(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
713
ASKERİ NEKAHETHANE VE SANATORYUMLARDA BULUNAN VE SEVKEDiLENLERE VE HARB YARALILARININ VE TEBDİLHAVALILARIN SURETİ İAŞELERİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
Askeri nekahethanelerde ve nekahethane halinde istimal edilen hastane koğuşlarında bulundurulmasına lüzum görülen bilümum hasta ve zaifler merbut (1) numaralı cetvel mucibince iaşe olunurlar.
Madde 2 -
Askeri sanatoryumlarda veya sanatoryum halinde istimal edilen hastane koğuşlarında tedavi edilecek bilümum hastalar merbut (2) numaralı cetvel mucibince iaşe edilir.
Madde 3 -
Nekahethane ve sanatoryumlara sevk edilenlerle tebdilhava için memleketlerine gönderilenlerin yolda bulundukları müddetçe ve harb yaralılarının hini tedavi ve sevklerinde iaşeleri birinci maddede mezkür cetvel mucbince olur.
Madde 4 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 -
Bu kanunun hükmünü icraya Müdafaai Milliye,Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdurlar.

Madde 1 -
Bu mevat ile yevmiye üç defa yemek tertip olunur.
Madde 2 -
işbu istihkak, bedeli tecavüz ettirilmemek suretiyle, diğer mevaddı iaşe ile kabili mubadeledir.
Madde 3 -
İcabında hastane müteferrikalarından bir nevi verilir.
Madde 4 -
Haftada iki gün nukahaya atideki tatlılardan verilir.
714
Sütlâç veya mahallebi : 300 gram süt, 30 gram şeker, 10 gram pirinçunu veya pirinç.
Hoşaf         : 50 gram kuru moyva veya 100 gram yaş meyva, 40 gram şeker.
Yaş meyva       : 200 gram.
Yoğurt        : 300 gram.
Helva         : 130 gram irmik veya 70 gram un, 40 gram yağ, 60 gram şeker C)
Tahin helvası     : 150 gram
Madde 5 -
Nckahethanelerde sabun, mahrukat, tenvirat ihtiyaca göre verilir.

(1) Ekmek: gevrek (1) Bu şeker toz edil-veyahut gevrek ha- mis olarak buğday üze-linde fırında kuru- rine dökülecektir, tulmuş olacak.
Madde 1 -
Bunlardan maada tabip münasip görürse hastane müteferrikalarından l : 3 aded verilebilir.
Madde 2 -
icabında verilmek üzere pişmemiş ve kıyılmış et bir müteferrika olarak verilir. Miktarı 100 gramdır.
(1) Helva için gerekli 10 gram şeker miktarı; 12/5/1928 tarih ve l&SJf sayılı Kanunun l inci maddesiyle 60 gram olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
715
(1)Ekmek: gevrek veyahut fırında gevrek halinde kurutulmuş olacak.

(1)Yaş sebze ıspanak,pırasa, yeşil fasulye, bezelya, yerelması... ilh olup bazen de tereyağı yerine 40 gram zeytinyağı koyarak zeytinyağlı ihzar olu­nur.

(2)Yalnız bu yemekte bu miktarda olmak üzere bal yerine reçel veyahut pekmez veya bulama verilir.
Madde 3 -
Öğle ve akşam yemeklerini müteakip her hastaya 80 gram dondurma verilir. (85 gram süt, 15 gram şeker, miktarı kafi buz ile yapılır.)
Madde 4 -
İ şbu istihkak, bedeli tecavüz ettirilmemek suretiyle diğer mevaddı iaşe ile kabili mübadeledir.
Madde 5 -
Sanatoryumlarda sabun, mahrukat, tenvirat ihtiyaca göre verilir.
716
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1034 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun  No.                   Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler                 Yürürlüğe  giriş tarihi

  ______  ________________________________________________  _________________

      1254                                                             –                                                              21/5/1928


  718

  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul