En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HARCIRAH KANUNUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Uzman jandarma çavuşlarının askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayı­lır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkları ve diğer özlük haklan ödenmez. " 
Madde 2 -
3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Askeri Ceza Kanununun üçüncü Bap Beşinci Faslında yeralan askeri itaat ve inkiyadı bozan suçlardan herhangi birinden (6) aydan fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar," 
Madde 3 -
3466 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Astsubaylığa Geçirilme

Madde 18 — Uzman jandarma çavuşluğa nasbedildikleri tarihten itibaren enaz bir yıl hizmet eden ve 27 yaşından büyük olmayan uzman jandarmalar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna ait Tür k Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümleri uyarınca aranılan şartlan da haiz iseler, astsubay sınıf okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay nasbedilebilirler.

Astsubay sınıf okullarına alınan uzman jandarmaların sınıf okulundaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük haklan yönünden uzman jandarma çavuşluk statüleri devam eder. 

Bunlardan astsubay nasbedilenlerin, askerlik hizmetinde ve uzman jandarma çavuşlukta geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıplan buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Bu şekilde astsubaylı­ğa geçirilenler hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun astsubaylarla ilgili hükümleri uygulanır.

Astsubaylığa nasbedilenlerin mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır. " 
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul