Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
385
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (24/2/1983 tarih ve2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (24/2/1983 tarih ve2802 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (11/10/1983 tarih ve2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - 3520(1989) (1/2/1989 tarih ve3520 sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - 3520(1989) (1/2/1989 tarih ve3520 sayılı Kanun ile 8/6/1949 tarih ve5434 sayılı Kanuna ek madde olarak ilave edilmiş ve ilgili yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (14/7/1965 tarih ve657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (8/6/1949 tarih ve5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (13/3/1981 tarih ve2424 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (23/1/1981 tarih ve2377 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (27/7/1967 tarih ve926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (28/2/1982 tarih ve2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (28/2/1982 tarih ve2629 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (3/11/1980 tarih ve2330 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (18/5/1987 tarih ve281 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (26/6/1984 tarih ve241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (26/6/1984 tarih ve241 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde -
Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.
Madde 19 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname 1/1/1988 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 20 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  kabul metni
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul