375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aynı usulle tesbit edilmek üzere, ödenmekte olan tazminat miktarının % 80'ini aşmayan bir miktar da ayrıca, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına Türkiye Emlak Bankası nezdinde açtırılacak hesaba yatırılır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası'nda açılan hesapta toplanan paraları Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı Senedi, özel ve kamu şirketlerinin menkul kıymetlerine veya kamu bankalarında açtıracağı vadeli hesaplara yatırmak suretiyle nemalandırır. Hesapta birikmiş olan para görevlinin en az üç yıl süreyle bu tazminattan yararlanmış olması şartıyla talebi üzerine kendisine neması ile birlikte ödenir. Ancak, ölüm, malulen veya yaş haddinden emeklilik sebebiyle üç yıllık süre dolmadan görevin sona ermesi veya görev başında sakatlanma sonucu bölge dışına çıkarılma halinde hesapta birikmiş olan para üç yıl beklenmeksizin personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine neması ile birlikte ödenir." 
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul