Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
14/7/1965 TARİH VE 657 SAYILI,28.2.1985 TARİH VE 3160 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 tarih ve 3160 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması; 28/11/1996 tarih ve 4214 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 16/1/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Madde 1 -
 14.7.1965 tarih ve 657 saydı 'Devlet Memurları Kanunu'nun 213 üncü maddesinden sonra gelen Ek Maddenin "II- Tazminatlar" bölmûnün, "D-Emniyet Hizmetleri Tazminatı''kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel Müdürü için % 280'ine,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

-Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 220'sine,

-Daire Başkanı, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 205'ine,

-Diğerleri için % 175'ine,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 146' sına,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 139'una, 

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 128'ine,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için, % 115'ine,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 104'üne,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 97'sine,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 92'sine,

10. Diğerlerinden;

- 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atananlar için % 84'üne,

-5, 6 ve 7 inci derece kadrolara atananlar için % 78'ine,

- 8, 9,10 ve 11 inci derece kadrolara atananlar için % 70'ine, İL Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde çevik kuvvet şube müdürlüklerine ah kadrolarda fiilen görev yapanlara ayrıca % 5'ine,

b) Yardıma Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için %42'sine," 
Madde 2 -
28.2.1985 tarih ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu'na ekli Ek Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul