Metinsel Değişiklikler
An. M. K. 2009/18 (2010) md: Geçici 17. 5510 (2008) md: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 , 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, Ek 1, Ek 2, Ek 4, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 14, Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 20, Ek 22, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici 14, Geçici 15, Geçici 16, Geçici 17, Geçici 18, Geçici 19, Geçici 20, Geçici 21, Geçici 22, Geçici 23, Geçici 24, Geçici 25, Geçici 26, Geçici 27, Geçici Ek 1, Geçici Ek 2, Geçici Ek 3, Geçici Ek 4, Geçici Ek 5, Geçici Ek 7, Geçici Ek 8, Geçici Ek 9, Geçici Ek 10, Geçici Ek 11, Geçici Ek 12, Geçici Ek 13, Geçici Ek 14, Geçici Ek 15, Geçici Ek 16, Geçici Ek 17, Geçici Ek 18, Geçici Ek 20, Geçici Ek 21, Geçici Ek 22, Geçici Ek 23. 5754 (2008) md: Geçici Ek 6. 5728 (2008) md: 80. 5724 (2008) md: 36, 69, Geçici 27. 5698 (2007) md: 38. 5655 (2007) md: Ek 18, Geçici 27. 5655 (2007) md: 36, 50. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (RG: 16.06.2006)
4813 - 4819
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SiGORTALAR KURUMU KANUNU (1) (2)

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt: 2 Sayfa: 1129
Madde 2 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 12 - 5502(2006), 2654(1982) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 13 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 14 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 17 - 5502(2006), 4956(2003) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 18 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 19 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 20 - 5502(2006), 3165(1985) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 21 - 5502(2006), 3165(1985), 2229(1979) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 22 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 23 - 5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md. )
 
Madde 27 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 30 - 5510(2008), 4447(2000), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 31 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 32 - 5510(2008), 4447(1999), 3396(1987) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 33 - 5510(2008), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 34 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 37 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 40 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 43 - 5510(2008), 3165(1985) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 44 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 47 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 48 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 49 - 5510(2008), 4956(2003), 2423(1981), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 54 - 5510(2008), 5458(2006) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 55 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 56 - 5510(2008), 3396(1987), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 57 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 59 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 60 - 3396(1987), 3165(1985) (Mülga: 20/6/1987 - 3396/17 md. )
Madde 61 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Madde 62 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 63 - 5510(2008), 4956(2003), 3396(1987), 3165(1985) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 64 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 65 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 66 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 67 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 68 - 5510(2008), 5458(2006), 4956(2003) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 69 - 5510(2008), 5724(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 70 - 5510(2008), 4956(2003), 2654(1982), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 71 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 72 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 73 - 5510(2008), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 74 - 5510(2008), 3165(1985), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 75 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 76 - 5510(2008), 4956(2003), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 77 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 78 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 80 - 5510(2008), 5728(2008), 4956(2003), 3396(1987) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 81 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Madde 82 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Ek Madde 1 - 5510(2008), 3165(1985), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/31 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 2 - 5510(2008), 2423(1981), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md. Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 3 - 4956(2003), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md.;Mülga: 24/7/2003- 4956/56 md. )
Ek Madde 4 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md. ;Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 5 - 2423(1981), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md.; Mülga: 6/3/1981 - 2423/7 md. )
Ek Madde 6 - 4956(2003), 2423(1981) (Ek: 6/3/1981 - 2423/8 md.; Mülga: 24/7/2003- 4956/56 md. )
Ek Madde 7 - 5510(2008), 4447(1999), 3396(1987), 2927(1984), 2423(1981) (Ek: 6/3/1981 - 2423/8 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 8 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 3165(1985) (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/26 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik:24/7/2003- 4956/35 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 9 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 3165(1985) (Ek: 14/3/1985 - 3165/21 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 10 - 5510(2008), 3165(1985) (Ek: 14/3/1985 - 3165/21 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 11 - 5510(2008), 5454(2006), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 3235(1986) (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/28 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik : 24/7/2003- 4956/37 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 12 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 4447(1999), 3235(1986) (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik : 24/7/2003- 4956/38 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 14 - 5510(2008), 3235(1986) (Ek: 5/11/1985 - 3235/1 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 15 - 5510(2008), 4956(2003), 4736(2002), 4447(1999), 3235(1986) (Ek: 5/11/1985 - 3235/1 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
4820
Ek Madde 16 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 3396(1987), 3235(1986) (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/31 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik: 24/7/2003- 4956/40 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 17 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 3235(1986) (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/32 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik: 24/7/2003- 4956/41 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 18 - 5510(2008), 5655(2007), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), KHK 572(1997), 3235(1986) (Değişik:24/8/2000 -KHK- 619/33 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile ;Değişik: 24/7/2003- 4956/42 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 19 - 5510(2008), 5458(2006), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000), 3396(1987) (Değişik: 22/2/2006- 5458/13 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 20 - 5510(2008), 5073(2004), 4956(2003), 4447(1999) (Ek: 25/8/1999 - 4447/38 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Ek Madde 21 - An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000) (Ek:24/8/2000 -KHK- 619/35 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 22 - 5510(2008), 5361(2005) (Ek:1/6/2005 – 5361/1 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 1 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 2 - 5510(2008), 2229(1979) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Geçici Madde 3 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
 
Geçici Madde 4 - 2229(1979) (Mülga: 19/4/1979 - 2229/35 md. )
Geçici Madde 5 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 6 - 5510(2008), 3235(1986) (Ek: 5/11/1985 - 3235/2 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 7 - 5510(2008), An. M. K. 2001/41(2002), 3396(1987), 3235(1986) (Ek: 5/11/1985 - 3235/2 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 8 - 5510(2008), 3780(1992) (Ek : 27/2/1992 - 3780/1 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 9 - 5510(2008), 4181(1996) (Ek:30/8/1996 - 4181/1 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 10 - 4759(2002), An. M. K. 2001/41(2002), An. M. K. 2001/41(2002), 4447(1999) (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md. )
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların, tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

(Yeniden düzenleme: 25/5/2002- 4759/7 md.) 23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;

a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını,

b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını,

c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,

d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,

e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,

f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını,
  
4821
g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını,

h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını,

ı) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını,   

j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını,

k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını,

l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını,

m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını,

n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yaşını,

o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını,

p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,

a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını,

b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,

c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını,

d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını,

e) 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara, 56, erkeklere 58 yaşını,

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.
Geçici Madde 11 - 5510(2008), 4447(2000) (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 12 - 5510(2008), 4571(2000), 4447(1999) (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 13 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000) (Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md.)
4822
Geçici Madde 14 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000) d(Ek : 24/8/2000 -KHK-619/36 m.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md.)
Geçici Madde 15 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000) (Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md.)
Geçici Madde 16 - 5510(2008), 4956(2003), An. M. K. 2000/34(2001), KHK 619(2000) (Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md.)
Geçici Madde 17 - An. M. K. 2009/18(2010), 5510(2008), 4747(2002), An. M. K. 2000/34(2001) (Ek : 20/3/2002 - 4747/4 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 18 - 5510(2008), 4956(2003) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 19 - 5510(2008), 4956(2003), 3643(1990) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 20 - 5510(2008), 4956(2003) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 21 - 5510(2008), 4956(2003) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 22 - 5510(2008), 4956(2003) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 23 - 5510(2008), 4956(2003) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 24 - 5510(2008), 4956(2003) (Ek: 24/7/2003- 4956/47 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 25 - 5510(2008), 5389(2005) (Ek: 2/7/2005- 5389/2 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 26 - 5510(2008), 5458(2006) (Ek: 22/2/2006- 5458/14 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Madde 27 - 5510(2008), 5724(2008), 5655(2007), 5458(2006) (Ek: 22/2/2006- 5458/14 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 1 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 2 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 3 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 4 - 5510(2008), 3165(1985), 2654(1982), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 5 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Başka kurum ve sandıklarca kendilerine ve hak sahiplerine aylık bağlananlar:
Geçici Ek Madde 6 - 5754(2008), 3396(1987), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md.; Değişik: 17/4/2008- 5754/81 md.)
   5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine yaşlılık, malûllük veya ölüm aylığı bağlananlar, 1/10/1972 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılırlar.

Ancak, bu Kanuna tabi hizmet süreleri, diğer kurum ve sandıklara bildirilmiş ise bu hizmetler geçerli sayılır.
  
Geçici Ek Madde 7 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 8 - 5510(2008), 2229(1979) (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 9 - 5510(2008), 2654(1982), 2423(1981) (Ek: 6/3/1981 - 2423/9 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 10 - 5510(2008), 2423(1981) (Ek: 6/3/1981 - 2423/9 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 11 - 5510(2008), 2423(1981) (Ek: 6/3/1981 - 2423/9 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 12 - 5510(2008), 3165(1985), 2654(1982) (Ek: 14/4/1982 - 2654/13 md.; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 13 - 5510(2008), 2654(1982) (Ek: 14/4/1982 - 2654/13 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
4823-4845
Geçici Ek Madde 14 - 5510(2008), 2654(1982) (Ek: 14/4/1982 - 2654/13 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 15 - 5510(2008), 3165(1985), 2927(1984) (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 16 - 5510(2008), 3165(1985) (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 17 - 5510(2008), 3165(1985) (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 18 - 5510(2008), 3165(1985) (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 19 - KHK 278(1987), 3253(1986), KHK 252(1985), 3165(1985) (Ek : 14/3/1985 - 3165/24 md.; Değişik: 30/4/1987 - 278 - KHK/1 md.; Mülga : 9/5/1990 - 3643/1 md. )
Geçici Ek Madde 20 - 5510(2008), 3165(1985) (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 21 - 5510(2008), 3396(1987) (Ek: 20/6/1987 - 3396/19 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 22 - 5510(2008), 3396(1987) (Ek: 20/6/1987 - 3396/19 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Geçici Ek Madde 23 - 5510(2008), 3396(1987) (Ek: 20/6/1987 - 3396/19 md. ; Mülga: 31/5/2006- 5510/106 md. )
Yürürlük tarihi:
Madde 83 -
Bu Kanunun I inci kısım hükümleri yayımı tarihinde, II nci kısım hükümleri ise yayımını takip eden ay başından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme hükmü:
Madde 84 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1479 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                                           YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                         GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                        

                          Yürürlükten Kaldırılan

                  Kanun veya Kanun Hükümleri                                Tarihi          Sayısı    Maddesi

  1479 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi                              19/4/1979         2229            35

  1479 sayılı Kanuna 2229  sayılı Kanun ile eklenen

  Ek Madde 2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'nin son fıkrası                                                           6/3/1981         2423              6

  19/4/1979 tarihli ve 2229 sayılı Kanunun Ek 5 inci

  Maddesi                                                                                        6/3/1981         2423              7

  2/9/1971 tarihli ve 1479  sayılı Kanunun 35 inci

  maddesinin son fıkrası                                                                14/3/1985         3165              9

  2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 45 inci

  maddesinin (b) bendi                                                                  14/3/1985         3165            11

  2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 53 üncü

   maddesinin 5 inci fıkrası                                                            14/3/1985         3165            13

  2/9/1971 tarih ve 1479  sayılı Kanunun 60 ve 80 inci

  maddeleri                                                                                    20/6/1987         3396            17

  278 sayılı KHK                                                                            9/5/1990         3643              1

   

  4846

   

              1479 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi           

       2229                                                           —                                                               4/5/1979

       2423                                                           —                                                               8/3/1981

       2654            12 nci maddesi                                                                                    1/3/1982 tari-

                                                                                                                                      hinden geçerli

                                                                                                                                        olmak  üzere

                                                                                                                                           20/4/1982

                                                                                                                                              tarihinde

                           Diğer maddeleri                                                                                        20/4/1982

       2927            1 inci maddedeki basamak göstergeleri                                                        1/1/1985

                           Diğer maddeleri                                                                                          1/1/1984

       3165                                                           —                                                             22/3/1985

  KHK/252                                                         —                                                           21/11/1985

       3235                                                           —                                                               1/1/1986

       3253                                                           —                                                             14/1/1986

  KHK/278                                                         —                                                               8/5/1987

       3396                                                           —                                                             30/6/1987

       3643                                                           —                                                             20/5/1990

       3774            Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil

                           Personel için                                                                                              1/7/1992  

                           Diğer Personel için                                                                                   27/2/1992

       3780                                                           —                                                               6/3/1992

       4181                                                           —                                                        4/9/1996 tari-

                                                                                                                                         hini izleyen

                                                                                                                                             aybaşında

  KHK/572                                                         —                                                               6/6/1997

       4447            a) 32 nci ve 37 nci                                                                         8/9/1999 tarihini

                                                                                                                                 izleyen aybaşında

                           b) 27,29,30,31,33,36 ve 39 uncu maddesi

                              ile getirilen Geçici Madde 11                                                                   1/1/2000

                           c) Diğer maddeleri                                                                                      8/9/1999

  KHK/578                                                         —                                                             30/9/1999

       4571                                                           —                                               1/4/2000 tarihinden

                                                                                                                              geçerli olmak üzere

                                                                                                                                  yayımı tarihinde

                                                                                                                                           31/5/2000

  KHK/619                                                        ––                                                              4/10/2000

      4692                                           ––                                                                                 3/7/2001

      4747                                           ––                                                                                 1/4/2002

      4759                                           ––                                                                                 1/6/2002

          4956    a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı  Kanunun 1 inci maddesinin  üçüncü fıkrası,

                        6 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası,

                        19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 nci maddeleri, 33 üncü maddesi ile değiştirilen

                        1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları,

                        34 üncü maddesi, 36 ncı maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun

                        ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 39 uncu maddesi ile değiştirilen

                        1479 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin (a) bendi, 43, 44, 45, 46 ncı maddeleri,

                        47 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 13, 18, 19, 21, 22, 23  ve

                        24 üncü maddeleri, 48, 49 uncu maddeleri, 51 inci maddesi ile değiştirilen

                        2926 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 52, 53, 54, 56 ncı maddeleri,

                        55 inci maddesi ile 2926 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddesi, geçici 1, 2 ve 3 üncü  maddeleri (2)

              2/8/2003                                  

                   b) Diğer hükümleri 8/8/2001 tarihinden geçerli olmak üzere (1)                              2/8/2003

  4969                                              ––                                                                              12/8/2003

     5073         50 nci maddesi                                                                                                   1/1/2005

                     Ek 20 nci madde                                                                                               28/1/2004

     5361         Ek 22 nci madde, İşlenemeyen Hüküm                                                               8/6/2005

  ––––––––––––––

  (1) 4956 sayılı Kanunun bu bendi; Anayasa Mahkemesinin 24/6/2004 tarihli ve E.:2004/18, K.:2004/89 sayılı Kararı ile 1479 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendi yönünden iptal edilmiş,iptal kararının Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 23/11/2004 tarihinden altı ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

  (2) 2/7/2005 tarihli ve 5389 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 4956 sayılı Kanunun hükmü olan bu bende “1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, 19,” ibaresinden sonra gelmek ve 2/8/2003 tarihlnden itibaren geçerli olmak ,13/7/2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “21,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

   

  4846-1

   

                       1479 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi          

     5389        Ek Madde 13                                                                        8/8/2001 tarihinden geçerli

                                                                                                                       olmak üzere 13/7/2005

                    Geçici Madde 25                                                                                            13/7/2005

     5436        3                                                                                                                  24/12/2005

     5454        Ek Madde 11                                                                                                   8/2/2006

     5458        53, 54, 68, Ek Madde 19, Geçici Madde 26 ve 27            4/3/2006  tarihini takip eden

                                                                                                                                 ayın ilk gününde

     5502        1 ila 23 üncü maddeler                                                                                   20/5/2006

     5655       İşlenemeyen hüküm (3 üncü maddenin 1 ve 2 nci   fıkraları)        18/4/2007 tarihinden

                                                                                                                             geçerli olmak üzere

                                                                                                                                           20/5/2007

                       Ek Madde 18 ve Geçici Madde 27                                                             20/5/2007

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

           No.                     1479 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                      giriş tarihi      

  5698                                                    38                                                                       23/10/2007

  5728                                                   80                                                                            8/2/2008

  5754                                      Ek Geçici Madde 6                                                              8/5/2008

  (5754 sayılı Kanun

  ile değişik)  5510          1479 sayılı Kanunun 83,84, Geçici 10 uncu ve

                                   Ek Geçici 6 ncı maddeleri hariç diğer tüm maddeleri.                     1/10/2008

   

  4846-2

   

  
  
  1479 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (7)
  Söz Konusu Kanunun Mülga Metinleri (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (485)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (45)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (8)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul