 13 ve 17 nci maddeleri ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 60 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 13 ve 17 nci maddeleri ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 61 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 62 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 63 - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 29 ve 33 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 64 - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 29 ve 33 üncü maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
7600
YEDİNCİ BÖLÜM
EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 65 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8, 11, 18, 21, 29 ve 32 nci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 66 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8, 11, 18, 21, 29 ve 32 nci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 67 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8, 11, 18, 21, 29 ve 32 nci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 68 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8, 11, 18, 21, 29 ve 32 nci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 69 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8, 11, 18, 21, 29 ve 32 nci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 70 - (29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı Kanunun 8, 11, 18, 21, 29 ve 32 nci maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 71 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 7, 9, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 72 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 7, 9, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 73 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 7, 9, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 74 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 7, 9, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 75 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun 7, 9, 16, 17 ve 19 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 76 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ONUNCU BÖLÜM
DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 77 - (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ONBİRİNCİ BÖLÜM
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 78 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun 4 sayılı tarifesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ONİKİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 79 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 83 üncü maddesinin eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 80 - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
7601
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 81 -
A) 4/1/1961 tarihli ve
   213
   sayılı Vergi Usul Kanununun;

1- 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yeralan "...(götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil)..." ibaresi "...(kazançı basit usulde tespit edilenler dahil)...",

2- 30 uncu maddesinin 7 numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan "...yapıldığı dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak dönem..." ibaresi "...mevcudiyetinin tespit edildiği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak ilgili dönem...",

3- 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yeralan "Ücret ve Kazançları Götürü Usulde Tespit Edilen Tüccar, Hizmet ve Serbest Meslek Erbabının..." ibaresi "diğer ücret elde eden hizmet erbabının...",

4- 154 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yeralan "...götürü usulde..." ibaresi "...basit usulde...",

5- 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yeralan "Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tespit edilenlerle götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler ;"ibaresi "Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edenler, ",

6- 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yeralan "... muaf olan esnaf ve çiftçiler," ibaresi "...muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ;",

7- 232, 233 ve 234 üncü maddelerinin birinci fıkralarında yeralan "...ikinci sınıf tüccarlarla ..." ibaresi "...ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenlerle..."; 232 nci maddesinin 3 numaralı bendinde yeralan "Kazançları Götürü Usulde Tespit olunan tüccarlara;" ibaresi "Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,", 234 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yeralan "...götürü usulde vergiye tabi tüccar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf..." ibaresi "...vergiden muaf esnaf...",

8- 238 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "...götürü ücret.." ibaresi "...diğer ücret ...",

9- 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "...götüre usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden..." ibaresi "...gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden ...",

10- 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yeralan parantez içi hüküm "... (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil)...",

11- 251 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan "Kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı ile götürü gider usulunü..." ibaresi "Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü...",

12- Mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinden "Değeri 5.000 lirayı geçmeyen iktisadi kıymetler, iktisadikıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştamallıklar, özel maliyet bedelleri,..." ibaresi "İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları ve kredi faizleri sinema filmleri, alameti farikahakları, peştemallıklar...",

13- 331 inci maddesinin parantez içi hükmünde geçen "(kaçakçılık, ağır kusur, kusur...)" ibaresi "(vergi ziyaı cezası...)",

14- 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.",

15- Dördüncü Kitabının İkinci Kısmında yer alan ÜçüncüBölüm, İkinci Bölüm,

16- 335 inci maddesinde yer alan "Kaçakcılık, ağır kusur veya kusurda..." ibaresi "Vergi ziyaı cezasında...",

17- 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...kaçakçılık ve usulsüzlük veya ağır kusur ve usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük..." ibaresi "...vergi ziyaı ve usulsüzlük..." şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "...kaçakçılık, ağır kusur veya kusur..." ibaresi "vergi ziyaı..."

18- 337 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...kaçakçılık, ağır kusur, kusur..." ibaresi "...vergi ziyaı...",
  
7602
19- 363 üncü maddesinin ikinci cümlesi "Bu hareketler kaçakçılık suçu cezasını gerektiren bir fiile iştirak mahiyetinde olduğu takdirde haklarında ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.",

20- 367 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını veya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını..."ibaresi"...359 ve 360 ıncı maddelerde yazılı kaçakçılık veyaiştirak suçlarını...", aynı fıkrada yer alan "... defterdarlığın mütalaasıyla, ..." ibaresinin de"... defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla,...", dördüncü fıkrası "359 ve 360 ıncı maddeler uyarınca uygulanan hapis cezaları, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez." ve beşinci fıkrasında yer alan "...kısmının 1-3 üncü bölümlerinde..."ibaresi "...kısmında...",

21- 371 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...kaçakçılık (338,346 ve 347 nci maddelerde yazılı şekilde yapılanlar dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki..." ibaresi"... vergi ziyaı cezasını gerektiren (360 ıncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil)...", aynı fıkrada yer alan "...kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmez." ibaresi"... vergi ziyaı cezası kesilmez.", 2 numaralı bendinin parantez içi hükmü"... (kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce)...", aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen"... kaçakçılık ve kaçakçılığa tşebbüs fiillerini işleyenler hakkında 338,346 ve 347 nci madde hükümleri..." ibaresi"... kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 360 ıncı madde hükmü...",

22- 374 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan "Kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezalarından,..."ibaresi "Vergi ziyaı cezasında,...", ikinci fıkrası "Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.",

23- Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan"...kusur..."ibaresi"... vergi ziyaı...",

24- Geçici 5 inci maddede yer alan"...götürü usulden (Zirai kazançlarda götürü gider usulü dahil) gerçek usule geçecek olan mükelleflerin..."ibaresi"... veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faliyete devameden serbest meslek erbabının...",

25- 135 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan"... Stajyer Gelirler Kontrolörleri..."ibaresi "...Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar...",

26- 247 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin "Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;",

27- 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili 9 numaralı bendinde yer alan "Götürü matrahlar..." ibaresi "Diğer ücretler...", Kanuna bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin mükellef grupları sütununun 5 numaralı satırında yer alan "Götürü usulde gelir vergisine tabi olanlar" ibaresi "Kazancı basil usulde tespit edilenler",

28- 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "...alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımmen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar..."ibaresi "...alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar..."şeklinde;

B) 21/7/1953 tarihli ve
   6183
   sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun; 1 - 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen..."ibaresi "
   213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344
   üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan...",

2 - 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "5.000" ibaresi "500.000",

3 - 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "...kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları..." ibaresi"...vergi ziyaı cezası...",

4 - 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan"... iki katına kadar artırmaya veya bu nisbetleri % 30'una kadar indirmeye, yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgari miktarını 10 katına..."ibaresi"...%10'una kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya ve gecikme zammı asgari miktarını 3 katına..." şeklinde;

C) 31/12/1960 tarihli ve
   193
   sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

1 - 7 nci maddesinde geçen "Sair kazanç ve iratlarda..."ibaresi"Diğer kazanç ve iratlarda...",
  
7603
2 - 37 nci maddesinde ve 51 inci madde başlığında ve birinci fıkranın ilk cümlesinde yer alan "...götürü..." ibaresi "...basit...",

3 - 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek usule geçen çiftçilerin..."ibaresi"Gerçek usule geçen çiftçilerin...",

4 - 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...işletme hesabı veya götürü gider usulleri yerine..."ibaresi "...işletme hesabı yerine...",

5 - 64 üncü maddesinin başlığında yer alan "Götürü usül:" ibaresi "Diğer ücretler.", birinci fıkrasında yer alan"... Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir. "ibaresi"...takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarıdır.", 1 numaralı bendinde yer alan "...götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı..."ibaresi"...basit usulde tespit edilen ticaret erbabı...", 5 numaralı bendinde geçen"...Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlar." ibaresi"... Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.", diğer maddelerde (madde başlıkları dahil) geçen "götürü ücret"ibareleri "diğer ücret",

6 - Mükerrer 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...1/3'ü..." ibaresi"... 1/5'i...",

7 - 88 inci maddesinde yer alan"...54 üncü maddeye göre hesaplanan gider fazlalığından doğanlar dahil, mükerrer 80 inci maddede yazılı değer artışı kazançlarından..."ibaresi"... 80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan...",

8 - 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 2 numaralı bendinin parantez içinde yer alan "(69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere...)" ibaresi "(Noterlere...)", 13 numaralı bendinde yer alan" Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından..."ibaresi "Esnaf muaflığından...",

9 - 101 inci maddede yer alan"... diğer kazanç ve iratlarla ilgili..." ibaresi"...bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili...",

10 - 109 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "2 ve 3 numaları bentlerde yazılı kazanç ve ücret..." ibareleri "2 numaralı bentte yazılı diğer ücret...",

11 - 110 uncu maddenin başlığında yer alan"... Götürü Kazanç ve Ücret..." "ibaresi"...Diğer Ücret...", 1 numaralı fıkrasında yer alan"... götürü matrahtan..." ibaresi "...diğer ücret matrahından...", mükerrer 121 inci maddesinin başlığı "Vergi alacağının mahsubu",

12 - 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"...bu Kanuna göre kesilmiş veya götürü usulde tespit eilmiş olan kazanç ve ücretler dolayısıyla ödenmiş... "ibaresi"... bu Kanuna göre kesilmiş...",

13 - Geçici 35 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan "1.1.1990-31.12.1999..." ibaresi "1.1.1990 - 31.12.1998...",

14 - Ek 2 nci maddede yer alan "...Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı..." ibareleri "...Hazine Müsteşarlığı...",

15 - 108 inci maddesinin 3 numaralı bendi "Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.", diğer maddelerde geçen "bütçe yılı" ibareleri "takvim yılı",

16 - 64 üncü maddesinin son fıkrasının "Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.",

17 - 106, 109 ve 118 inci maddelerinde (madde başlığı dahil) yer alan "Götürü usulde tespit edilen..." ibarelerinin "Diğer..., 122 nci maddesinde yer alan "Ücretleri götürü olarak tespit edilen..." ibaresinin "Diğer ücret kapsamında vergilendirilen ..." şeklinde;

D) 3/6/1949 tarihli ve
   5422
   sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

1 - Mükerrer 6 ncı maddesinde geçen "...kurdukları ortaklıklar..." kurdukları ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler...",

2 - 44 üncü maddesinde geçen "... kesilmiş olan vergiler..." ibaresinden sonra gelmek üzere "(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları üzerinden fon veya ortaklık bünyesinde hesaplanan vergiler dahil)" ibareleri eklenmiş,

3 - 12 nci maddesinin 7 numaralı bendinde geçen"...sair kazanç ve iratlar..." ibareleri "diğer kazanç ve iratlar",
  
7604
4 - 24 üncü maddenin birinci fıkrasında geçen "...sair kazanç ve iratları..." ibareleri"...diğer kazanç ve iratları...",

5 - 45 inci maddenin (b) bendinde geçen "...arızi kazançlar tabirleri, Gelir Vergisi Kanununun mükerer 80 inci ve 82 nci maddeleri..."ibareleri"...diğer kazanç ve iratlar tabirleri Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesi...",

6 - Geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "... 31/12/1998..." ibaresi "...31/12/2003...", ikinci fıkrasında yer alan "...% 25'in...", "...% 0,75...", "...% 28,75...", "% 32,5..." ibareleri sırasıyla"... % 30'un...", "...%0,70...", "% 33,5...", "...%37...",

7 - 7 nci maddenin 16 numaralı bendinin parantez içi hükmü "(Esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut lmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz)" şeklinde;

E) 25/10/1984 tarihli ve
   3065
   sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 1 - 4008 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan "...kaçakçılık cezası uygulanmaz. "ibaresi"... vergi ziyaı cezası uygulanır.", 2 - 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 3297 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde yer alan "...vergiden muaf olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçiler..." ibaresi"... gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbestmeslek erbabı...", 3 - 10 uncu maddesinin (ı) bendinde yer alan "...fiili ithalin yapılması, ...ibaresi "...gümrük beyannamesinin tescili,", 4 - 21 inci maddesinin (c) bendinde yer alan "Fiili ithalata..."ibaresi "Gümrük beyannamesinin tescil tarihine..."şeklinde; F) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 1 - 10 uncu maddesinde yer alan "EURO 93" ibaresi "EURO", 2 - 13 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler..." ibaresi "Noterler..."şeklinde; G) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan"... müzelerin giriş ücretlerinin % 40'ı" ibaresi"... müzelerin giriş ücretlerinin % 5'i" şeklinde; H) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki"... 100 lira..."ibaresi"... 10.000 lira..."şeklinde; I) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun; 1 - 63 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki"... Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerlerini..."ibaresi"...Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen emlak vergisi tarhına esas değerleri...", 2 - Mükerrer 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki"...100 lira "ibaresi"...10.000 lira...", 3 - (6) sayılı tarifesinin III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçlarıbölümünün 1.İkamet tezkeresi fıkrasının "2 yıllık olanlar" ibaresi "5 yıla kadar olanlar", 4 - (8) sayılı tarifesinin VI - 18 numaralı maddesinin (a) bendindeki "İlk tahsil..." ibaresi "İlköğretim...", (b) bendinde yer alan "Orta tahsil..." ibaresi "Lise..." şeklinde; j) 6/12/1984 tarihli ve 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun; 1 - Mükerrer 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında geçen"... mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar.Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır." ibaresi mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.", 2 - 9 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının son cümlesi "Ayrıca bunlar adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı cezanın iki katı tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir." şeklinde; K) 3/12/1988 tarihli ve
   3505
   sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde yer alan "31.12.1998" tarihi "31.12.2003" şeklinde;

L) 29/7/1970 tarihli ve
   1318
   sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin 10 uncu maddesinde yer alan "EURO 93" ibaresi "EURO" şeklinde;
  
7605
M) 29/7/1970 tarihli ve
   1319
   sayılı Emlak Vergisi Kanununun;

1 - 4 üncü maddesinin (u) fıkrası ve 14 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan "...götürü..." ibaresi"...basit...",

2 - 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...1.000.000 lirası..." ibaresi "...250.000.000 lirası..." şeklinde;

N) 8/6/1959 tarihli ve
   7338
   sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun;

1 - 4 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan "...karılarına..." ibaresi "...eşlerine...",

2 - 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "...kusur cezalı olarak..." ibaresi "...vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte..." şeklinde;

O) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasının 5 numaralı bendi "5-
   213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359
   uncu maddesinin (b) fıkrasındaki," şeklinde;

Değiştirilmiştir.
  
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Kaldırılan Hükümler
Madde 82 -
1)4/1/1961 tarihli ve
   213
   sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) 30 uncu maddesinin 5 ve 9 numaralı bentleri ile 352 nci maddesinin 1 inci derece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi, 268 inci maddesinin son cümlesi ve 361 inci maddesi,

b) 153, 157 ve 160 ıncı maddelerinin ikinci fıkraları, 182 nci maddesinin 4 numaralı bendi, mükerrer 185,193 üncü maddesinin 2 numaralı bendi, mükerrer 194, mükerrer 196, 220 nci maddenin 9,10 ve 11 numaralı bentleri, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentleri, 338, 345, 346, 347, bölüm başlığı ile birlikte mükerrer 347,348,349 mükerrer 349,350 ve 358 inci maddeleri 376 ncı maddeyi takiben 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen bölümde yer alan ek 2,3,4,5 inci maddeleri;

2) 21/7/1953 tarihli ve
   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 38
   inci maddesi ile aynı Kanunun 107 inci maddesine 3946 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen üç, dört ve beşinci fıkraları,

3) 31/12/1960 tarihli ve
   193
   sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) 10, 11, 12, 13, 14 ve 60 ıncı maddeleri,

b) 17 nci maddesi ile 23 üncü maddesinin 4 numaralı bendi,

c) 50 ve 69 uncu maddeleri,

d) Mükerrer 80 ve mükerrer 81 inci maddesi,

e) 87 ve 93 üncü maddeleri,

f) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk parantez içi hükmü,

g) 107 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bent hükmü,

h) 108 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bent hükmü,

i) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bent hükmü,

k) 110 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası,

l) 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının parantez içi hükmü,

m) Mükerrer 121 inci maddesinin(A) fıkrası,

n) 112 ve mükerrer 112 nci maddesi,

o) Mükerrer 116 ncı maddesi,

p) Geçici 27 nci maddesi,

r) Mükerrer 75 inci maddesinin son fıkrası,

s) 40 ıncı maddesinin 5 ve 7 numaralı bentlerinin parantez içi hükümleri,

t) Geçici 39 uncu maddesinin 5 numaralı bendi,
  
7606
u) 67 nci maddesinin beşinci fıkrasının parantez içi hükmü,

v) Geçici 40 ve 41 inci maddeleri,

4) 3/6/1949 tarihli ve
   5422
   sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen kısmı,

b) 7 nci maddesinin 7 numaralı bendi,

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 ve6 numaralı bentleri,

d) Mükerrer 8 inci maddesi,

e) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası,

f) 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası,

g) Mükerrer 40 ıncı maddesi,

h) Geçici 25 inci maddesi,

5) 25/10/1984 tarihli ve
   3065
   sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin (d) bendi,

b) 10 uncu maddesinin (f) bendi,

c) 20 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası,

d) 31 inci maddesi,

e) 49 uncu maddesinin 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası,

f) 38 inci maddesi,

6) 29/7/1970 tarihli ve
   1319
   sayılı Emlak Vergisi Kanununun; Mükerrer 8, 35 ve 39 uncu maddeleri ile 10 ve 20 nci maddelerinin ikinci fıkralarının son cümleleri,

7) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun; 13 üncü maddesinin (d) bendinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelen kısmı ile (e) bendinin birinci fıkrası ve son fıkrası,

8) 1/7/1964 tarihli ve
   488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 13
   üncü maddesi,

9) 2/7/1964 tarihli ve
   492
   sayılı Harçlar Kanununun;

a) 63 üncü maddesine 3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkralar,

b) 136 ıncı maddesi,

c) (8) sayılı tarifesinin "II-İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler" bölümü,

d) (8) sayılı tarifesinin VI-18 numaralı maddesinin (b) bendinde yer alan (Orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere) hükmü,

e) (8) sayılı farifesinin VII - 1 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
178 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 83 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin Ek 8 ve Ek 9 uncu maddeleri ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.
Madde 84 - (13/12/1983 tarih ve 178 ve 190 sayılı KHK'lerin bazı maddeleri ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.
Madde 85 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'ye Ek Madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.
Geçici Madde 1 -
1/1/1999 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için
   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ibare değişikliğinden önceki hükmü geçerlidir.
   213
   sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarından; vadesi 1/1/1999 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödenmemiş olanlar ile 1/1/1999 tarihinden sonra kesinleştiği halde ödenmeyenlere, vade tarihinden ödendikleri tarihe kadar geçen süre için
   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51
   inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
  
7607
Geçici Madde 2 -
998 yılı genel beyan dönemi, 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce,
   1319
   sayılı Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellefler dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre beyanda bulunabilirler. Beyanını yenileyen mükellefler hakkında, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre tarhiyat yapılır. Ancak, bu suretle 1998 yılı için tarh edilecek vergi, asgari değerler üzerinden aynı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz. Düşük olması halinde ortaya çıkan vergi farkı idarece tarh edilir.

Bu hüküm, aynı süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkında da uygulanır.
  
Geçici Madde 3 -
2982 sayılı Kanun hükümlerine göre, 31/12/1997 tarihine kadar vergi, resim ve harç istisna ve muaflıklarından yararlananlardan, söz konusu Kanunun 8 inci maddesinde yazılı şartlara uymayan kişi veya kurumlardan anılan maddeye göre alınması gereken vergi, resim ve harçlar alınmaz ve bunlar adına ceza kesilmez.
Geçici Madde 4 -
a) Halen denetmen ve denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapmakta olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir. b) 13.1.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi hükmü 31.12.1998 tarihine kadar uygulanır. c) İlgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar Muhasebe Uzmanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Gelir Uzmanları için belirlenmiş ek gösterge, zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
Geçici Madde 5 -
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,
   213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156
   ncı maddesinde tanımı yapılan ve 1/1/1998 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerlerinde, 1/6/1998 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak bu Kanunun yayımını izleyen beşinci ayın sonuna kadar işe aldıkları ve fiilen çalıştırdıkları işçilerden sendika üyesi olanların ücretlerinden, buseretle ise başlanılan aydan itibaren 36 ay süreyle kesilen ve beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödenir.

b) (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler için, işe başlanılan aydan itibaren 12 ay süreyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanır.               Ödeme usul ve esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken belirlenir.

c) (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler için, 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanun hükümleri 3 yıl süreyle uygulanmaz.

d) Diğer kanunlarda işçi sayısına bağlı olarak işverene getirilen yükümlülüklerin (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler nedeniyle doğması halinde, bu yükümlülükler (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ve 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca getirilen yükümlülükler hariç) 3 yıl süreyle uygulanmaz.
  
Geçici Madde 6 -
29/7/1970 tarihli ve
   1318
   sayılı Finansman Kanununa 3418 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen"...10 yıl..."ibaresi"...15 yıl..."olarak değiştirilmiştir.
  
Geçici Madde 7 - (Mülga: 11/8/1999 - 4444/14 md.)
7608
Yürürlük
Madde 86 -
Bu Kanunun;

a) 34 ve 35 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci maddesi, 81 inci maddesinin (C) fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) ve (n) bentleri ile 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine ilişkin hükümleri 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 6 ncı maddesi 31/12/1998 tarihinde,

c) 2, 9,10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 76 ve 79 uncu maddeleri, 12 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesine eklenen 8 ve 10 numaları bentler, 20 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 21 ve 22 nci maddeler, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendine eklenen (c) alt bendi 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 16 ncı madde, 70 inci maddesiyle değişik Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin cezaya ilişkin hükmü, 81 inci mad desinin; (A) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27 numaralı bentleri, (B) fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentleri, (C) fıkrasının 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,17 numaralı bentleri, (D) fıkrasının 3,4,5,6 numaralı bentleri, (E) fıkrasının 1 numaralı bendi, (F),(J) ve (L) fıkraları, (M) fıkrasının 1 numaralı bendi, (N) fıkrasının 2 numaralı bendi ve (0) fıkrası, 82 nci maddesinin; 1 numaralı fıkrasının (b) bendi, 2 numaralı fıkrasında yer alan
   6183 sayılı Kanunun 38
   nci maddesine ilişkin hüküm, 3 numaralı fıkrasının (c), (d), (h), (i), (k), (l), (m), (o), (p), (r), (s), (t), (u) ve (v) bentleri, 4 numaralı fıkrasının (b), (c), (d), (g) ve (h) bentleri, 5 numaralı fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri, 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanununun 35 inci maddesine ilişkin hükmü, 7 numaralı fıkrası 1/1/1999 tarihinde,

d) 57 nci maddesi, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendini değiştiren hükmü, 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere 1/1/1999 tarihinde,

e) 59, 60, 63, 71, 72, 78 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddesi 73 üncü maddesi ile değişik Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası hükmü, 81 inci maddesinin (E) fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri, (G) fıkrası ve 82 nci maddesinin 5 numaralı fıkrasının (e) bendi bu Kanunun yayımını izleyen aybaşında,

f) 27, 38, 44 ve 45 inci maddeleri 1998 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

g) 47 ve 51 inci maddeleri 1/1/1999 tarihinden itibarenverilen beyannameler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

h) 81 inci maddesinin (C) fıkrasının 6 numaralı bendi, 1/1/2000 tarihinden sonra elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

i) 81 inci maddesinin (D) fıkrasının 2 numaralı bendi 1/1/2000 tarihinde,

j) 16 ncı maddesi 1/1/2003 tarihinde,

k) 18 inci maddesi, uzlaşma kapsamına giren cezalarla ilgili hükümleri 31/12/1998 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarhiyatlardan başlatılmak üzere, 1/1/1999 tarihinde,

l) 30 uncu maddesi ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 1/1/1998 tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

m) 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 8,9 ve 14 numaralı bentlerini değiştiren hükmü; vadesiz hesaplara ödenecek faiz ve kar paylarıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iktisap veya elden çıkarılması işlemleri dolayısıyla bu tarihten sonra sağlanan menfaatlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

n) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
  
Yürütme
Madde 87 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4369 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4369 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum :Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu:Amme Alacaklarının Tahsili Usulü,Belediye Gelirleri Kanunu,Emlak Vergisi Kanunu,Gelir Vergisi,genel Kadro ve Usulü,Gelir Vergileri Kanunu,Harçlar Kanunu,Katma Değer Vergisi,Kurumlar Vergisi,Maliye Bakanlığı,Motorlu Taşıtlar Vergisi,Ödeme Kaydedici Cihazla (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (55)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (44)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (277)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (13)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul