(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 2012/205 sayılı 2011/139 E. 2012/205 K. 27.12.2012 T. (RG: 10.10.2013)
721
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
(27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin ve hizmet tazminatı oranlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 2 -
(27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin ve hizmet tazminatı oranlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 3 -
(28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun ekli Ek cetvelin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 4 -
(28/2/1985 tarih ve 3160 sayılı Kanuna ekli Ek cetvelin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 5 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 6 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 7 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 8 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 9 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 10 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 11 -
(24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 12 -
(23/1/1987 tarih ve 270 sayılı KHK'nin bazı maddelerinde yeralan gösterge rakamlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 13 -
(8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 14 -
(8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 15 -
(27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
  
Madde 16 -
(10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 17 -
(2/7/1993 tarih ve 485 sayılı KHK'nin Geçici 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 18 -
(9/7/1982 tarih ve 2690 sayılı Kanuna bir ek madde ilave edilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
722
Madde 19 -
(4/4/1988 tarih ve 320 sayılı KHK'nin 47 nci maddesine fıkralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Madde 21 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bir maddesine bazı ünvanların eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 22 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 23 -
8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/c maddesi, 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 666(2011), 5429(2005), KHK 562(1995) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)
 
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun 10'uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek Madde hükmü kapsamında bulunanlara tuttukları nöbetler için, Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlere göre ücret ödenmez.
  
Madde 24 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 15/4/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 25 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
722-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  547 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  547sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

   

  KHK/570

  15/4/1997 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde

  5431

  Geçici Madde 1

  18/11/2005

  5737

  20

  27/2/2008

  KHK/666

                  20, Geçici Madde 1

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  2/11/2011 tarihinde

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  20, Geçici Madde 1

   

   

  10/10/2013

   

  
  
  kabul metni
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (17)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (8)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul