En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
869
AFETTEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş olan mal ve hizmet alımlarından kurum ve kuruluş bütçelerinden ödenemeyen miktarlar, Başbakanlıkça, Mahalli İdareler Fonu Acil Destekleme Programından sağlanan kaynaklarla Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar vasıtasıyla emanet hesaplarından ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu harcamaları
   1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
   ,
   2886
   sayılı Devlet İhale Kanunu ve
   832
   sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/6/1994 tarihli ve
   540
   sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.
  
Madde 2 -
(29/7/1970 tarihli ve
   1318
   sayılı Kanuna geçici madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.
  
Madde 3 -
(15/5/1959 tarihli ve
   7269
   sayılı Kanuna ibare eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  
Geçici Madde -
Deprem bölgesinde geçici suretle görevlendirilip 1/10/1999 tarihinden önce görevlerini tamamlayarak asıl görev mahalline intikal etmiş olan personele en az üç hafta görev yapmış ve harcırah almamış olmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 50.000.000 lira tazminat ödenir.
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
870
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul