Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2879 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU İLE 2919 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5/7/1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünd e Kararname ile kaldırılan beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara; 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara ödenen miktarda ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. "
Madde 2 -
13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/7/1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünd e Kararname ile kaldırılan 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü­zenlenmiştir.

"Madde 10 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil),

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini,

b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25'ini,

c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30'unu,

d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini,

geçmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tesbit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma
ücreti ödenir. " 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesini Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi Başkanı, diğer maddelerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  478 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul