(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KONUT EDİNDİRME YARDIMI HESAPLARININ TASFİYESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ait gayrimenkullerin, konut edindirme yardımı hesapları toplamı karşılığı, Emlak Konut Anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle konut edindirme yardımı hesapları tasfiye olunur.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut Anonim Şirketinin konut edindirme yardımı hesabı karşılığına tekabül eden hisseleri, konut edindirme yardımı hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 2 -
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devredilecek olan gayrimenkullerden veya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından üretilecek konutlardan 17/08/1999 tarihinde ve sonrasında meydana gelen depremlerden zarar gören konut edindirme yardımı hak sahipleri öncelikle yararlandırılır.
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Yüksek Planlama Kurulu kararı gereğince Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Emlak Konut Anonim Şirketine gayrimenkul devirleri ile ilgili işlemler ve Banka lehine doğabilecek farklar ile Emlak Konut Anonim Şirketinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşmesi ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Banka, devredeceği gayrimenkullerin kayıtlı değeri ile devir değeri arasında oluşacak farkın binde beşini depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Afetler Fonuna aktarır.
Madde 4 -
11/11/1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 5 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul