Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
329-331
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 10 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 21 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 23 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 26 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 27 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 28 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 29 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 30 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 31 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 32 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 33 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 34 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 35 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 36 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 37 - Bilgi Butonu (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 38 - (4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 98 . maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 39 - (4/2/1983 tarih ve 2797 sayılı Kanunun 67 . maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 40 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 41 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 42 - (14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 43 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 1 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 44 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun 26 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 45 - (1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunun 8 .maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 46 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 38 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 47 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun 97 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 48 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 49 - Bilgi Butonu (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 50 - Bilgi Butonu3520(1989) (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna numarasız ek madde getirmekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandırılmıştır.)
Madde 51 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 52 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 53 - Bilgi Butonu (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 54 - Bilgi Butonu (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 55 - Bilgi Butonu3520(1989) (1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
Madde 56 - Bilgi ButonuKHK 393(1989), KHK 302(1987), KHK 266(1986) (Değişik birinci fıkra: 18/12/1987 - KHK - 302/1 md.)
5/11/1980 tarihli ve 2333 sayılı Kanun 1/1/1989 tarihinde,
332
   657
   sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 116 ncı maddesi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 375(1989), KHK 368(1989) (Mülga: 27/6/1989 - KHK - 375/32 md.)
Geçici Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.
Madde 57 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükmünde Kararname 31/12/1984 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 58 -
Bu Kanun hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  243 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EK VE DEĞİŞİKLİK

  GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

      KHK                                                                                                                          Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________ __________   

  KHK/302                                                        —                                                          21/12/1987

  KHK/375                                                        —                                                            30/6/1989

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (14)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (108)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul