İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>Yasar</o:Author> <o:Template>Normal</o:Template> <o:LastAuthor>Yasar</o:LastAuthor> <o:Revision>4</o:Revision> <o:TotalTime>193</o:TotalTime> <o:Created>2008-08-27T15:45:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2008-08-27T15:48:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>2040</o:Words> <o:Characters>11630</o:Characters> <o:Company>Turkey</o:Company> <o:Lines>96</o:Lines> <o:Paragraphs>27</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>13643</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Print</w:View> <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState> <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]-->

28 Ağustos 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26981

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2008/13987

             15 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/7/2008 tarihli ve HUMŞ/535 sayılı yazıüzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

          M. AYDIN                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA KARMA EKONOMİK KOMİSYONU YEDİNCİ DÖNEM  TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

 

             9 Ağustos 1984 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın 9. maddesine istinaden oluşturulmuş olan Karma Ekonomik Komisyonu, 7. Dönem Toplantısını 14-15 Şubat 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmiştir.

             Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN ve Birleşik Arap Emirlikleri (bundan sonra BAE olarak geçecektir) Heyetine BAE Ekonomi Bakanı Sayın Sheikha Lubna Bint Khalid AL QASIMI başkanlık etmiştir.

             Türkiye'de bulunduğu süre zarfında, BAE Ekonomi Bakanı Sayın Sheikha Lubna Bint Khalid AL QASIMI, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kabul edilmiş, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN ile görüşmüştür.

             İki heyetin üyelerinin listeleri sırasıyla EK-I ve EK-II'de yer almaktadır.

             Karma Komisyon görüşmeleri, iki ülke arasındaki geleneksel yakın ve kardeşçe ilişkileri yansıtan karşılıklı anlayış ve işbirliği atmosferi içerisinde gerçekleştirilmiştir.

             Görüşmeler süresince, taraflar, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

             Müzakerelerin sonuçları aşağıda yer almaktadır.

             1) Ticaret

             Taraflar, rekabet edilebilirlik ve ekonomilerinin ihtiyaçları esasları çerçevesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulamışlar ve ikili ticaret hacminin arttırılması ve ticaretin kompozisyonunun çeşitlendirilmesi amacıyla mümkün olan her türlü çabayı göstermeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) ticari ilişkilerin serbestleştirilmesi doğrultusundaki önemini vurgulayarak, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki STA'nın 3. tur müzakereler sırasında sonuçlandırılmasına yönelik çabaları yoğunlaştırmayı kararlaştırmıştır.

             Taraflar, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ülkeleri arasında bir tercihli ticaret sistemi oluşturulmasının önemini vurgulayarak, Tercihli Tarife Cetveli - PRETAS ile İKÖ Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması'nın (TPS - OIC) Menşe Kurallarının uygulanması hususunda işbirliğine hazır olduklarını belirtmişlerdir.

             Taraflar, şirketlerini ve kurumlarını 2008 yılında düzenlenecek olan aşağıdaki fuar ve tanıtım faaliyetlerine katılım konusunda desteklemeyi kararlaştırmışlardır:

             a. Türk tarafınca düzenlenecek fuar ve tanıtım faaliyetleri

             - III. Uluslararası Irak Fuarı, Gaziantep, Türkiye / 22-25 Mayıs,

             - I. Uluslararası İşkadınları Kongresi, Mersin, Türkiye / 13-14 Mart

             - BAE’ne düzenlenecek Türk Ticaret Heyeti Programı / 3-6 Kasım

             - BAE’ne düzenlenecek Türk Müteahhitlik ve İnşaat Malzemeleri Heyeti / Mayıs

             - BAE’ne düzenlenecek Türk Savunma Sanayi Heyeti / İkinci Yarı

             - Türkiye’ye BAE Yat ve Tersane Yapımı Heyeti, Abu Dhabi Gemi İnşaat Şirketi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından organize edilecek

             - Abu Dhabi Ticaret ve Sanayi Odasının Ziyareti, 29 Nisan – 3 Mayıs

             - Petrol sahası geliştirme, petrol arama ve petrol hizmetleri ile turizm sektörleri başta olmak üzere, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yılın ilk yarısında BAE’de gerçekleştirilecek yatırım semineri

             - BAE Abu Dhabi Kalkınma Fonu, Türkiye GAP İdaresi ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonunda düzenlenecek olan "Güneydoğu Anadolu Projesi’nde (GAP) BAE Şirketleri İçin Yatırım İmkânları Semineri"

             b. Türk tarafınca Türk şirketlerinin katılımı desteklenecek olan, BAE’de düzenlenecek fuar ve tanıtım faaliyetleri

             - "Gulfood Food & Hotel Equipments Fair", 24-27 Şubat, Dubai/BAE

             - "Cabsat 2008", 4-6 Mart, Dubai/BAE

             - "Dubai International Boatshow 2008", 12-16 Mart, Dubai/BAE

             - "Batimat -Building Futures Gulf Fair, 20-23 Nisan, Abu Dhabi/BAE

             - "Autumechanika Middle East", Mayıs 2008, Dubai/BAE

             - "Beautyworld Middle East", 1-3 Haziran 2008, Dubai/BAE

             - "Adipec", 3-6 Kasım 2008, Abu Dhabi/BAE

             - "Index", Kasım 2008, Dubai/BAE                       

             - "The Big 5 Show", Kasım 2008, Dubai/BAE       

             2) Ticaret Merkezleri

             Türk tarafı, Dubai ve Abu Dhabi’de Türk Ticaret Merkezleri kurma yönündeki niyetini belirterek, sözkonusu Merkezlerin kurulması konusunda yardımcı olmak üzere BAE tarafından bir kurum belirlemesini talep etmiştir. 

             Türk tarafı ayrıca, sözkonusu Türk Ticaret Merkezlerinin kurulmasına ilişkin ilgili tüm konuları görüşmek üzere DTM’den bir heyetin 2008 yılı Mart ayının ikinci haftasında BAE’ni ziyaret edeceği hususunda BAE tarafını bilgilendirmiştir.  

             BAE tarafı, sözkonusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve Türk tarafına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             3) Standartlar

             Türk tarafı, "Türk Standartları Enstitüsü ile BAE Standardizasyon ve Metroloji İdaresi (ESMA) Arasında Teknik İşbirliği Protokolü"nün taslak metnini BAE tarafına tevdi etmiştir.

             BAE tarafı, sözkonusu taslağı incelemeyi ve Türk tarafına uygun olan en kısa süre içinde yanıt vermeyi kabul etmiştir.

             4) Gümrükler

             Taraflar, gümrükler alanındaki ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla, iki ülke gümrük idareleri arasında "Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması"nı sonuçlandırmayı kararlaştırmışlardır.

             Taraflar ayrıca, sözkonusu Anlaşmayı sonuçlandırmak üzere, iki ülkenin gümrük idareleri arasındaki ikinci tur görüşmelerin Mart ayında Ankara'da gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır.   

             5) Yatırımlar

             Taraflar, yatırımlar alanında aralarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde yasal altyapının tamamlanmasının önemini vurgulayarak, 28.09.2005 tarihli "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın onay sürecinin mümkün olan en kısa süre içinde sonuçlandırılmasını teminen çaba göstermeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, doğrudan yabancı sermaye akışını, ortak girişimleri ve aynı zamanda portföy yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile BAE'nin ilgili yatırım kalkınma şirketleri arasında bir işbirliği platformu kurulmasını ve 2008 yılı Nisan ayında BAE'de sözkonusu kurumların ilgili yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır.

             6) Ulaştırma

             Türk tarafı, kara ulaştırması alanındaki ilişkilerin serbestleştirilmesinin ikili ticaretin daha da geliştirilmesi açısından önemine işaret ederek, "Yolcuların ve Malların Karayolu Üzerinden Uluslararası Taşımacılığı"na ilişkin ikili bir anlaşma üzerinde, KEK Toplantısı sırasında Türk tarafınca tevdi edilen taslak metin esas alınarak, müzakereler başlatılmasını önermiştir.

             BAE tarafı, bu öneriyi inceleyerek, Türk tarafına mümkün olan en kısa süre içinde cevap verecektir.

             7) Tarım

             Taraflar, Türk tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı, BAE tarafından da Çevre ve Su Bakanlığı arasında aşağıdaki hususlarda işbirliği tesis etmeyi kararlaştırmışlardır;

             - Gıda güvenliği düzenlemeleri dahil olmak üzere, organik tarımsal ürünlerin üretimi ve pazarlanması konusunda yasal ve idari altyapının geliştirilmesi

             - Balık yetiştiriciliği ve besiciliği alanında teknik ve eğitim yardımı, ortak yatırımlar, doğrudan yatırım ve pazarlama yoluyla işbirliği yapılması,

             - Sulama ve su kaynakları yönetiminde yeni teknolojiler alanında kısa dönemli eğitim olanakları sağlanması,

             -  Ormancılık, arazi ıslahı ve çölleşmenin önlenmesi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi.

             8) Enerji

             Taraflar, şirketleri ile kuruluşlarını petrol, gaz ve petrokimya sektörlerinde aşağıda belirtilen hususlarda işbirliği yapma yönünde teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır:

             - Abu Dhabi Milli Petrol Şirketi (ADNOC) ve alt kuruluşlarının uluslararası rekabete açık petrol, gaz ve petrokimya projelerine Türk şirketlerinin katılımı,

             - BAE’deki petrol ve gaz sahaları ile petrokimya tesislerindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılacak yüksek kaliteli makine ve ekipman tedariki,

             - Türk firmalarının BAE’de petrokimya sektörünün geliştirilmesi ve bu sektördeki ihracat faaliyetlerine iştirakleri yönünde teşvik edilmeleri,

             - Türk şirketlerinin, ADNOC tarafından üretilen propan, bütan (LPG) ve sülfür maddelerinin ticaretinde, stratejik ortaklıklar kurmak suretiyle iş ilişkileri geliştirmeleri yönünde teşvik edilmeleri.

             9) Kültür ve Eğitim Alanında İşbirliği

             Taraflar, tecrübe ve uzmanlık değişimi, aynı zamanda kültür, sanat, sanatsal yayın, çeviri ve diğer sanatsal alanlarda karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi yoluyla, iki ülke arasında kültür ve sanatsal çalışmalar alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, eğitim alanında işbirliği tesis etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu alandaki işbirliğinin içerik ve şekli, iki ülkenin ilgili Bakanlıkları ve Kuruluşları arasında belirlenecektir.

             İngilizce dilinde, eşit derecede geçerli iki orijinal nüsha halinde, 15 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

        TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ               BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

                                    ADINA                                                      HÜKÜMETİ ADINA 

 

                        KEMAL UNAKITAN                                      SHEIKHA LUBNA BINT

                           MALİYE BAKANI                                           KHALID AL QASIMI 

                                                                                                      EKONOMİ BAKANI

 

TÜRKİYE-BAE VII. DÖNEM KEK TOPLANTISI

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

Kemal Unakıtan                                           Maliye Bakanı

                                                                     (Türk  Heyeti Başkanı)

 

Hasan Basri Aktan                                       Müsteşar,

                                                                     Maliye Bakanlığı

 

İsa Coşkun                                                   Müsteşar Yardımcısı,

                                                                     Maliye Bakanlığı

 

Şevket Ilgaç                                                  Anlaşmalar Genel Müdür Vekili

                                                                     Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

                                                                     (Teknik Heyet Başkanı)

 

Ahmet Aksu                                                 Başkan Yardımcısı,

                                                                     Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

Mehmet Cahit Tarhan                                  Genel Müdür,

                                                                     Karayolları Genel Müdürlüğü,

                                                                     Ulaştırma Bakanlığı

 

Can Levent Seçkin                                        Başkan Vekili

                                                                     Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

 

Yüksel Akça                                                 Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     DTM

 

Mehmet Hilmi Dedeoğlu                              İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     Dışişleri Bakanlığı

 

Ömer Önhon                                                Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                     Dışişleri Bakanlığı

 

Sefa Sadık Aytekin                                       Daire Başkanı,

                                                                     Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM

 

Namık Güner Erpul                                      Daire Başkanı,

                                                                     Dışişleri Bakanlığı

 

Ahmet Kocaer                                              Başbakan Müşaviri

 

EK-II

 

 

BAE HEYETİ LİSTESİ

 

 

Sn. Sheikna Lubna Bint Khaled Al Qasimi           Ekonomi Bakanı

                                                                              (BAE  Heyeti Başkanı)

 

Khalid Ghanim Al Ghaith                                     Ekonomik İşlerden ve Uluslararası İşbirliğinden

                                                                              Sorumlu Müsteşar Yardımcısı,

                                                                              Ekonomi Bakanlığı

                                                                              (Teknik Heyet Başkanı)

 

Ismaeil Humaid Al-Zaabi                                      Maslahatgüzar

                                                                              BAE Ankara Büyükelçiliği

 

Haj Abdulla Bin Tarsh Aljabro                             Daire Başkanı,

                                                                              Yurtdışı İşbirliği Dairesi, Ekonomi Bakanlığı

 

Omar Ahmad Al-Maharramy                               Bakanın Ekonomi Başdanışması,

                                                                              Ekonomi Bakanlığı

 

Rashid Almael                                                       Halkla İlişkiler Müdürü,

                                                                              Ekonomi Bakanlığı

 

Abdelmuhsin Abdelfrag Mohamed                       Başmütercim,

                                                                              Ekonomi Bakanlığı

 

Ahmed Jami Al-Ghazi                                          Ekonomi Dairesi Başkanı,

                                                                              BAE Ticaret Odaları Birliği

 

Dr. Saeif Sultan Al-Naseri                                    Daire Başkanlığı,

                                                                              Arama İşleri ve Üretim Planlaması Dairesi,

                                                                              Enerji Bakanlığı

 

Daghir Darwish Al-Marrar                                   Kükürt Satış Müdürü,

                                                                              Gaz ve Kükürt Dairesi,

                                                                              Enerji Bakanlığı

 

Obaid Saeed Al-Dhabiri                                        Satın Alma Daire Başkanı, Brooj

                                                                              Enerji Bakanlığı

 

Mohammed Muhsen Al-Genabi                           Petrol Araştırmaları Bölümü Başkanı,

                                                                              Enerji Bakanlığı

 

Aisha Alshaikh Al-Zaabi                                      Uluslararası Ekonomi Geliştirme Dairesi Başkanı,

                                                                              Planlama ve Ekonomi Dairesi

 

Saeed Hassan Al-Bagham                                     Hamraniye Araştırma İstasyonu Müdürü,

                                                                              Çevre ve Su Bakanlığı

 

Ahmed Mohamed Al-bakr                                    Gümrük İşleri Dairesi Müdürü,

                                                                              Federal Gümrük İdaresi

 

Saleh Rashid  Aldhari                                            Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Komitesi Başkanı,

                                                                              Abu Dhabi Sanayi ve Ticaret Odası

 

Habeeb Ghulom Al-Attar                                     Halkla İlişkiler ve Kültürel İşler Dairesi Başkanı

                                                                              Kültür Bakanlığı

 

Saoud Al-Harithi                                                   Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı,

                                                                              Enformasyon  Ulusal Konseyi

 

Ibraheim Moahmed Aljanahi                                Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                              Jebel Ali Serbest Bölgesi

 

Khalifa Salem Al-Sawidi                                       İdari ve Mali İşler Dairesi Müdürü,

                                                                              Kamu Sektörünü Geliştirme Bakanlığı

 

Abdulla Al-Nuaimi                                               Bilgi İşlem Eğitim Dairesi Müdürü,

                                                                              Sağlık Bakanlığı

 

Salem Ali Al-Zaabi                                               Deniz ve Kara Ulaştırması Müsteşar Yardımcısı,

                                                                              Ulaştırma Ulusal Konseyi

 

Mukhtar Ali Al Youssef                                       Kültürel İşbirliği Dairesi Başkanı,

                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı

 

Iqbal Hamza                                                          Mali İşler Müdürü,

                                                                              Emirates Gıda ve Kaynak Suları Şirketi

 

Khalid Bin Sulayeem                                            Genel Müdür,

                                                                              Turizm ve Ticari Pazarlama Dairesi

 

Abdulrahman Mohammed Al Sharhan                 Direktör,

                                                                              Yasal Soruşturma İdaresi

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 28/8/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul