Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.

             Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına 1/1/2005 tarihinden itibaren vize muafiyeti tanınmasına ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/12/2004 tarihli ve KVDB/493541 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.Karar Sayısı : 2004/8306

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8306 Sayılı Kararnamenin Eki

ESASLAR

 

             Madde 1 — Geçerli bir umuma mahsus pasaport hamili olan Çek Cumhuriyeti vatandaşları, 1/1/2005 tarihinden itibaren önceden vize almadan Türkiye'ye girmekte serbesttir.

             Madde 2 — Bu şekilde vize muafiyetinden yararlanarak Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de azami ikamet süresi 3 ayı geçemez.

             Madde 3 — Çek Cumhuriyeti pasaportu hamili kamyon sürücüleri vizeye tabidirler. Ancak, vizeleri 1/1/2005 tarihinden itibaren harçsız olarak verilir.

             Madde 4 — Bir sanat, meslek veya kazanç temin eden bir iş icrası maksadıyla Türkiye'ye gelmek arzusunda olan Çek Cumhuriyeti uyruklular, bu Esasların 1 inci maddesi hükmünden yararlanamaz. Bunlar dış temsilciliklerimizden gerekli vizeyi almak mecburiyetindedir.

             Madde 5 — Vize muafiyeti, Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını, yabancıların Türkiye'ye giriş, ikamet ve iş tutmaları hakkındaki Türk kanunlarına ve nizamlarına uymak vecibesinden muaf kılmaz.

             Madde 6 — Türk makamları, muzır addedilen şahısların ülkeye girişini ve ülkede ikametini menetmek hakkını mahfuz bulundurur.

             Geçici Madde — Halihazırda Türkiye'de bulunan ve vize sürelerini geçirmiş olan Çek Cumhuriyeti vatandaşları, bu Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içinde Türkiye  dışına çıktıklarında haklarında herhangi bir işlem yapılmaz.

             Madde 7 — Bu Esaslar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 8 — Bu Esasları İçişleri ve Dışişleri bakanları müştereken yürütür.

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul