(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
T.C. İLE RUS SOSYALİST ŞÜRALAR CUMHURİYETİ ARASINDA MÜNAKİT VE TARAFEYN HUDUTLARINI TEŞKİL EYLİYEN NEHİR,ÇAY VE DERE SULARINDAN SURETİ İSTİFADEYE AİT MUKAVELENAME İLE SERDERABAT BARAJININ İNŞASINA MÜTEALLİK OLMAK ÜZERE MEZKÜR MUKAVELENAMEYE MÜZEYYEL PROTOKOLÜN TASDİKİ HAKKINDAKİ 25/6/1927 TARİH VE 1168 NUMARALI KANUNDA MARUZZİKİR MUKAVELENAMENİN TÜRKÇE METNİNDE BAZI TASHİHAT İCRASINA DAİR KANUN.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz konusu Kanunun onayladığı/uygun bulduğu sözleşme/anlaşma (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul