(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
419-445
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun değişik 122 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup; yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde yer alan oranların değiştirilmesiyle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (13/3/1981 tarih ve 2424 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinde yer alan oranların değiştirilmesiyle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (13/5/1981 tarih ve 2461 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (12/6/1979 tarih ve 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlemiştir.)
420-446
Madde 13 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 1 sayılı cetvelinde yapılan değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (1/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (1/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - (15/8/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (13/12/1984 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ilgili bölümüne eklenmiştir.)
Madde 20 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 31.nci maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde -
Müsteşar,Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup, 13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 inci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.
Madde 21 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,7,15,16 ve 20 nci maddeleri yayımını izleyen aybaşında, 3,5,9,10,11,12, 17 ve 18 inci maddeleri 15/1/1989 tarihinde,diğer maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 22 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (17)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul