En son güncellemeler 17 Ağustos 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
KHK 700 (2018) md: 32, 35, 53. KHK 703 (2018) md: 10, 21. 7061 (2017) md: 10. 6745 (2016) md: 65, Ek 2. An. M. K. 2014/50 (2014) md: 15. 6552 (2014) md: 21. An. M. K. 2012/53 (2013) md: 65. 6498 (2013) md: 7, 8, 65. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2015) - TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYINA DAİR YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2863  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2863 sayılı Kanunun değişen veya iptal

   edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  3386

  24/6/1987

  4629

  ––

  1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 3/3/2001 tarihinde

  5177

  7 ve 53

  5/6/2004

  5226

  3, 6, 9,10,11,12,15,17,18,55,57,58,61,65,75, Ek Maddeler 1, 2, 3,Geçici Madde 3

  27/7/2004

  5571

  12

  13/1/2007

  5663

  Madde 11 ve Geçici Madde 7

  30/5/2007

  5728

  65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75

  8/2/2008

                 


  5900-1

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  2863 sayılı Kanunun değişen veya iptal

   edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

                  5835

  12, 55, 57, Geçici Madde 8

  11/2/2009

  5917

  15

  10/7/2009

  KHK/648

  3, 17, 18, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 61, Ek Madde 4, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10

  17/8/2011

  KHK/653

  Ek Madde 4

  17/9/2011

  KHK/662

  Ek Madde 4

  2/11/2011

  6498

  7, 8, 65

  11/10/2013

  6552

  21

  11/9/2014

  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 tarihli ve E:2014/50, K:2014/124 sayılı kararı

  15

   

   

  12/12/2014

  6745

  65, Ek Madde 2, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Geçici Madde 11

  7/9/2016

  7061

  10

  5/12/2017

  KHK/700

  32, 35, 53

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

  KHK/703

  10, 21, Ek Madde 7, Ek Madde 8

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

   

  
  
  2863 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  BÖLGE KURULLARININ KADROLARINA İLİŞKİN CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (39)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (485)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (20)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul