En son güncellemeler 27 Mayıs 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU VE 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2629 SAYILI KANUN VE 3160 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı değişik Ek Maddesinin II- Tazminatlar bölümünde yer alan tazminatlar için aşağıda yıllar itibariyle hizalarında gösterilen oranlar uygulanır.


Madde 2 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan % 100 oranı % 108 olarak değiştirilmiştir. 15/1/1992 tarihinden itibaren bu artırımlı orana 7 puan ilave edilir. 
Madde 3 -
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek 17 nci maddesinde rütbeler itibariyle yer alan ve halen uygulanmakta olan hizmet tazminatı oranları 15/9/1991 tarihinden itibaren 6'şar puan, 15/1/1992 tarihinden itibaren ayrıca 6'şar puan daha artırılmak suretiyle ödenir. 
Madde 4 -
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ekli cetvelde halen uygulanmakta olan tazminat oranlarına 9'ar puan ilave edilmiştir. 15/1/1992 tarihinden itibaren bu artırımlı oranlara ayrıca 8'er puan ilave edilir. 
Madde 5 -
3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ekli cetvelde halen uygulanmakta olan tazminat oranlarına 9'ar puan ilave edilmiştir. 15/1/1992 tarihinden itibaren bu artırımlı oranlara ayrıca 8'er puan ilave edilir. 
Madde 6 -
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinde yer alan % 100 oranı %108, % 90 oranı da % 98 olarak değiştirilmiştir. 15/1/1992 tarihinden itibaren bu artırımlı oranlara ayrıca 7'şer puan ilave edilir. 
Madde 7 -
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 nci maddesinin I inci fıkrasında yer alan % 100 oranı % 108, 4 üncü fıkrasında yer alan % 45 oranı % 53 olarak değiştirilmiştir. 15/1/1992 tarihinden itibaren bu artırımlı oranlara ayrıca 7'şer puan ilave edilir. 
Madde 8 -
433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 418 sayılı Kanun Hükmünd e Kararnamenin 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile değişik Geçici 1 inci maddesinin (B), (C) ve (D) bölümlerinde yıllar itibariyle öngörülen artışlar uygulanmaz. 
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 15/9/1991 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (9)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul