İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müşahede sonunda, müşahede merkezi, Bakanlıkça grubu belli edilecek hükümlülere ait dosyaları, mütalâası ile birlikte Bakanlığa gönderir. Dosyaları gönderilen hükümlülerin, müşahede sonucuna göre gönderilecekleri infaz kurumu Bakanlıkça tayin olunur. Ancak haklarındaki hüküm kesinleştiğinde bihakkın tahliyelerine ve daha sonraki müşahedeleri sonunda şartla tahliyelerine, her yılın Ocak ayında Bakanlıkça tesbit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen süreden az kalmış olan hükümlüler, ağır ceza Cumhuriyet Savcılıklarınca bağlı ilçe cezaevlerine sevkedilebilirler." 
Madde 2 -
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Açık infaz kurumlarında bulunanlar ile yarıaçık veya kapalı infaz kurumlarında olup da açık infaz kurumlarına geçmeye hak kazananlardan hükümlülük süresinin dörtte birini iyi hal ile geçirmiş olanlara ayrıca yol hariç 72 saate kadar kurum müdürünün teklifi Cumhuriyet Savcısının onayı ile, "
Madde 3 -
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un Ek 2 nci maddesine aşağı­ daki fıkra eklenmiştir. 

"Hükümlülerin bu maddede belirtilen indirimden yararlanarak şartla salıverilmeleri için, açık veya yarıaçık cezaevlerine ayrılmalarına dair cezaevi idare kurullarınca verilecek kararlar ve müşahede dosyaları Bakanlığa gönderilmez. "

Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre Bakanlıkça tesbit edilecek hükümlü grupları ile süreler, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı talihinden itibaren 10 gün içinde belirlenir. 
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul