(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
845
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1998/73(2001), An. M. K. 1998/72(2001)
(23/1/1997 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı cetvellerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.) 
Madde 2 -
(23/1/1997 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı cetvellerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.) 
Madde 3 - Bilgi Butonu
(24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - Bilgi Butonu
(11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 -
(11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 -
(11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - Bilgi Butonu
(11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde 2 ile Makam tazminatı cetveli eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 8 -
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - Bilgi Butonu
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 10 - Bilgi Butonu
(14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 11 -
(8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - Bilgi Butonu
(4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - Bilgi Butonu5234(2004)(Mülga: 17/9/2004 – 5234/33 md.)
Madde 14 -
484 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 8 inci maddeleri ile 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 15 -
(27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.) 
Madde 16 -
(23/2/1995 tarih ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 17 -
(27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 18 -
(10/11/1983 tarih ve 2949 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
(1) Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, aynı Kanunun Ek 70 inci maddesine göre 25/8/1998 tarih ve 98/11588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlardan; % 240, % 200 ve % 180 oranları; 1998 yılında % 100, 1999 yılında % 130; % 150 ve % 130 oranları; 1998 yılında % 75, 1999 yılında % 90; % 70 oranı; 1998 yılında % 45, 1999 yılında % 50; % 40 oranı; 1998 yılında % 28, 1999 yılında % 30 olarak; 1/12/1998 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacağı;sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı ile hüküm altına alınmıştır. (Bkz. R:G: 5/9/1998-23454)
846
Madde 19 -
(13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 -
5434 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, anılan Kanunun Ek 70 inci maddesinin (b) bendindeki oranlardan % 160 oranı; 1997 yılında % 75, 1998 yılında % 100, 1999 yılında % 130; % 100 oranı; 1997 yılında % 60, 1998 yılında % 75, 1999 yılında % 90; % 60 oranı; 1997 yılında % 40, 1998 yılında % 45, 1999 yılında % 50; %35 oranı; 1997 yılında % 26, 1998 yılında % 28, 1999 yılında % 30 olarak uygulanır.(1)
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
15 Nisan 1997 tarihi itibariyle kamu görevlisi ve bunların emeklisi durumunda olanlara anılan tarihteki özlük durumları dikkate alınarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ve 19 uncu maddeleri ile yapılan ek iyileştirmeden doğan farkın 3,5 katı tahakkuk ettirilerek herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın memurlar ve diğer kamu görevlilerine 15.4.1997 tarihinde, bunların emeklilerine ise fark ödemesinin hesaplandığı tarihi müeakip ayrıca ödenir.

1 Ocak 1997 tarihinden 15 Nisan 1997 tarihine kadar geçen dönem içinde; aylıksız izin kullananlara, açıktan atananlara ve 569 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek iyileştirmeden yararlananlara (uçucular dahil) net artış farkı gün hesabı ile kıst olarak ödenir.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri, ödemeye esas olacak şekilde gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Madde 20 - Bilgi Butonu
Bu Kanun Hükmünde Kararname 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 21 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  570 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun No

  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5234

  13

  15/12/2004

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇE EKİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (14)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (7)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (27)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul