Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNA İKİ EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Ha l Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 2 — Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde iç güvenlik harekatı ile görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma ve Sahil Güvenlik birlikleri dahil) birlikleri 23/3/1931 tarihli ve 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununa göre iaşe edilirler.

Ancak, günlük istihkaklarda et 350 gram ve sabun 38 gram olarak uygulanır. Ayrıca, kirletici işlerde çalışanlara 10 gram ilave sabun verilir.

İstihkakın 5700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak verildiği günlerde; 1776 sayılı Kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela dü­zenlenebilir.

Ek Madde 3 — Ek 2 nci madde kapsamında bulunan ve bedelen beslenenlere, 1776 sayılı Kanunda belirtilen ve olağanüstü hal ilan edilen bölgede Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek herhangi bir ilden alınacak rayiç üzerinden hesaplanan tayın bedeli verilir. Bunlar 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun gereğince ödenen tayın bedelinden ayrıca yararlandırılmazlar. " 
Madde 2 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımını takip eden ayın 15 inde yürürlüğe girer. 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul