Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
535-541
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - (21/2/1967 tarih ve 832 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi ve iki madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (21/2/1967 tarih ve 832 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi ve iki madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (9/10/1984 tarihli ve 3054 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (10/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (2/9/1983 tarih ve 78 sayılı KHK'ye bir madde eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)
Madde 8 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)
Madde 9 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.)
Madde 10 - (8/6/1984 tarih ve 233 sayılı KHK'nin 15 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 832 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci madde ile 4,5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri 1/1/1991 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 17 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (13)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul