(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3317
ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Kara,Deniz,Hava Harb Okulları ile Üniversitelerin muhtelif fakültelerinin ve yüksek okulların birinci sınıflarında Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan ögrencilere ve Yedek Subay Okulu öğrencilerine ayda 30 lira, daha yukarı sınıflarda okuyanlara ayda 40 lira harçlık verilir.
Madde 2 -
Askeri lise ve muadili askeri okullar öğrencileri ile astsubay okulları öğrencilerine ayda 20 lira,askeri orta okul ve muadili askeri okullar ve astsubay hazırlama orta okulları öğrencilerine ayda 10 lira harclık verilir.
Madde 3 -
Öğrenciler harçlığa okula kabulleri gününden itibaren müstehak olurlar.Harçlıklar,öğrenci okulu bitirip üst okula kaydedilinceye kadar veya okul ile ilişiği kesilinceye kadar ödenir.

Hava değişimi,istirahat alanlarla hastanede veya izinli bulunanların veya disiplin cezası alanların harçlıkları kesilmez.
Madde 4 -
Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı hesabına burs verilmek suretiyle okutulan öğrenciler bu kanundan faydalanamazlar.
Madde 5 -
Bu kanun gereğince ödenecek harçlıklar hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilemez. 
 
Bu harclıklara, 4178 sayılı kanun gereğince verilen zam uygulanmaz.
Madde 6 -
Bu kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır
Madde 7 -
Bu kanun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
(1) Bu Kanunun harçlık miktarları ile ilgili hükümleri 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19/n maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, anılan Kanuna konu harçlıklar 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde yeniden düzenlenmiştir.
3318
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  128 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul