Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
18 Kasım 2005 CUMA - Sayı : 25997

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5429  Türkiye İstatistik Kanunu

5431  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/9592 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına,Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

2005/9617 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 96)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 353)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/100 (1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5080 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/16 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/323 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4199 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/31) Sayılı Kararı

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul