Metinsel Değişiklikler
5510 (2008) md: Geçici 3.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (RG: 16.06.2006)
389-391
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 146 ve 224 üncü maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 146 ve 224 üncü maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49 ve Ek-17 nci maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 49 ve Ek-17 nci maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanuna numarasız ek madde getirmekte olup ilgili yerine işlenmiş ve 3520 sayılı Kanuna dayanılarak numaralandırılmıştır.)
Madde 7 - (1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunun 8 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna geçici madde eklemekte olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 34 . maddesine fıkra eklemekte olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (24/6/1983 tarih ve 72 sayılı KHK'nin 31. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 189 sayılı KHK'nin 11. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun bazı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun 55 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Kanunun 19 . maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
390-392
Geçici Madde 1 -
   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.
  
Geçici Madde 2 -
Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.
Geçici Madde 3 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
Madde 19 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 20 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

       11 SAYILI KHK\'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

  Kanun/KHK                    311 sayılı KHK’nın değiştirilen maddeleri                  giriş tarihi

  ________      ___________________________________________________         __________

    (5754 sayılı Kanunla

     değişik) 5510                                  Geçici Madde 3                                                   1/10/2008

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (32)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul