1263
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ HAKKINDA BAZI MALİ DÜZENLEMELERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Görevler
Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Yönlendirme Komitesi
Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Yönetim Kurulu
Madde 5 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Başkanlık
Madde 6 -
(1) (Mülga birinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(2) (Mülga ikinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(3) (Mülga üçüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(4) (Mülga dördüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(5) Enstitü malları Devlet malı hükmündedir.
Geçici ve sürekli kurullar ile çalışma grupları
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 91 inci maddesi ile KHK’nın adı “Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1264
Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Atama
Madde 9 -
(1) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.) 

(2) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(3) İhtiyaç duyulması halinde, Başkan ve Başkan Yardımcısı pozisyonlarına, emekli olmuş kamu personelinden yetmişiki yaşını doldurmamış kişiler arasından sözleşmeli olarak atama yapılabilir.

Personel ve mali haklara ilişkin hükümler
Madde 10 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6745(2016), An. M. K. 2013/11(2014)
(1) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(2) Emeklilik, aylık ve diğer mali hakları bakımından, Enstitü Başkanı için Başkanlığın bağlı olduğu Bakanlık Genel Müdürü; Enstitü Başkan Yardımcısı için Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı; Koordinatörler için Bakanlık Daire Başkanları hakkında uygulanan hükümler uygulanır.

(3) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(4) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E:2011/146, K:2013/11 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 20/8/2016-6745/79 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.) 

(5) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(6) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.) 

(7) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.) 

(8) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(9) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)

(10) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
Gelirler
Madde 11 - (Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Eklenen hükümler
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Geçiş süreci
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
 
Yürürlük
Madde 13 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI LİSTE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN POZİSYON VE SAYILARI (Mülga (1) sayılı liste:2/7/2018-KHK-703/91 md.)
1265/1267
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  658 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

   EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

   Kararının  Numarası

   

  658 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  

  Tarihi

  Anayasa Mahkemesi’nin 10/1/2013 tarihli ve E:2011/146, K:2013/11 sayılı Kararı

  10

  31/12/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (30/6/2014)

   

  6745

  10

  7/9/2016

   

   

   

  KHK/703

  KHK nın adı, 1 ila 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, geçici madde 1 ve (1) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul