Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.

23 Şubat 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26796

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13262

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/2/2008 tarihli ve 6568 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

          H. YAZICI                                    H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                              F. N. ÖZAK                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 M. H.GÜLER                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı V.               Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

             MADDE 2 – (1) 21/1/2008 tarihli ve 2008/13156 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile isimleri belirtilen maddelerin, 2008/1 sayılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde uygulanır.

             (2) Söz konusu "ithal ön izin yazısı"nın ibraz edilmemesi halinde ise, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13006 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın I sayılı listesinde belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır."

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul