En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İLE 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 61 — Okul binası yapılacak veya okul binası olarak kullanılacak gayrimenkullerin bulunduğu yerin suyu, havası elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir mahalde olması gözönünde bulundurulur.

Okul bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar gibi umuma açık yerlerden en az yüz metre uzaklıkta bulunması zaruridir.

Okul ve tesislerinin bulunduğu yerin yüz metre civarında ikinci fıkrada sayılan yerler ile açık alkollü içki satılan yerler açılamaz.

Hangi mahalde yüz metre şartı aranmayacağı hususunda karar vermeye, o yer mülkî idare amiri yetkilidir."
Madde 2 -
625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun değişik 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası kaldırılarak yerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Özel öğretim kurumlarına ait bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahvehane, kı­raathane, bar gibi umuma açık yerlerden en az yüz metre uzaklıkta bulunması zaruridir.

Özel öğretim kurumları ve tesislerinin bulunduğu yerin yüz metre civarında yukarıda sayılan yerler ile açık alkollü içki satılan yerler açılamaz.

Hangi mahalde yüz metre şartı aranmayacağı hususunda karar vermeye o yer mülkî idare amiri yetkilidir. 

Kurs ve dershaneler hakkında yukarıdaki hüküm uygulanmaz." 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul