Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN DEĞİŞİK 137 NCİ MADDESİNİN (D) BENDİNDEN SONRA GELEN 5,6,7 VE 8 NCİ FIKRALARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3/7/1975 gün ve 1923 sayılı yasa ile değişik 137. maddesinin (d) bendinden sonra gelen 5, 6, 7 ve 8. fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

MADDE 137 —

Ancak, yukarıdaki gösterge rakamlarına;

1 — Subaylara uygulanan Ek-VI sayılı gösterge tabolsundaki:

8. ve 7. derecelerin kademelerine + 100, 6. ve 5. derecelerin kademelerine + 150, 4. derecenin kademelerine + 200, 3. derecenin kademelerine + 275, 2. derecenin kademelerine + 300, l . derecenin kademelerine + 400, Albayların gösterge rakamlarına + 500, kıdemli Albayların gösterge rakamlarına + 600, Tuğgeneral - Tuğamirallerin gösterge rakamlarına + 600, Tümgeneral - Tümamirallerin gösterge rakamlarına + 100, Korgeneral - Koramirallerin gösterge rakamlarına -t- 800, Orgeneral - Oramirallerin gösterge rakamlarına + 900; 

2 — Assubaylıktan subay olanların Ek-VII sayılı gösterge tablosundaki 6. ve 5. derecelerin kademelerinde bulunanlara + 150, 4. derecenin kademelerinde bulunanlara + 200, 3. derecenin kademelerinde bulunanlara + 275, 2. derecenin kademelerinde bulunanlara + 300;

3 — Assubaylara uygulanan Ek-VIII sayılı gösterge tablosundaki:

8. ve 7. derecelerin kademelerinde bulunanlara + 100, 6. ve 5. derecelerin kademelerinde bulunanlara + 150, 4. derecenin kademelerinde bulunanlara + 200, 3. derecenin kademelerinde bulunanlara + 275, 2. derecenin kademelerinde bulunanlara + 300; Ek gösterge rakamı uygulanır.

Askerî Hâkim sınıfından General - Amiraller hakkında sadece eşidi rütbedeki General - Amirallere bu madde ile verilen ek gösterge rakamları uygulanır.

Kanunun Ek 9. maddesiyle özel kanunlar uyarınca kendilerine ek gösterge uygulananlar, bu maddenin yukarıdaki bendinde gösterilen ek göstergelerden yararlanamazlar.

Ancak, özel ve diğer kanunlar uyarınca saptanan ek gösterge rakamlarıyla bu madde ile saptanan ek gösterge rakamları farklı ise, fazla olan ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılır. 
Yürürlük
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmündeki Kararname 1 Mart 1979 gününden geçerli olmak üzere yayımıyla yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul