En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Kabul Tarihi: 23.01.1987
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 1/3/1987 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
337
241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213 . maddesinden sonra gelen "zam ve tazminatlar" başlıklı numarasız Ek maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek -18. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 -
   6245
   sayılı Harcırah Kanununun değişik 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde -
Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran % 25 olarak uygulanır.
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 1/3/1987 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
338
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul