İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı : 286) İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkada­ şının Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zarar­ lı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in. 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Ka­ nununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Ya­ sa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2 /193) T.BM.M. Anavatan Partisi ' ' . Grup Başkanlığı 24 . 5 . 1989 Sayı : U-89J54 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MiBCLlSt BAŞKALIĞINA Sigara ve Benzeri Alışkanlıklardan Korunma Kanunu, başlıklı kanun teklifimizi gerekçesi ile ilişikte sunarız. 29.5.1989' Saygılarımızla. Bülent Akarcalı îstanlbul Hayrettin Elmas îstanıbu! M., AU Doğuslu Bingöl Mehmet Keçeciler Konya Mehmet Yüzügüler Aydın Şadan Tuzcu Rize Vehbi Dinçerler Hatay Fethi Çelikbas Burdur H. Aydın Arvasi Van İsmail Dayı Balıkesir
Sayfa 2 -
Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı : 286) İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkada­ şının Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zarar­ lı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in. 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Ka­ nununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Ya­ sa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2 /193) T.BM.M. Anavatan Partisi ' ' . Grup Başkanlığı 24 . 5 . 1989 Sayı : U-89J54 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MiBCLlSt BAŞKALIĞINA Sigara ve Benzeri Alışkanlıklardan Korunma Kanunu, başlıklı kanun teklifimizi gerekçesi ile ilişikte sunarız. 29.5.1989' Saygılarımızla. Bülent Akarcalı îstanlbul Hayrettin Elmas îstanıbu! M., AU Doğuslu Bingöl Mehmet Keçeciler Konya Mehmet Yüzügüler Aydın Şadan Tuzcu Rize Vehbi Dinçerler Hatay Fethi Çelikbas Burdur H. Aydın Arvasi Van İsmail Dayı Balıkesir _ 2 — Mehmet Akdemir Gaziantep Reşit Ülker tstanlbuıl Ferruh llter istanbul Faik Tarımcıoğlu < Bitlis Temel Gündoğdu İstanbul Hilmi Biçer Sinop Adnan Tutkun Amasya Mehmet Ali Bilici Adana Ledin Barlas Adana Sadettin Ağacık Kastamonu Nihat Türker Afyon Alton Kavak tstantouil Hilmi Özen İstanbul Beşir Çelebioğlu Miardin Ali Pınarbaşı Konya M. İrfan Basyazıcıoğlu Kayseri Ziya Ercan Konya Mehmet Şimşek Konya Ercüment Konukman İstanbul Ayçan Çakıroğulları Denizli Mustafa Namlı Çorum H. Barlas Doğu Anıkara İlker Genlik Çanakkale Talat Içöz İstanbul Sabri Keskin Kastamonu Mehme't Deliceoğlu Adıyaman Reşit Daldal Niğde Hamdi Özsoy Afyon M. Necat Eldem İstanbul Alpaslan Pehlivanlı Ankara Necati Akıncı Şanlıurfa Türkiye Büyük Millet Meclisi <B. Sayı : 286)
Sayfa 3 -
_ 2 — Mehmet Akdemir Gaziantep Reşit Ülker tstanlbuıl Ferruh llter istanbul Faik Tarımcıoğlu < Bitlis Temel Gündoğdu İstanbul Hilmi Biçer Sinop Adnan Tutkun Amasya Mehmet Ali Bilici Adana Ledin Barlas Adana Sadettin Ağacık Kastamonu Nihat Türker Afyon Alton Kavak tstantouil Hilmi Özen İstanbul Beşir Çelebioğlu Miardin Ali Pınarbaşı Konya M. İrfan Basyazıcıoğlu Kayseri Ziya Ercan Konya Mehmet Şimşek Konya Ercüment Konukman İstanbul Ayçan Çakıroğulları Denizli Mustafa Namlı Çorum H. Barlas Doğu Anıkara İlker Genlik Çanakkale Talat Içöz İstanbul Sabri Keskin Kastamonu Mehme't Deliceoğlu Adıyaman Reşit Daldal Niğde Hamdi Özsoy Afyon M. Necat Eldem İstanbul Alpaslan Pehlivanlı Ankara Necati Akıncı Şanlıurfa Türkiye Büyük Millet Meclisi <B. Sayı : 286) G E R E K Ç E Yakın zamana kadar zararları bilinmeyen tütün ve mamulleri, 50 yıldan beri önemli suçlamalara maruz kalmış ve son yıllarda gün ışığına çıkan ve kesinlik kaza­ nan büyük tahribatı sebebiyle, bütün bir ilim dünyasının ve ciddî devlet yönetimlerinin de haklı bir mücadele konusu haline gelmiştir. Şu anda bütün dünya illim çevreleri ve uzmanlar, sigaranın sayısız ve korkunç za­ rarları konusunda birleşmiş bulunmaktadırlar. Bilhassa sigaranın kapalı yerlerde, sadece içene değil, etrafındakilere de büyük ölçüde (duruma göre % 40 ila % 80 oranında) verdiği zararın kesinleşmesi, içmeyen çoğunMc sebdbiyle, bu mücadeleye daha ciddî boyutlar kazandırmış ve ülkeleri önemli tedbirler almaya mecbur etmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile, sigaraya önemli tahditler getiren ülkeleri ve al­ dıkları önlemleri şöyle özetleyebiliriz : italya, Bulgaristan, Fransa, Yeni Zelenda, Norveç, Belçika, Danimarka, isveç, Finlandiya, izlanda, Malta, Çekoslavakya, Polonya, Singapur, Japonya ve ABD'de sigaranın radyo ve televizyonda reklamları yasaktır. Yine bu ülkelerde 16 yaşından (Japonya'da 18, ABD ve Rusya'da 21 yaşından) küçüklerin sigara içmesi yasakllanmış olup son bir yıl içinde bu ülkelerden birçoğu kamuya ait kapalı yerlerde ve seyahat araçlarında sigara içilmesini yasal yoldan kısıtlamış ve cezaî müeyyideler getirmiş­ lerdir. italya'da 1975 yılında çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapılan her yerde sigara yasaklanmıştır, Finlandiya'da 1981 yılında çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapılan her yerde sigara yasaklanmıştır. Yine bu kanunla özel iş yerlerindeki personele, sigara içenler ve içmeyenler olarak ayrı bölümlerde çalışürııknak mecburiyeti getirilmiş ve bu yasağa uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yunanistan'da Mayıs 1980 ayı içinde sigaraya karşı açılan kampanyanın bir bö­ lümü ollarak, ülkedeki bütün kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Belçika'da 1 Eylül 1987 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla halka açık, kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Devlete ve özel sektöre ait bütün kapalı yerler bu yasağa dahil edilmiş, yasağı ihlal edenlere 18 bin Belçika frangı (yaklaşık 500 bin TL.) para cezası da kanunungetirdiği kesin müeyyide olarak yürürlüğe girdi. Avustralya'da daha önce kamuya ait kapalı yerlerde tatbike konan sigara yasağı 1.1.1987'den itibaren iç hat uçak seferlerinde de uygulamaya konuldu. Kanada, 2000 yılında sigaranın kullanılmayacağı bir ülke olabilmenin örnek ça­ baları içerisindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 4 -
G E R E K Ç E Yakın zamana kadar zararları bilinmeyen tütün ve mamulleri, 50 yıldan beri önemli suçlamalara maruz kalmış ve son yıllarda gün ışığına çıkan ve kesinlik kaza­ nan büyük tahribatı sebebiyle, bütün bir ilim dünyasının ve ciddî devlet yönetimlerinin de haklı bir mücadele konusu haline gelmiştir. Şu anda bütün dünya illim çevreleri ve uzmanlar, sigaranın sayısız ve korkunç za­ rarları konusunda birleşmiş bulunmaktadırlar. Bilhassa sigaranın kapalı yerlerde, sadece içene değil, etrafındakilere de büyük ölçüde (duruma göre % 40 ila % 80 oranında) verdiği zararın kesinleşmesi, içmeyen çoğunMc sebdbiyle, bu mücadeleye daha ciddî boyutlar kazandırmış ve ülkeleri önemli tedbirler almaya mecbur etmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile, sigaraya önemli tahditler getiren ülkeleri ve al­ dıkları önlemleri şöyle özetleyebiliriz : italya, Bulgaristan, Fransa, Yeni Zelenda, Norveç, Belçika, Danimarka, isveç, Finlandiya, izlanda, Malta, Çekoslavakya, Polonya, Singapur, Japonya ve ABD'de sigaranın radyo ve televizyonda reklamları yasaktır. Yine bu ülkelerde 16 yaşından (Japonya'da 18, ABD ve Rusya'da 21 yaşından) küçüklerin sigara içmesi yasakllanmış olup son bir yıl içinde bu ülkelerden birçoğu kamuya ait kapalı yerlerde ve seyahat araçlarında sigara içilmesini yasal yoldan kısıtlamış ve cezaî müeyyideler getirmiş­ lerdir. italya'da 1975 yılında çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapılan her yerde sigara yasaklanmıştır, Finlandiya'da 1981 yılında çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapılan her yerde sigara yasaklanmıştır. Yine bu kanunla özel iş yerlerindeki personele, sigara içenler ve içmeyenler olarak ayrı bölümlerde çalışürııknak mecburiyeti getirilmiş ve bu yasağa uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yunanistan'da Mayıs 1980 ayı içinde sigaraya karşı açılan kampanyanın bir bö­ lümü ollarak, ülkedeki bütün kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Belçika'da 1 Eylül 1987 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla halka açık, kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Devlete ve özel sektöre ait bütün kapalı yerler bu yasağa dahil edilmiş, yasağı ihlal edenlere 18 bin Belçika frangı (yaklaşık 500 bin TL.) para cezası da kanunungetirdiği kesin müeyyide olarak yürürlüğe girdi. Avustralya'da daha önce kamuya ait kapalı yerlerde tatbike konan sigara yasağı 1.1.1987'den itibaren iç hat uçak seferlerinde de uygulamaya konuldu. Kanada, 2000 yılında sigaranın kullanılmayacağı bir ülke olabilmenin örnek ça­ baları içerisindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) - . 4 — ABD'nin birçok eyaletlerinde ve S.S.C.B.'de 21 yaşından küçüklere sigara yasağı getirilmiştir. Bu arada Japonya ve Çin'de birçok tedbirler uygulamaya girmektedir. Yeni bir uygulama da Suudi Arabistan'da başlatılmıştır. Uyuşturucu maddeler ile mücadele konusunda başarılı bir program izleyen Suudi Arabistan'ın Ekim 1987'den beri sigaraya karşı da ciddî tedbirlere yöneldiğini, bu cümleden olarak bütün devlet ve eğitim kurumlarında sigara yasaklanmıştır. Bu ülke resmî kurumlarda ve basında sigara reklamlarını daha önceleri yasaklamıştı. ABD'de sigara içenler yüzünden, aynı yerde bulunan diğer kişiler için oluşan teh­ didin büyüklüğü sebebiyle işverenlerin, işyerlerinde sigarayı kısıtlayıcı tedbirlere yö­ nelmeleri sağlanmıştır. New York Eyaleti, Amerikan tarihlinin sigaraya karşı en acımasız yasalarından birini onaylamış ve kamuya açık bütüa yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Yasağı çiğneyenler 500 dolardan başlayan para cezalarına çarptırılacak ve yasa beraberinde bazı hapis cezalarını da getirmektedir. ABD'de sigara l e ilgili faaliyetler şöyle özetlenmektedir : ABD'de 40 eyalet, kamuya açık yerlerde sigara içimini yasaklamıştır. 33 eyalette tren, otobüs ve tramvaylarda, 17 eyalette ise ofis ve işyerlerinde sigara içilmesi kısıt­ lanmıştır. Her işyeri, sigara içen personeline bu isteklerini yerine getirebilmeleri için belli mekânlar göstermek zorundadır. 50 kişiden fazla kapasitesi olan lokantalar, ka­ pasitelerinin % 70'ine kadar olan bir bölümünü sigara içmeyenlere ayırmaktadır. İngiltere'de sigara aleyhinle açılan ve sürdürülen yoğun kampanyalar, bilhassa sigaranın kalp ve akciğer raıhatsızlıklarındaki olumsuz etkilerinin kesinleşmesi sebebiyle, umulanın da üzerinde başarı sağlamıştır. En yetkili uzmanlara göre ise, «Çevreyi kirleten maddelerin başında sigara gel­ mektedir,:» ' Konuyu kseinlüğe ulaştıran yetkili uzman ve kurumların tespitlerinden birkaçı ay­ nen şöyle : «Solunum yollarını tıkayan hastalıklarda, hava kirliliği sigaranın yanında hiç ka­ lır.» Prof. Dr. Tuğrul Çavdar (Çapa Tıp Fak. Öğrt. Üyesi) «İçindeki toksik maddeler sebebiyle, sigara dumanı, onu, teneffüs eden içmeyen- . lere de % 76'ya kadar aynı zararı yapar.» Prof. Dr. Seyhan Çelikoğlu (Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğrt Üyesi) «Sigara içen kim^e, bu dumanı teneffüs etmek zorunda kalan diğer kişileri de % 40 ila % 80 oranında zehirlemektedir.» W H O (Dünya Sağlık Teşkilatı Bildirisi) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 5 -
- . 4 — ABD'nin birçok eyaletlerinde ve S.S.C.B.'de 21 yaşından küçüklere sigara yasağı getirilmiştir. Bu arada Japonya ve Çin'de birçok tedbirler uygulamaya girmektedir. Yeni bir uygulama da Suudi Arabistan'da başlatılmıştır. Uyuşturucu maddeler ile mücadele konusunda başarılı bir program izleyen Suudi Arabistan'ın Ekim 1987'den beri sigaraya karşı da ciddî tedbirlere yöneldiğini, bu cümleden olarak bütün devlet ve eğitim kurumlarında sigara yasaklanmıştır. Bu ülke resmî kurumlarda ve basında sigara reklamlarını daha önceleri yasaklamıştı. ABD'de sigara içenler yüzünden, aynı yerde bulunan diğer kişiler için oluşan teh­ didin büyüklüğü sebebiyle işverenlerin, işyerlerinde sigarayı kısıtlayıcı tedbirlere yö­ nelmeleri sağlanmıştır. New York Eyaleti, Amerikan tarihlinin sigaraya karşı en acımasız yasalarından birini onaylamış ve kamuya açık bütüa yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Yasağı çiğneyenler 500 dolardan başlayan para cezalarına çarptırılacak ve yasa beraberinde bazı hapis cezalarını da getirmektedir. ABD'de sigara l e ilgili faaliyetler şöyle özetlenmektedir : ABD'de 40 eyalet, kamuya açık yerlerde sigara içimini yasaklamıştır. 33 eyalette tren, otobüs ve tramvaylarda, 17 eyalette ise ofis ve işyerlerinde sigara içilmesi kısıt­ lanmıştır. Her işyeri, sigara içen personeline bu isteklerini yerine getirebilmeleri için belli mekânlar göstermek zorundadır. 50 kişiden fazla kapasitesi olan lokantalar, ka­ pasitelerinin % 70'ine kadar olan bir bölümünü sigara içmeyenlere ayırmaktadır. İngiltere'de sigara aleyhinle açılan ve sürdürülen yoğun kampanyalar, bilhassa sigaranın kalp ve akciğer raıhatsızlıklarındaki olumsuz etkilerinin kesinleşmesi sebebiyle, umulanın da üzerinde başarı sağlamıştır. En yetkili uzmanlara göre ise, «Çevreyi kirleten maddelerin başında sigara gel­ mektedir,:» ' Konuyu kseinlüğe ulaştıran yetkili uzman ve kurumların tespitlerinden birkaçı ay­ nen şöyle : «Solunum yollarını tıkayan hastalıklarda, hava kirliliği sigaranın yanında hiç ka­ lır.» Prof. Dr. Tuğrul Çavdar (Çapa Tıp Fak. Öğrt. Üyesi) «İçindeki toksik maddeler sebebiyle, sigara dumanı, onu, teneffüs eden içmeyen- . lere de % 76'ya kadar aynı zararı yapar.» Prof. Dr. Seyhan Çelikoğlu (Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğrt Üyesi) «Sigara içen kim^e, bu dumanı teneffüs etmek zorunda kalan diğer kişileri de % 40 ila % 80 oranında zehirlemektedir.» W H O (Dünya Sağlık Teşkilatı Bildirisi) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 5 — Sigara içenle, sigara dumanı ile kirlenmiş havayı teneffüs eden arasında gördüğü zarar bakımından çok az fark vardır, içene zarar yüzde yüz ise, sigara 'içilen yerde durana bu zarar % 70 veya % 80 nispetindedir. Prof. Dr. Müniip Yeğin Atatürk Ü. öğretim Üyesi Amerika'da Worldwatch Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporda, Amerika'da her yıl 5 bin kişinin baş'kaılanmn içtikleri sigara dumanı nedeniyle kansere yakalanarak yaşamlarım yitirdikleri belirtildi. Prof. Dr. Fred Plum (New York Hospital ve Cornell Tıp Fak.' Nöroloji Böl. Bşk.) Ayrıca Anayasamızın 58 inci maddesi, Devletin; gençlerimizi alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumasını ve bu yolda gerekli tedbirleri al­ masını amirdir. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)'nın sigarayı uyuşturucular arasında zikretmesi, yetkili uzman ve kuruluşların sigarayı «önlenmesi mümkün olan ölümlerin baş sebebi» olarak kabul ve ifade etmesi, keza sigaranın uyuşturucu niteliği taşıması, kötü ve za­ rarlı alışkanlıkların da başında bulunması hasebiyle yine Devletin anayasal bir görevi ve önemli bir mücadele konusudur. Bu durumda sigara : a) Çevre kirliliğinin en toksik maddesi ve önde gelen sebebi olarak. b) Kullananların sağlığına sayısız zararlar veren uyuşturucu niteliğinde bir zehir olarak, c) Ülke geleceğini ellerine vereceğimiz gençlerimizi korkunç boyutlarda tehdit eden bir alışkanlık olarak, d) Yine kendisinden daha korkunç uyduları olan alkol ve beyaz zehirlere de zaman zaman öncülük eden bir ölüm klavuzu olarak, şüphesiz önce Devletin ve he­ men yanında vatandaşın, keza bütün kurum ve kuruluşların mücadele edeceği konu­ ların başında yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 6 -
— 5 — Sigara içenle, sigara dumanı ile kirlenmiş havayı teneffüs eden arasında gördüğü zarar bakımından çok az fark vardır, içene zarar yüzde yüz ise, sigara 'içilen yerde durana bu zarar % 70 veya % 80 nispetindedir. Prof. Dr. Müniip Yeğin Atatürk Ü. öğretim Üyesi Amerika'da Worldwatch Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporda, Amerika'da her yıl 5 bin kişinin baş'kaılanmn içtikleri sigara dumanı nedeniyle kansere yakalanarak yaşamlarım yitirdikleri belirtildi. Prof. Dr. Fred Plum (New York Hospital ve Cornell Tıp Fak.' Nöroloji Böl. Bşk.) Ayrıca Anayasamızın 58 inci maddesi, Devletin; gençlerimizi alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumasını ve bu yolda gerekli tedbirleri al­ masını amirdir. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)'nın sigarayı uyuşturucular arasında zikretmesi, yetkili uzman ve kuruluşların sigarayı «önlenmesi mümkün olan ölümlerin baş sebebi» olarak kabul ve ifade etmesi, keza sigaranın uyuşturucu niteliği taşıması, kötü ve za­ rarlı alışkanlıkların da başında bulunması hasebiyle yine Devletin anayasal bir görevi ve önemli bir mücadele konusudur. Bu durumda sigara : a) Çevre kirliliğinin en toksik maddesi ve önde gelen sebebi olarak. b) Kullananların sağlığına sayısız zararlar veren uyuşturucu niteliğinde bir zehir olarak, c) Ülke geleceğini ellerine vereceğimiz gençlerimizi korkunç boyutlarda tehdit eden bir alışkanlık olarak, d) Yine kendisinden daha korkunç uyduları olan alkol ve beyaz zehirlere de zaman zaman öncülük eden bir ölüm klavuzu olarak, şüphesiz önce Devletin ve he­ men yanında vatandaşın, keza bütün kurum ve kuruluşların mücadele edeceği konu­ ların başında yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) MADDE GERBKÇELERt Madde 1. — Bu madde ile kanunun amacı 'belirlenmektedir. Madde 2. — Genel zabıtaya ve devlet ile ilgili kişilere bazı görev ve sorumluluk­ lar yüklenmektedir. Madde 3. — Tedavi olmak bir haktır. Bir yandan tedavi olmayı istemek öte yan­ dan bu yıerierrfıe sigara liçmıeyie göz yutmımıak kadar ıbliırbirlke ters düşen uygulama ola­ maz. Dollıayısıyia aisıgarî Ibir sağlık ihltiıyıacı oHaınafcı tedavi va sağlık amaçlı her yerdle tahsis edilecek olan yerler dışında sigara içimi yasaklanmıştır. Çocuklarımız hayatta en değerli varlıklarımızdır. Bir yandan onları okutmak için bunca fedakârlık yaparken, bulundukları ortamda sigara içilmesine müsamaha edilemez. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak en önemli görevimizdir. Bunun için eği­ tim - öğretim yapılan yerler ile.kurs, seminer mahalleri ve özel dersaneler de dahil olmak üzere benzeri yerlerde de tahsis edilecek olan yerler dışında sigara içimi ya­ saklanmaktadır. Ayrıca kültür amaçlı kütüphaneler, sinema ve tiyatrolar, spor salonları ile hava ve deniz limanları ve tren istasyonlarının bekleme salonları ve benzeri yerler ile top­ lu taşımacılık yapılan nakil vasıtalarında aynı şekilde yasak getirilmektedir. Madde 4. — Zararlı bir malın reklamını yapmak önce mantığa ve ahlaka aykı­ rıdır. Gelişmiş bütün ülkelerde sigara reklamı ya yasaklanmış, ya da kendiliğinden 'kalk­ ınıştır. Ayrıca ülkemizde neküaan kampanyaliarııınıı 713(11012 yabancı sigara şirketlerinin yapıp, tekelin yapamaması her geçen gün yabancı Sigaraların Türk sigara pazarından daha büyük pay kaparak Türk tütününe darbe vurmalarına yol açmaktadır. Sigara içme alışkanlığı o paketi başkası için olsa da satın almakla başlar. Teşhir bir çeşit reklam olduğu için sigaranın, tütün ve tütün mamullerinin teşhiri, sergilenmesi, tanıtımı ve özendirme kampanyaları yasaklanmıştır. Madde 5. — Bu madde ile idarî cezalar öngörülmektedir. Madde 6. — Bu madde ile adlî cezalar öngörülmektedir. Madde 7. — İdarî para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile genel zabıtaya mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tutanak­ lar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve iş birliği esaslarının İçişleri, Mıailiye ve Gümrük Bdkainllığımaa müıştıereklen ıbir yöneitm'eilik çıkarılacağı bu madde ile düzenlenmiştir. Madde 8. ve 9. — Yürürlük ve yürütmedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 7 -
MADDE GERBKÇELERt Madde 1. — Bu madde ile kanunun amacı 'belirlenmektedir. Madde 2. — Genel zabıtaya ve devlet ile ilgili kişilere bazı görev ve sorumluluk­ lar yüklenmektedir. Madde 3. — Tedavi olmak bir haktır. Bir yandan tedavi olmayı istemek öte yan­ dan bu yıerierrfıe sigara liçmıeyie göz yutmımıak kadar ıbliırbirlke ters düşen uygulama ola­ maz. Dollıayısıyia aisıgarî Ibir sağlık ihltiıyıacı oHaınafcı tedavi va sağlık amaçlı her yerdle tahsis edilecek olan yerler dışında sigara içimi yasaklanmıştır. Çocuklarımız hayatta en değerli varlıklarımızdır. Bir yandan onları okutmak için bunca fedakârlık yaparken, bulundukları ortamda sigara içilmesine müsamaha edilemez. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak en önemli görevimizdir. Bunun için eği­ tim - öğretim yapılan yerler ile.kurs, seminer mahalleri ve özel dersaneler de dahil olmak üzere benzeri yerlerde de tahsis edilecek olan yerler dışında sigara içimi ya­ saklanmaktadır. Ayrıca kültür amaçlı kütüphaneler, sinema ve tiyatrolar, spor salonları ile hava ve deniz limanları ve tren istasyonlarının bekleme salonları ve benzeri yerler ile top­ lu taşımacılık yapılan nakil vasıtalarında aynı şekilde yasak getirilmektedir. Madde 4. — Zararlı bir malın reklamını yapmak önce mantığa ve ahlaka aykı­ rıdır. Gelişmiş bütün ülkelerde sigara reklamı ya yasaklanmış, ya da kendiliğinden 'kalk­ ınıştır. Ayrıca ülkemizde neküaan kampanyaliarııınıı 713(11012 yabancı sigara şirketlerinin yapıp, tekelin yapamaması her geçen gün yabancı Sigaraların Türk sigara pazarından daha büyük pay kaparak Türk tütününe darbe vurmalarına yol açmaktadır. Sigara içme alışkanlığı o paketi başkası için olsa da satın almakla başlar. Teşhir bir çeşit reklam olduğu için sigaranın, tütün ve tütün mamullerinin teşhiri, sergilenmesi, tanıtımı ve özendirme kampanyaları yasaklanmıştır. Madde 5. — Bu madde ile idarî cezalar öngörülmektedir. Madde 6. — Bu madde ile adlî cezalar öngörülmektedir. Madde 7. — İdarî para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile genel zabıtaya mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tutanak­ lar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve iş birliği esaslarının İçişleri, Mıailiye ve Gümrük Bdkainllığımaa müıştıereklen ıbir yöneitm'eilik çıkarılacağı bu madde ile düzenlenmiştir. Madde 8. ve 9. — Yürürlük ve yürütmedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) —-7 — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanlığı T.B.M.M. Sayı : 79 t Tarih : 31.5.1989 TÜRKİYE BiÜYfÜıK ıMÎLLET İMECLİSt BAŞKANLIĞINA 1177 sayılı Tütün ve Tüıfcün TekeHi kıamuınunıdla ıdteğlişikik yapâması hakkında Kıanun teklifim gerekçesi ile bidikte ÜDişjikte synutayşjtuır. Arz edenim. 10 . 5 . 1989 Cüneyt Oaraveı» Adana Milletvekili GEREKÇE ©ir sigara paketini elinize aldığınızda paketin üzerinde «DİKKAT SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR» yazısını okursunuz. Aslında bu yazı kara mizahtır. Si­ garayı üreten ithal eden tekelden piyasaya süren devlet kendi suçluluğunu bir nebze azaltmak, vatandaşlarına sattığı ze'htirin yarattığı Vicdan sızısını bir ölçüde dindirmek için, hiç olmazsa sigara paketinin üstüne gerçeği yazmak gereksinimini duymuştur. Evet, sigara «ağlığa zararlıdır. Üstelik sağlığa zararlı,olduğu varsayılan bir mad­ de olmayıp sağlığa verdiği zarar yıllardan beri tıp otoritelerince kanıtlanmıştır. Sigara, içindeki nikotin ve katran maddesi ile vücudun içini ve dışını harap etmektedir. Kat- ranlaşmış akciğerler, yoğunlaşmış akışı zorlanmış kan, kalp ve damar hastalıkları, öksürük, nefes darlığı, sararan dişler, parmaklar ve çağımızın korkunç hastalıkların­ dan akciğer kanserinin zararı sigara. Sigara herkesin sağlığa zararlı olduğu konusunda görüş ve düşünce birliği içeri­ sinde olduğu bir nesne. Buna rağmen s'jgara günlük yaşamın hatta sanatın ayrılmaz bir parçası. Çok gerekliymiş gibi bir çok yerli ve "yabancı dizide, filmde, tiyatroda dertlenen ya da keyiflenen aktörün çınlayan sesi «Yak bir sigara kül olsun dertlerin» küçücük çocukların, gençlerin, yaşlıların kulaklarında çınlayan cümle, bilinç altına kazınmış öneri. «Yak bir sigara dertlerini unutursun ya da hadi, bu mutlu günün şe­ refine birer sigara içelim.» İş bu hale gelince doğal olarak toplumda sigaraya karşı büyük bir ilgi, içmeye özenme duygusu önce gizliden gizliye sonra açık açık ortaya çıkmakta. Bu beyin yıkama günümüzde öyle boyutlara varmakta ki ürkmemek, deh­ şete düşmemek mümkün değil. Flilmlerde her tarafı kan içinde asker ya da başka biri son nefesini vermeden önce arkadaşından bir sigara istiyor. Sanki ölümden önce yapılması gereken son iş istenmesi gereiken son istek sigaradır. Bu böyle olunca yani gizli gizli, açık açık insanlar sigara içmeye özendirilirse okul tuvaletlerinden, öğrenci yatakhanelerine, «inema, tiyatro kulislerinden, otobüslere, uçaklara, trenlere toplan­ tılara kadar her yerde sigara içilir ki nitekim içifaıektedir. Sanki sigara içmek asıl, içmemek istisna hatta ayıp, sanki bu dünya sigara içenlerin dünyası. Üstelik toplum olarak birbirimize sigara yani zehir ikram etmeyi alicenaplık kabul eden bir toplum haline gelmişiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 8 -
—-7 — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanlığı T.B.M.M. Sayı : 79 t Tarih : 31.5.1989 TÜRKİYE BiÜYfÜıK ıMÎLLET İMECLİSt BAŞKANLIĞINA 1177 sayılı Tütün ve Tüıfcün TekeHi kıamuınunıdla ıdteğlişikik yapâması hakkında Kıanun teklifim gerekçesi ile bidikte ÜDişjikte synutayşjtuır. Arz edenim. 10 . 5 . 1989 Cüneyt Oaraveı» Adana Milletvekili GEREKÇE ©ir sigara paketini elinize aldığınızda paketin üzerinde «DİKKAT SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR» yazısını okursunuz. Aslında bu yazı kara mizahtır. Si­ garayı üreten ithal eden tekelden piyasaya süren devlet kendi suçluluğunu bir nebze azaltmak, vatandaşlarına sattığı ze'htirin yarattığı Vicdan sızısını bir ölçüde dindirmek için, hiç olmazsa sigara paketinin üstüne gerçeği yazmak gereksinimini duymuştur. Evet, sigara «ağlığa zararlıdır. Üstelik sağlığa zararlı,olduğu varsayılan bir mad­ de olmayıp sağlığa verdiği zarar yıllardan beri tıp otoritelerince kanıtlanmıştır. Sigara, içindeki nikotin ve katran maddesi ile vücudun içini ve dışını harap etmektedir. Kat- ranlaşmış akciğerler, yoğunlaşmış akışı zorlanmış kan, kalp ve damar hastalıkları, öksürük, nefes darlığı, sararan dişler, parmaklar ve çağımızın korkunç hastalıkların­ dan akciğer kanserinin zararı sigara. Sigara herkesin sağlığa zararlı olduğu konusunda görüş ve düşünce birliği içeri­ sinde olduğu bir nesne. Buna rağmen s'jgara günlük yaşamın hatta sanatın ayrılmaz bir parçası. Çok gerekliymiş gibi bir çok yerli ve "yabancı dizide, filmde, tiyatroda dertlenen ya da keyiflenen aktörün çınlayan sesi «Yak bir sigara kül olsun dertlerin» küçücük çocukların, gençlerin, yaşlıların kulaklarında çınlayan cümle, bilinç altına kazınmış öneri. «Yak bir sigara dertlerini unutursun ya da hadi, bu mutlu günün şe­ refine birer sigara içelim.» İş bu hale gelince doğal olarak toplumda sigaraya karşı büyük bir ilgi, içmeye özenme duygusu önce gizliden gizliye sonra açık açık ortaya çıkmakta. Bu beyin yıkama günümüzde öyle boyutlara varmakta ki ürkmemek, deh­ şete düşmemek mümkün değil. Flilmlerde her tarafı kan içinde asker ya da başka biri son nefesini vermeden önce arkadaşından bir sigara istiyor. Sanki ölümden önce yapılması gereken son iş istenmesi gereiken son istek sigaradır. Bu böyle olunca yani gizli gizli, açık açık insanlar sigara içmeye özendirilirse okul tuvaletlerinden, öğrenci yatakhanelerine, «inema, tiyatro kulislerinden, otobüslere, uçaklara, trenlere toplan­ tılara kadar her yerde sigara içilir ki nitekim içifaıektedir. Sanki sigara içmek asıl, içmemek istisna hatta ayıp, sanki bu dünya sigara içenlerin dünyası. Üstelik toplum olarak birbirimize sigara yani zehir ikram etmeyi alicenaplık kabul eden bir toplum haline gelmişiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) Her yerde sigara reklamı, bakkallarda, süpermarketlerde, binaların yan duvarla­ rında, şehrin en işlek caddelerindeki reklam panolarında, toplam araçlarında hatta spor alanlarında sigara reklamı. Sınırsız bir relklam özgürlüğü. Bakkala ekmek alması için gönderdiğimiz küçücük çocuğumuzun karşısında atının üstünde sigara içen bir kovboy reklamı ve kovboy olmaya özenen çocuğumuzu düşününüz. Mutlaka ağzına sigara da koyacaktır. Çünkü sigara ona göre olmak istediğinin ayrılmaz bir parçası­ dır. Hiç bir alt yapısı olmayan en üzalk bir yöremizi düşünün, orada bile bambaşka bir dünyayı anlatan sigara reklâmlarına rastlaırsınız. Çamurlu sokaklar ama sigara reklâmlarında New York^ta mavi geceler, bir çelişki bir zavallılık sürüp gidiyor. Hükümet olayın korkunçluğunun bir nebze farkında ama sigara tekelleri bas­ tırınca «SİGARAYI BIRAK YAŞAMAYA BAK» kampanyaları yarım kalıyor. Uçakta sigara içmek yasak ama diğer yandan her türlü reklam her yerde serbest. Üs telik reklamı yapılan yerli sigara da hemen hemen yok, hepsi yabancı, içinde hangi maddelerin olup olmadığını bilmediğimiz yüzbir çeşit sigara. Yabancı sigara reklamlarının hedefi, bir yandan toplumu yabancı sigara içmeye alıştırmak, özendirmek diğer yandan sabaha Ikarşı tüttün toplayan tütün üreticisini yok etmek. Oysa tüm uygar ülkelerde sigara reklamları derece derece sınırlanmakta. Her devlet kendi halkının sağlığını, ekonomik çıkarlarının üstünde tultmafc için çaba sar- fetmefcte. Sağlık eski balkanı Sayın Akarcalı'nın ciddî ancak uzun sürmeyen bir dizi gayretinden başka bu hükümet döneminde ciddî hiç ibir çaba yok. Toplum bu konu­ da sürekli bilinçlendirilme içerisinde değil. Devlet toplumu korumuyor. Âdeta yabancı sigara tekellerinin sömürüsüne terk edilmiş bir topluluk gibiyiz. Tüm uygar ülkelerde sigara içimi azalmakta. Çünkü o ülkelerde toplum Bağlığını koruma bilincine ulaş­ mış durumda. Yabancı sigara tekelleri bu nedenle sağlığını koruma bilincime iıalkını koruma duygusuna ulaşmış devletlerin, halkların peşinde, işte bu nedenlerle yabancı sigara tekelleri için Türkiye ciddî ve bakir ibir p'azar. Bu gidişe dur demek, uzun sağlıklı yaşamak için sigara tüketimini kamçılayan ve alabildiğine yaygın sigara reklamlarını sınırlandırmak ve toplumu sağlığını koruma bilincine ulaştırmak için alınması gereken bir dizi önlem paketinin birinci halkasını Yüce Meclise sunmanın onuru ve huzuru içerisinde bu yasa, teklifini hazırlamış bu­ lunmaktayız. . Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 9 -
Her yerde sigara reklamı, bakkallarda, süpermarketlerde, binaların yan duvarla­ rında, şehrin en işlek caddelerindeki reklam panolarında, toplam araçlarında hatta spor alanlarında sigara reklamı. Sınırsız bir relklam özgürlüğü. Bakkala ekmek alması için gönderdiğimiz küçücük çocuğumuzun karşısında atının üstünde sigara içen bir kovboy reklamı ve kovboy olmaya özenen çocuğumuzu düşününüz. Mutlaka ağzına sigara da koyacaktır. Çünkü sigara ona göre olmak istediğinin ayrılmaz bir parçası­ dır. Hiç bir alt yapısı olmayan en üzalk bir yöremizi düşünün, orada bile bambaşka bir dünyayı anlatan sigara reklâmlarına rastlaırsınız. Çamurlu sokaklar ama sigara reklâmlarında New York^ta mavi geceler, bir çelişki bir zavallılık sürüp gidiyor. Hükümet olayın korkunçluğunun bir nebze farkında ama sigara tekelleri bas­ tırınca «SİGARAYI BIRAK YAŞAMAYA BAK» kampanyaları yarım kalıyor. Uçakta sigara içmek yasak ama diğer yandan her türlü reklam her yerde serbest. Üs telik reklamı yapılan yerli sigara da hemen hemen yok, hepsi yabancı, içinde hangi maddelerin olup olmadığını bilmediğimiz yüzbir çeşit sigara. Yabancı sigara reklamlarının hedefi, bir yandan toplumu yabancı sigara içmeye alıştırmak, özendirmek diğer yandan sabaha Ikarşı tüttün toplayan tütün üreticisini yok etmek. Oysa tüm uygar ülkelerde sigara reklamları derece derece sınırlanmakta. Her devlet kendi halkının sağlığını, ekonomik çıkarlarının üstünde tultmafc için çaba sar- fetmefcte. Sağlık eski balkanı Sayın Akarcalı'nın ciddî ancak uzun sürmeyen bir dizi gayretinden başka bu hükümet döneminde ciddî hiç ibir çaba yok. Toplum bu konu­ da sürekli bilinçlendirilme içerisinde değil. Devlet toplumu korumuyor. Âdeta yabancı sigara tekellerinin sömürüsüne terk edilmiş bir topluluk gibiyiz. Tüm uygar ülkelerde sigara içimi azalmakta. Çünkü o ülkelerde toplum Bağlığını koruma bilincine ulaş­ mış durumda. Yabancı sigara tekelleri bu nedenle sağlığını koruma bilincime iıalkını koruma duygusuna ulaşmış devletlerin, halkların peşinde, işte bu nedenlerle yabancı sigara tekelleri için Türkiye ciddî ve bakir ibir p'azar. Bu gidişe dur demek, uzun sağlıklı yaşamak için sigara tüketimini kamçılayan ve alabildiğine yaygın sigara reklamlarını sınırlandırmak ve toplumu sağlığını koruma bilincine ulaştırmak için alınması gereken bir dizi önlem paketinin birinci halkasını Yüce Meclise sunmanın onuru ve huzuru içerisinde bu yasa, teklifini hazırlamış bu­ lunmaktayız. . Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 9 — ADANA MİLLETVEKİLİ CÜNEYT CANVER/1N TEKLİFİ 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi MADDE 1. — 1177 Sayılı Tütün ye Tütün Tekeli Kanununa aşağıdaki ek mad­ de eklenmiştir. «EK MADDE 2. — Tütün ve tütün mamullerinin reklamının yapılması yasak­ tır». MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Geçen dönem Yüce Meclise sunduğumuz «Sigaranın Zararlarının önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına {Umumî Hıfzıssıhha Kanunu­ na) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerisini Içtjüzüğün 78 inci maddesi gere­ ğince yeniliyorum. Saygılarımla. 5 . 6 . 1989 Reşit Ülker İstanbul Milletvekili TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA «Sigaranın Zararlarının Önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı G«nel Sağlık Yasasına '(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerimiz gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur. Saygılarımızla.. 7 . 3 . 1986 Reşit Ülker S. Hüsamettin Karahan İstanbul Bdürne Yılmaz Hastürk Hüseyin Aydetrtir s İstanbul îzmıiır Günseli özkaya istanbul «Sigaranın Zararlarının, önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 10 -
— 9 — ADANA MİLLETVEKİLİ CÜNEYT CANVER/1N TEKLİFİ 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi MADDE 1. — 1177 Sayılı Tütün ye Tütün Tekeli Kanununa aşağıdaki ek mad­ de eklenmiştir. «EK MADDE 2. — Tütün ve tütün mamullerinin reklamının yapılması yasak­ tır». MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Geçen dönem Yüce Meclise sunduğumuz «Sigaranın Zararlarının önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına {Umumî Hıfzıssıhha Kanunu­ na) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerisini Içtjüzüğün 78 inci maddesi gere­ ğince yeniliyorum. Saygılarımla. 5 . 6 . 1989 Reşit Ülker İstanbul Milletvekili TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA «Sigaranın Zararlarının Önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı G«nel Sağlık Yasasına '(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerimiz gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur. Saygılarımızla.. 7 . 3 . 1986 Reşit Ülker S. Hüsamettin Karahan İstanbul Bdürne Yılmaz Hastürk Hüseyin Aydetrtir s İstanbul îzmıiır Günseli özkaya istanbul «Sigaranın Zararlarının, önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) kimi maddeler eklenmesine ilişkin yasa önerisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 10 — GENEL GEREKÇE Anayasamız 56 ncı maddesinde Sağlık hakkını benimsemiştir. «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir». Anayasamız, «Gençliğin Korunması başlıklı» 58 inci maddesinde de, «Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerle, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır» de­ mektedir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar sigaranın büyük zararlarını çok açık ve kesin bir biçimde ortaya koymuştur. Sigara kanser, kroner kalp hastalıkları yapmaktadır. Sigara içenlerin damarlarındaki kan daha çabuk pıhtılaşarak /tıkanmalara, sakat­ lanmalara ve ölümlere neden olmaktadır. Sigara içen gebe kadınlarda ölü doğum olayı binde 50 iken, sigara içmeyenlerde binde 17'dir. Tütünün nikotini ve katronu azaltılmış bile olsa sağlık üzerinde olumsuz etki yap­ maktadır. Tütün katranında bulunan betanapthylamine, sidik ve safra kesesinde kansere ne­ den olmaktadır. y Başta akciğer {% 90), karaciğer, böbrek, sidik kesesi, prostat (kadınlarda yumur­ talık ve meme), dudak, ağız, gırtlak, yutak, yemek borusu, kalın bağırsak kanserine, mide, 12 parmak bağırsağı ülserine neden olmakta, 10 sigara içen bir kişinin vücudun­ da 250 mg.'C vitaminin tümü yok olmaktadır. Sigara cinsel isteği azalttığı, hatta öl­ dürdüğü, erkeklerde kısırlığa neden olduğu, sigara içen annelerin çocuklarının hem. zekâ, hem de beden açısından geç geliştikleri, gırtlak kanserlerinin :% 99'una sigara tiryakiliğinin sebep olduğu bilinmektedir, öte yandan sigara alışkanlığı olmayanların uyuşturucuya başlaima oranlarınıın çolk düşük olduğu, sigaranın uyuşturucu maddelere ilk basamak dldüğu açıklanmaktadır. Yukarıda saydıklarımız sigara üçeınlerlie lilgilıîdir. Sigara içmeyenlerin sigara du­ manı ile de sağlıklarının çok büyük ölçüde bozulduğu ison yıllarda yapılan araştırma- ılada ortaya çıkmıştır. «Sigara içen 'bir kimse1, (bu dumanı tdneffüs etmek zorunda kalan diğer kişileri de % 40 ila % 80 oranında zehirlemektedir» (Dünya Sağlık Örgütü Bildirisi) «Sigara içilen yerdeki içmeyenler % 6 - % 12 daha az oksijen almaktadırlar.» «Sigara içmediği halde, içilen yerde bulunan kimselerin kanser olma olasılığı, içen­ lere oranla en az % 40'dır.» «Yapılan !bir araştırma sonucunda, bir ailede sigara içenlerin, (içmeyenlere de aynı tehlikeyi yansıtarak ciddî boyutlu bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştur.» Sigara içmeyenler içlin sigara dumanı filtreden geçmediği için daha tehlikeli ol­ duğu ve bir sigaranın dumanının % 75'i odaya dağıldığı saptanmıştır. Kahve ocakçıları, garsonlar, gece kulübünde çalışanlar, hiç sigara içmeseler dahi 20 yılda sigara içenler gibi kansere yakalanmak olasılığı içine girmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 11 -
— 10 — GENEL GEREKÇE Anayasamız 56 ncı maddesinde Sağlık hakkını benimsemiştir. «Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir». Anayasamız, «Gençliğin Korunması başlıklı» 58 inci maddesinde de, «Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerle, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır» de­ mektedir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar sigaranın büyük zararlarını çok açık ve kesin bir biçimde ortaya koymuştur. Sigara kanser, kroner kalp hastalıkları yapmaktadır. Sigara içenlerin damarlarındaki kan daha çabuk pıhtılaşarak /tıkanmalara, sakat­ lanmalara ve ölümlere neden olmaktadır. Sigara içen gebe kadınlarda ölü doğum olayı binde 50 iken, sigara içmeyenlerde binde 17'dir. Tütünün nikotini ve katronu azaltılmış bile olsa sağlık üzerinde olumsuz etki yap­ maktadır. Tütün katranında bulunan betanapthylamine, sidik ve safra kesesinde kansere ne­ den olmaktadır. y Başta akciğer {% 90), karaciğer, böbrek, sidik kesesi, prostat (kadınlarda yumur­ talık ve meme), dudak, ağız, gırtlak, yutak, yemek borusu, kalın bağırsak kanserine, mide, 12 parmak bağırsağı ülserine neden olmakta, 10 sigara içen bir kişinin vücudun­ da 250 mg.'C vitaminin tümü yok olmaktadır. Sigara cinsel isteği azalttığı, hatta öl­ dürdüğü, erkeklerde kısırlığa neden olduğu, sigara içen annelerin çocuklarının hem. zekâ, hem de beden açısından geç geliştikleri, gırtlak kanserlerinin :% 99'una sigara tiryakiliğinin sebep olduğu bilinmektedir, öte yandan sigara alışkanlığı olmayanların uyuşturucuya başlaima oranlarınıın çolk düşük olduğu, sigaranın uyuşturucu maddelere ilk basamak dldüğu açıklanmaktadır. Yukarıda saydıklarımız sigara üçeınlerlie lilgilıîdir. Sigara içmeyenlerin sigara du­ manı ile de sağlıklarının çok büyük ölçüde bozulduğu ison yıllarda yapılan araştırma- ılada ortaya çıkmıştır. «Sigara içen 'bir kimse1, (bu dumanı tdneffüs etmek zorunda kalan diğer kişileri de % 40 ila % 80 oranında zehirlemektedir» (Dünya Sağlık Örgütü Bildirisi) «Sigara içilen yerdeki içmeyenler % 6 - % 12 daha az oksijen almaktadırlar.» «Sigara içmediği halde, içilen yerde bulunan kimselerin kanser olma olasılığı, içen­ lere oranla en az % 40'dır.» «Yapılan !bir araştırma sonucunda, bir ailede sigara içenlerin, (içmeyenlere de aynı tehlikeyi yansıtarak ciddî boyutlu bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştur.» Sigara içmeyenler içlin sigara dumanı filtreden geçmediği için daha tehlikeli ol­ duğu ve bir sigaranın dumanının % 75'i odaya dağıldığı saptanmıştır. Kahve ocakçıları, garsonlar, gece kulübünde çalışanlar, hiç sigara içmeseler dahi 20 yılda sigara içenler gibi kansere yakalanmak olasılığı içine girmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 11 — Bir 'araştırmada sigara liçenler bir adaya, sigara içmeyenler sigara dumainı olan bir odaya konmuştur. Deney sonunda her iki odadakilerin kanlarındaki nikotin, kar- bonmonoksit, zift ve öteki nesneler 'hemen hemen aynı oranda bulunmuştur. Almanya'da bir kadının akciğer kanserinden ölmesi üzerine kocası, «eşinin hiç si­ gara içmediğini» belirterek çalıştığı devlet daıiflesame karşı dava açmış ve 4 milyon.mark tazminat almıştır. Hükümet, tazminatı ödedikten sonra fou ifconuda Ibliır araştırma yapmış, devlet daire­ lerinde sigara içmeyenlerin, sigara içenler yüzünden Ikansere yakalanmalarını önlemek üzere, devlet dairelerinde sigara içiminin yasaklanması kararını almıştır, içen memur­ larancak oküiardakıi ıgilbii teneffüse çıkıp silgara içebüeceMerdir, Kanserden ölen Aktör Yüi Brynner - ölümünden önce doldurduğu ses bandında tüm dünyayı, «lütfen sigara içmeyin, eğer ben de içmeseydim, size bu kanserli sesimle sesienmeyecektim.» diyerek bizleri uyarmak gereğini duymuştur. ingiltere'de genel yerlerde sigara yasalklanmiıştır. Şimdi de lokantalar sigara içimini yasaklamaya başlamışlardır, ingiltere'de sendikalar toplu sözleşmelere sigara içilmesiyle tügüM sigara içenlerin odalarının ayrılması gibi hükümler koymaktadırlar. Amerika'da Oinoinnati 'Kenti Belediye sınırları içerisinde Ikamuya açık kapalı yer­ lerde sigara içilmesini yasaiklamış yasağa karşı sigara içenlere ilk kez 100 dolar para cezası yinelenmesi durumunda ise 9, ay hapis cezası vermeyi kararlaştırmıştır. Her yıl 1 milyon kişinin sigara yüzünden öldüğü saptanmıştır. Batıda açılan kampanyalar sonucunda Amerika'da, Fransa'da, ingiltere'de ve diğer ülkelerde sigara tüketimi azalmıştır. Buna karşılık 1970 - 80 arasında Konya'da ı% 32, Latin Amerika'da % 84,. Türkiye'de •% 6, tütün tüketimi artmıştır. Ülkemizde 1984 yılında 810 milyar, 1985'te ise 1, trilyon 12 milyar TL. ödenmiş­ tir. Kaçak girenler bu sayı içinde değildir. Gene 1984te 62 milyon kg. tüketim, 1985'te 63.4 milyon kg. çılkmıştır. Liselerimizde sigara kullanan gençlerin sayısı % 60 dile % 90 arasında olduğu bildirilmektedir. Sigaraya başlama yaşı ise 12 -14 olarak açık­ lanmaktadırj Bu durumda sigaraya ikarşı güçlü, 'bilinçli, kararlı hükümet tutumu ve kamuoyu desteği olmadığında 8 - 10 yıl sonra ülkemizin başına önlenmesi olanaksız kamu sağ­ lığı sorunu çıkaracağı ifade edilmektedir, İşin umut veren yanı 'başta 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ömemlle konuya eğilme­ leridir. Sayın Başbakanın da buna katılmaları, bilim adamlarının uzmanların, basının, TRT'nin, Yeşilay Derneğinin, 'sigara içmeyenler derneğinin ve^ diğerlerinin çabaları bazı somut önlemlerle değerlendirilmeliydi. Bu yasa önerimiz bu amaçla hazırlanmıştır. Kuşkusuz yasa önerisine en iyi biçimi Yüce Meclis verecektir. Maddeler gerekçe verimesiine ihtiyaç duyurmayacak kadar açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 12 -
— 11 — Bir 'araştırmada sigara liçenler bir adaya, sigara içmeyenler sigara dumainı olan bir odaya konmuştur. Deney sonunda her iki odadakilerin kanlarındaki nikotin, kar- bonmonoksit, zift ve öteki nesneler 'hemen hemen aynı oranda bulunmuştur. Almanya'da bir kadının akciğer kanserinden ölmesi üzerine kocası, «eşinin hiç si­ gara içmediğini» belirterek çalıştığı devlet daıiflesame karşı dava açmış ve 4 milyon.mark tazminat almıştır. Hükümet, tazminatı ödedikten sonra fou ifconuda Ibliır araştırma yapmış, devlet daire­ lerinde sigara içmeyenlerin, sigara içenler yüzünden Ikansere yakalanmalarını önlemek üzere, devlet dairelerinde sigara içiminin yasaklanması kararını almıştır, içen memur­ larancak oküiardakıi ıgilbii teneffüse çıkıp silgara içebüeceMerdir, Kanserden ölen Aktör Yüi Brynner - ölümünden önce doldurduğu ses bandında tüm dünyayı, «lütfen sigara içmeyin, eğer ben de içmeseydim, size bu kanserli sesimle sesienmeyecektim.» diyerek bizleri uyarmak gereğini duymuştur. ingiltere'de genel yerlerde sigara yasalklanmiıştır. Şimdi de lokantalar sigara içimini yasaklamaya başlamışlardır, ingiltere'de sendikalar toplu sözleşmelere sigara içilmesiyle tügüM sigara içenlerin odalarının ayrılması gibi hükümler koymaktadırlar. Amerika'da Oinoinnati 'Kenti Belediye sınırları içerisinde Ikamuya açık kapalı yer­ lerde sigara içilmesini yasaiklamış yasağa karşı sigara içenlere ilk kez 100 dolar para cezası yinelenmesi durumunda ise 9, ay hapis cezası vermeyi kararlaştırmıştır. Her yıl 1 milyon kişinin sigara yüzünden öldüğü saptanmıştır. Batıda açılan kampanyalar sonucunda Amerika'da, Fransa'da, ingiltere'de ve diğer ülkelerde sigara tüketimi azalmıştır. Buna karşılık 1970 - 80 arasında Konya'da ı% 32, Latin Amerika'da % 84,. Türkiye'de •% 6, tütün tüketimi artmıştır. Ülkemizde 1984 yılında 810 milyar, 1985'te ise 1, trilyon 12 milyar TL. ödenmiş­ tir. Kaçak girenler bu sayı içinde değildir. Gene 1984te 62 milyon kg. tüketim, 1985'te 63.4 milyon kg. çılkmıştır. Liselerimizde sigara kullanan gençlerin sayısı % 60 dile % 90 arasında olduğu bildirilmektedir. Sigaraya başlama yaşı ise 12 -14 olarak açık­ lanmaktadırj Bu durumda sigaraya ikarşı güçlü, 'bilinçli, kararlı hükümet tutumu ve kamuoyu desteği olmadığında 8 - 10 yıl sonra ülkemizin başına önlenmesi olanaksız kamu sağ­ lığı sorunu çıkaracağı ifade edilmektedir, İşin umut veren yanı 'başta 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ömemlle konuya eğilme­ leridir. Sayın Başbakanın da buna katılmaları, bilim adamlarının uzmanların, basının, TRT'nin, Yeşilay Derneğinin, 'sigara içmeyenler derneğinin ve^ diğerlerinin çabaları bazı somut önlemlerle değerlendirilmeliydi. Bu yasa önerimiz bu amaçla hazırlanmıştır. Kuşkusuz yasa önerisine en iyi biçimi Yüce Meclis verecektir. Maddeler gerekçe verimesiine ihtiyaç duyurmayacak kadar açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) - 12 — İSTANBUL MİLLETVEKÎLÎ REŞİT ÜIJKBRitN THKIİtFl «Sigaranın Zaraı^Ianıını önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağ­ lık Yasasına (Umumî Hıfzıssıfaha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesilne İlişkin Yasa önerisi. MADDE 1.. — 6 Mayıs 1930 (gün ve 1593 sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) sigaranın zararlarını önlemek için aşağıdaki maddeler eklen- mdşitiır. EK' MADDE 1. — Kamuya ait kapalı yerlerde, ulaşım anaçlarımda sigara içme­ yenlerin sağlıklı yaşama 'haklarını korumak üzere sigara içilmesi yasaktır. Buralarda herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde «sigara içilmez» levhaları asılır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yukarıda fıkradaki yerlerde sigara içme yasa­ ğının nasıl uygulanacağım belirtmeye yetkili olduğu gibi, herkese açık, toplu olarak bulu­ nulan eğlence, dinlenme ve diğer benzetr yerlerde de sağlığı koruyucu önlemler almaya yetkilidir. EK MADDE 2. — TRT, yayınlarımda sigara İçmeyi özendirici yayınlar yapmaktan sakınır, sigaranın sağlığa zararlarım anlatan yayınlar yapar. Sigara paketleri üzenine sigaranın sağlığa çok zararlı olduğu büyük harflerle ya­ zılması zorunludur. • ' . * EK MADDE 3. — Sigara içme yasağı olan yerlerde sigara içenlere ve Sağlık Ba­ kanlığının aldığı önâamHere uymayanlara, 1 000 TL.'den 5 000 TL.ya kadar hafif para cezası kesilir. Bu kişiler aynı suçu işlerlerse, 5 000 TL.*dan 25 000 TL.'ya kadar cezaya çarptırsınlar. Cezaların % 20'sli cezayı yazan görevlilere veriir. EK MADDE 4. — Bu Yasanın uygulanmasını gösteren yönetmelik, yasanın yü­ rürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay içinde çıkarılır^ MADDE 2. — Bu Yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bü Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 13 -
- 12 — İSTANBUL MİLLETVEKÎLÎ REŞİT ÜIJKBRitN THKIİtFl «Sigaranın Zaraı^Ianıını önlenmesi için» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağ­ lık Yasasına (Umumî Hıfzıssıfaha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesilne İlişkin Yasa önerisi. MADDE 1.. — 6 Mayıs 1930 (gün ve 1593 sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) sigaranın zararlarını önlemek için aşağıdaki maddeler eklen- mdşitiır. EK' MADDE 1. — Kamuya ait kapalı yerlerde, ulaşım anaçlarımda sigara içme­ yenlerin sağlıklı yaşama 'haklarını korumak üzere sigara içilmesi yasaktır. Buralarda herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde «sigara içilmez» levhaları asılır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yukarıda fıkradaki yerlerde sigara içme yasa­ ğının nasıl uygulanacağım belirtmeye yetkili olduğu gibi, herkese açık, toplu olarak bulu­ nulan eğlence, dinlenme ve diğer benzetr yerlerde de sağlığı koruyucu önlemler almaya yetkilidir. EK MADDE 2. — TRT, yayınlarımda sigara İçmeyi özendirici yayınlar yapmaktan sakınır, sigaranın sağlığa zararlarım anlatan yayınlar yapar. Sigara paketleri üzenine sigaranın sağlığa çok zararlı olduğu büyük harflerle ya­ zılması zorunludur. • ' . * EK MADDE 3. — Sigara içme yasağı olan yerlerde sigara içenlere ve Sağlık Ba­ kanlığının aldığı önâamHere uymayanlara, 1 000 TL.'den 5 000 TL.ya kadar hafif para cezası kesilir. Bu kişiler aynı suçu işlerlerse, 5 000 TL.*dan 25 000 TL.'ya kadar cezaya çarptırsınlar. Cezaların % 20'sli cezayı yazan görevlilere veriir. EK MADDE 4. — Bu Yasanın uygulanmasını gösteren yönetmelik, yasanın yü­ rürlüğe girmesinden başlayarak 3 ay içinde çıkarılır^ MADDE 2. — Bu Yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. MADDE 3. — Bü Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 13 — Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 14.6.1989 Esas No, : 2/189, 2/190, 2/193 . Karar No. : 56 > TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının; Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canverln; 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılma­ sı Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; «Sigaranın Zararla­ rının önlenmesi İçin» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umum Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifleri birleştiril­ mek ve daha kapsamlı olması nedeni ile Bülent Akarcalı'nın teklifi esas alınmak sure­ tiyle, Adalet, Maliye ve Gümrük, Sağlık Bakanlıkları, TRT ve Yeşilay Cemiyeti Baş­ kanlığı temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incele­ nip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve maddeler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 1. «Tütün ve tütün mamulleri» ibaresinin sigarayı da kapsadığı düşünülerek tek­ lifin başlığında yer alan «sigara» kelimesi kaldırılmalk suretiyle teklif başlığı yeniden düzenlenmiştir. 2. Teklifin «Amaç» başlıklı 1 inci maddesi başlığa paralel şekilde düzeltilmiştir. 3< Teklifin 3 üncü maddesi başlığı da değiştirilmek "ve ikinci fıkrası metinden çıkarılarak yeni bir ikinci fıkra eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 4. Teklifin «Yasaklar» başlıklı 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri metinden çıkarılmış ve madde «Diğer yasaklar» başlığında tek fıkra şeklinde 3 üncü madde ola­ rak düzenlenmiştir. 5. Teklifin «Görev ve sorumluluk» başlıklı 2 nci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları «Uyarılar» başlığı altında üç fıkra halinde 4 üncü madde olarak yeniden dü­ zenlenmiştir. 6„ Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrası «Görev ve sorumluluk» başlığı altın­ da üç fıkra halinde düzenlenmiş ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 7. Teklifin «İdarî cezalar» başlıklı 5 inci maddesi «İdarî ceza» başlığı altında ye- . niden düzenlenerek 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 8* Teklifin «Adlî cezalar» başlıklı 6 nci maddesi birinci fıkrasındaki para cezası­ nın yukarı haddi de tespit edilmek suretiyle düzenlenmiş ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 9. Teklifin «Yönetmelik» başlıklı 7 nci maddesi çıkarılacak yönetmeliğe Kanunun yayımından itibaren 3 aylık süre tanınmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayı : 286)
Sayfa 14 -
— 13 — Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 14.6.1989 Esas No, : 2/189, 2/190, 2/193 . Karar No. : 56 > TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının; Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canverln; 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılma­ sı Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; «Sigaranın Zararla­ rının önlenmesi İçin» 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umum Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifleri birleştiril­ mek ve daha kapsamlı olması nedeni ile Bülent Akarcalı'nın teklifi esas alınmak sure­ tiyle, Adalet, Maliye ve Gümrük, Sağlık Bakanlıkları, TRT ve Yeşilay Cemiyeti Baş­ kanlığı temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incele­ nip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve maddeler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 1. «Tütün ve tütün mamulleri» ibaresinin sigarayı da kapsadığı düşünülerek tek­ lifin başlığında yer alan «sigara» kelimesi kaldırılmalk suretiyle teklif başlığı yeniden düzenlenmiştir. 2. Teklifin «Amaç» başlıklı 1 inci maddesi başlığa paralel şekilde düzeltilmiştir. 3< Teklifin 3 üncü maddesi başlığı da değiştirilmek "ve ikinci fıkrası metinden çıkarılarak yeni bir ikinci fıkra eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 4. Teklifin «Yasaklar» başlıklı 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri metinden çıkarılmış ve madde «Diğer yasaklar» başlığında tek fıkra şeklinde 3 üncü madde ola­ rak düzenlenmiştir. 5. Teklifin «Görev ve sorumluluk» başlıklı 2 nci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları «Uyarılar» başlığı altında üç fıkra halinde 4 üncü madde olarak yeniden dü­ zenlenmiştir. 6„ Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrası «Görev ve sorumluluk» başlığı altın­ da üç fıkra halinde düzenlenmiş ve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 7. Teklifin «İdarî cezalar» başlıklı 5 inci maddesi «İdarî ceza» başlığı altında ye- . niden düzenlenerek 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 8* Teklifin «Adlî cezalar» başlıklı 6 nci maddesi birinci fıkrasındaki para cezası­ nın yukarı haddi de tespit edilmek suretiyle düzenlenmiş ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 9. Teklifin «Yönetmelik» başlıklı 7 nci maddesi çıkarılacak yönetmeliğe Kanunun yayımından itibaren 3 aylık süre tanınmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayı : 286) — 14 — 10. Teklifin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tü­ tün mamullerinin altı ay süreyle satışına izin veren Geçici 1 inci madde ile 2 nci mad­ denin ikinci fıkrası, 3 üncü madde ve 4 üncü maddenin birinci fıkrası gereği yapıla­ cak işlerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getirileceğine ilişikin Geçici 2 nci madde teklif metnine eklenmiştir. 11. Teklifin «Yürürlük» başlıklı 8 inci maddesi 9 uncu, «Yürütme» başlıklı 9 un­ cu maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Alpaslan Pehlivanlı Ankara Sözcü A. Reyhan Sakalhoğlu Safcaırya Muhalefet görüşüm eklidir Üye Ledin Barlas Adana Üye Hasan Ttmrıöver Gaziantep Üye Aytekin Kotil istanbul Üye Sadettin Ağacık Kastamonu Cezalara Muhalifim Başkamvekiii İhsan Nuri Topkaya Ordu TRT'ye süre verilmesine ve cezalara muhalifim Kâtip Gökhan M araş Kırşehir Üye Kâmil Ateşoğulları Ankara Üye Ali Haydar Erdoğan istanbul Üye Ahmet Ersin İzmir Üye Yılmaz Altuğ Sivas Üye Eyüp Cenap Gülpınar Şanlıurfa Cezalara muhalifim sadece reklamlara verilecek cezalara muhalif değilim Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 15 -
— 14 — 10. Teklifin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tü­ tün mamullerinin altı ay süreyle satışına izin veren Geçici 1 inci madde ile 2 nci mad­ denin ikinci fıkrası, 3 üncü madde ve 4 üncü maddenin birinci fıkrası gereği yapıla­ cak işlerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getirileceğine ilişikin Geçici 2 nci madde teklif metnine eklenmiştir. 11. Teklifin «Yürürlük» başlıklı 8 inci maddesi 9 uncu, «Yürütme» başlıklı 9 un­ cu maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Alpaslan Pehlivanlı Ankara Sözcü A. Reyhan Sakalhoğlu Safcaırya Muhalefet görüşüm eklidir Üye Ledin Barlas Adana Üye Hasan Ttmrıöver Gaziantep Üye Aytekin Kotil istanbul Üye Sadettin Ağacık Kastamonu Cezalara Muhalifim Başkamvekiii İhsan Nuri Topkaya Ordu TRT'ye süre verilmesine ve cezalara muhalifim Kâtip Gökhan M araş Kırşehir Üye Kâmil Ateşoğulları Ankara Üye Ali Haydar Erdoğan istanbul Üye Ahmet Ersin İzmir Üye Yılmaz Altuğ Sivas Üye Eyüp Cenap Gülpınar Şanlıurfa Cezalara muhalifim sadece reklamlara verilecek cezalara muhalif değilim Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 15 - MUHALEFET GEREKÇESİ Tütün ve tütün mamulleri içiminin sağlığa zarar verdiği kuşkusuzdur. Tütün ve tütün mamulleri içimine alışkanlık toplumda asır boyu devam edegelmiştir. Bu alışkan­ lıktan kurtulmanın ceza ile değil eğitimle mümkün olacağı kanaatindeyim. «Sağlığa zararlılık» şuurunun yaratılması etkin propaganda araçlarıyla ve eğitimle başarıya ve neticeye ulaştırılır. Ceza ve yasak, maddeyi daha cazip hale getirir. İnsan hak ve hür­ riyetlerinin alabildiğine söz konusu olduğu bu günlerde kolluk kuvvetleriyle, zabıta, trafik polisiyle tiryaki vatandaşı karşı karşıya bırakacak olan bu tür zorlama ve müey­ yideler ferdi huzursuz eder. Bu nedenlerle teklifin ceza getiren 5, 6 ve 7 nci madde­ lerine karşıyım. Ayhan Sakallıoğlu Sakarya Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 16 -
— 15 - MUHALEFET GEREKÇESİ Tütün ve tütün mamulleri içiminin sağlığa zarar verdiği kuşkusuzdur. Tütün ve tütün mamulleri içimine alışkanlık toplumda asır boyu devam edegelmiştir. Bu alışkan­ lıktan kurtulmanın ceza ile değil eğitimle mümkün olacağı kanaatindeyim. «Sağlığa zararlılık» şuurunun yaratılması etkin propaganda araçlarıyla ve eğitimle başarıya ve neticeye ulaştırılır. Ceza ve yasak, maddeyi daha cazip hale getirir. İnsan hak ve hür­ riyetlerinin alabildiğine söz konusu olduğu bu günlerde kolluk kuvvetleriyle, zabıta, trafik polisiyle tiryaki vatandaşı karşı karşıya bırakacak olan bu tür zorlama ve müey­ yideler ferdi huzursuz eder. Bu nedenlerle teklifin ceza getiren 5, 6 ve 7 nci madde­ lerine karşıyım. Ayhan Sakallıoğlu Sakarya Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 16 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFİ Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanuna Teklifi Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; (kişileri, her ne şekil ve surette olursa olsun sigara, tütün ve tütün mamulleri alışkanlıklarını özendirici reklâm, .tanıtım, teşvik ve kampanyasından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. Görev ve sorumluluk MADDE 2. — Bu Kanuna göre sigara, tütün ve tütün mamulleri içiminin ya­ saklandığı yerlerde bu fiile aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri (polis, bekçi, belediye zabıtası) şikâyet üzerine ya da kendiliğinden duruma müdahale etmek­ le yükümlüdürler. Sigara, tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, sigara içme yasağına ait uyarılar asgarî 10 (on) santimetrelik puntolarla herkes tarafından görüne­ bilir yerlere asılır veya yazılır. Bu işlemlerden ilgili yerin amiri durumundaki kişi ve kişiler sorumludurlar. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda asgarî 30 (otuz) dakikayı sigara, tü­ tün ve tütün mamulleri zararlı alışkanlıkları konusunda vatandaşı uyaracak yayınlar yapmakla görevlidir. Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen her sigara, tütün ve tütün mamulleri pa­ ketinin üzerine bir santimetre boyundaki puntolarla Sağlığa Zararlıdır, ölüme Yol Açar ibaresi konur. Bu ibare gayet net görünür ve rahat okunur bir şekilde paket üzerinde yer alır. Bu İbareyi taşımayan sigara, tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve top­ tan ya da perakende satışa çıkarılamaz. Sigara içilmesi yasaklanan yerler MADDE 3. — Sağlık, eğitim - öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile spor sa­ lonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında tahsis edilecek olan yerler dışında sigara, tütün ve tütün mamulleri içile- mez.ı . ' ^ • Resmî kurum ve kuruluşlarda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Yasaklar MADDE 4. — Sigara, tütün ve tütün mamullerinin; a) isim, marka veya alametler kullanılarak her ne şekil ve surette olursa ol­ sun reklâmının, tamtımımn, teşvikinin veya özendirme kampanyasının düzenlenmesi veya yapılması, b) 18 yaşından küçüklere satılması, c) Vitrinlerde teşhir edilmesi veya sergilenmesi, Yasaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 17 -
— 16 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFİ Sigara, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanuna Teklifi Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; (kişileri, her ne şekil ve surette olursa olsun sigara, tütün ve tütün mamulleri alışkanlıklarını özendirici reklâm, .tanıtım, teşvik ve kampanyasından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. Görev ve sorumluluk MADDE 2. — Bu Kanuna göre sigara, tütün ve tütün mamulleri içiminin ya­ saklandığı yerlerde bu fiile aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri (polis, bekçi, belediye zabıtası) şikâyet üzerine ya da kendiliğinden duruma müdahale etmek­ le yükümlüdürler. Sigara, tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, sigara içme yasağına ait uyarılar asgarî 10 (on) santimetrelik puntolarla herkes tarafından görüne­ bilir yerlere asılır veya yazılır. Bu işlemlerden ilgili yerin amiri durumundaki kişi ve kişiler sorumludurlar. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda asgarî 30 (otuz) dakikayı sigara, tü­ tün ve tütün mamulleri zararlı alışkanlıkları konusunda vatandaşı uyaracak yayınlar yapmakla görevlidir. Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen her sigara, tütün ve tütün mamulleri pa­ ketinin üzerine bir santimetre boyundaki puntolarla Sağlığa Zararlıdır, ölüme Yol Açar ibaresi konur. Bu ibare gayet net görünür ve rahat okunur bir şekilde paket üzerinde yer alır. Bu İbareyi taşımayan sigara, tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve top­ tan ya da perakende satışa çıkarılamaz. Sigara içilmesi yasaklanan yerler MADDE 3. — Sağlık, eğitim - öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile spor sa­ lonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında tahsis edilecek olan yerler dışında sigara, tütün ve tütün mamulleri içile- mez.ı . ' ^ • Resmî kurum ve kuruluşlarda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Yasaklar MADDE 4. — Sigara, tütün ve tütün mamullerinin; a) isim, marka veya alametler kullanılarak her ne şekil ve surette olursa ol­ sun reklâmının, tamtımımn, teşvikinin veya özendirme kampanyasının düzenlenmesi veya yapılması, b) 18 yaşından küçüklere satılması, c) Vitrinlerde teşhir edilmesi veya sergilenmesi, Yasaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) . — 17 — ADALET KOMİSYONUNUN KABUL EfTTtĞt METİN Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun Teklifi Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararla­ rından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtma ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler, MAİDDE 2. — Sağlık, eğitim - öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekteme salonlarında tütün ve tütün mamulleri içilemez. Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tah­ sis edilir. Diğer yasaklar MADDE 3. — Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanı­ larak her ne suretle, olursa olsun reklâm veya tanıtımının yapılması veya bunlarm is­ timalini teşvik veya özendirici kampanyaların düzenlenmesi yasaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 18 -
. — 17 — ADALET KOMİSYONUNUN KABUL EfTTtĞt METİN Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun Teklifi Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararla­ rından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtma ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler, MAİDDE 2. — Sağlık, eğitim - öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekteme salonlarında tütün ve tütün mamulleri içilemez. Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tah­ sis edilir. Diğer yasaklar MADDE 3. — Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanı­ larak her ne suretle, olursa olsun reklâm veya tanıtımının yapılması veya bunlarm is­ timalini teşvik veya özendirici kampanyaların düzenlenmesi yasaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 18 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFİ . İdarî cezalar MADDE 5. — Bu Kanunun 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere 10 000,— TL. para cezası verilir. Bu cezalar ilgili kolluk kuvvetleri tarafından verilir. Bu ceza­ larla ilgili kararlar, ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tari­ hinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir, iti­ raz üzerine verilen kararlar kesindir. îtraz, zaruret görülmeyen yerlerde evrak; üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlerin tekel ruhsatlan 6 ay süre ile, tekerrürü halinde ise kesin olarak iptal edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 19 -
— 18 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFİ . İdarî cezalar MADDE 5. — Bu Kanunun 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere 10 000,— TL. para cezası verilir. Bu cezalar ilgili kolluk kuvvetleri tarafından verilir. Bu ceza­ larla ilgili kararlar, ilgililere usulüne göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tari­ hinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir, iti­ raz üzerine verilen kararlar kesindir. îtraz, zaruret görülmeyen yerlerde evrak; üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlerin tekel ruhsatlan 6 ay süre ile, tekerrürü halinde ise kesin olarak iptal edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Uyarılar MADDE 4. — Tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, buna dair uyarılar asgarî on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya âmiri duru­ mundaki kişi veya kişiler sorumludur. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerine açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde bir santimetre boyundaki puntolarla, «Sağlığa Zararlıdır» ibaresi kohulur. Bu nitelikteki ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve satışa çıkarılamaz. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda en az otuz dakika tütün ve tütün ma­ mulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Görev ve sorumluluk . MADDE 5. — Bu Kanuna göre, tütün ve tütün mamulleri içiminin yasaklandığı yerlerde buna aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, şikâyet üzerine veya kendiliğinden işlem yapmakla yükümlüdürler. Kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık hâlinde para cezası tutanağı; 4 üncü maddesinin birinci fık­ rası ile 3 üncü maddesine aykırılık halinde suç tutanağı düzenlerler. Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili suç tutanağının bir sureti doğrudan yetkili sulh ceza mahkemesine, para cezası tutanağının bir sureti ise ilgili malsandığına yedi iş gü­ nü içinde gönderilir. İdarî ceza < MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden­ lere onbin lira para cezası verilir. jPara cezası tutanağı düzenlenen para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının sayman mutemetlerine veya mıalsandıklarına ödenebileceği gibi banka veya PTT ara­ cılığı ile de ödenebilir. Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve sayman mutemetleri, tutanağın düzenlendiği yerin ilgili malsandığına bilgi vermek zorundadır. Banka ve PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih ödeme tarihi sayılır. Süresinde ödenmeyen para cezaları için 61)83 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. İdarî para cezalarına karşı muttali olunduğu tarihten itibaren.yedi gün içinde yet­ kili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz cezanın infazını durdurmaz, itiraz, evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 20 -
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Uyarılar MADDE 4. — Tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, buna dair uyarılar asgarî on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya âmiri duru­ mundaki kişi veya kişiler sorumludur. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerine açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde bir santimetre boyundaki puntolarla, «Sağlığa Zararlıdır» ibaresi kohulur. Bu nitelikteki ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve satışa çıkarılamaz. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ayda en az otuz dakika tütün ve tütün ma­ mulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Görev ve sorumluluk . MADDE 5. — Bu Kanuna göre, tütün ve tütün mamulleri içiminin yasaklandığı yerlerde buna aykırı hareket edenler hakkında kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, şikâyet üzerine veya kendiliğinden işlem yapmakla yükümlüdürler. Kolluk kuvvetleri ile trafik ve belediye zabıtası, bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık hâlinde para cezası tutanağı; 4 üncü maddesinin birinci fık­ rası ile 3 üncü maddesine aykırılık halinde suç tutanağı düzenlerler. Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili suç tutanağının bir sureti doğrudan yetkili sulh ceza mahkemesine, para cezası tutanağının bir sureti ise ilgili malsandığına yedi iş gü­ nü içinde gönderilir. İdarî ceza < MADDE 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden­ lere onbin lira para cezası verilir. jPara cezası tutanağı düzenlenen para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının sayman mutemetlerine veya mıalsandıklarına ödenebileceği gibi banka veya PTT ara­ cılığı ile de ödenebilir. Para cezalarını tahsil eden banka, PTT ve sayman mutemetleri, tutanağın düzenlendiği yerin ilgili malsandığına bilgi vermek zorundadır. Banka ve PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya yatırıldığı veya postaya verildiği tarih ödeme tarihi sayılır. Süresinde ödenmeyen para cezaları için 61)83 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. İdarî para cezalarına karşı muttali olunduğu tarihten itibaren.yedi gün içinde yet­ kili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz cezanın infazını durdurmaz, itiraz, evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 20 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFÎ Adlî cezalar MADDE 6. — Bu Kanunun; 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenlere 100 000,— TL., 4 üncü maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere 2 milyon liradan on mil­ yona kadar, Para cezası hülkmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezanın azamî haddi uygulanır. Yönetmelik MADDE 7. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usul­ ler ile kullanılacak makbuzun, suç ve ceza tutanağının şekli ve kullanma esasları ile genel zabıtaya mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tutanaklar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve işbirliği esasları İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. ' Makbuz ve tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanır. Yürürlük MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Sayfa 21 -
— 20 — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI VE 40 ARKADAŞININ TEKLİFÎ Adlî cezalar MADDE 6. — Bu Kanunun; 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edenlere 100 000,— TL., 4 üncü maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere 2 milyon liradan on mil­ yona kadar, Para cezası hülkmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezanın azamî haddi uygulanır. Yönetmelik MADDE 7. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usul­ ler ile kullanılacak makbuzun, suç ve ceza tutanağının şekli ve kullanma esasları ile genel zabıtaya mensup kişilerin bu Kanuna göre düzenleyecekleri tutanaklar hakkında yapılacak işlemler, yetki sınırları, koordinasyon ve işbirliği esasları İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. ' Makbuz ve tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanır. Yürürlük MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286) — 21 — (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Adlî cezalar MADDE 7. — Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yüzbin liradan beşyüz bin liraya kadar, b) 3 üncü maddesine aykırı hareket edenlere iki milyon liradan on milyon liraya* kadar, Ağır para cezası verilir. Tekerrür halinde cezanın yukarı haddine hükmolunur. Yönetmelik MADDE 8. — Para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usul­ ler ile kullanılacak suç ve ceza tutanağının şekli ve Kanunun uygulanmasına ilişkin di­ ğer esas ve usuller Kanunun yayımından itibaren üç ay içinde İçişleri, Maliye ve Güm­ rük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Tutanaklar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanır. GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin altı ay süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği ayrı yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklâm panolarının kaldırılması ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği yazılacak ve asılacak yazılara ait işler Kanunun ya­ yımından itibaren bir ay içinde yerine getirilir. Yürürlük MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı : 286)
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul