Metinsel Değişiklikler
4760 (2002) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3. 4684 (2001) md: 3. 4605 (2000) md: 10, Geçici 2. 4503 (2000) md: 3. KHK 589 (2000) md: Geçici 3. KHK 582 (1999) md: Geçici 3. 4369 (1999) md: 10. 4369 (1998) md: Geçici 2. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4677-4681(4681-1/4681-2)
FİNANSMAN KANUNU

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt: 2 Sayfa: 1059
BİRİNCİ KISIM
Taşıt Alım Vergisi
Geçici Madde 1 - 4760(2002), 3418(1988) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
İKİNCİ KISIM
İşletme Vergisi
Madde 11 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
Madde 12 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 13 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 14 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 15 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 16 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 17 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 18 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 19 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 20 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 21 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 22 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 23 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 24 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 25 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 26 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 27 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 28 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 29 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 30 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 31 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
Madde 32 - 2456(1981) (Mülga: 1/5/1981 -2456/18 md. )
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi
Madde 33 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
Madde 34 - 2588(1982) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 35 - 2588(1982) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 36 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 37 - 2588(1982) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 38 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 39 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 40 - 2588(1982) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 41 - 2588(1982) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 42 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 43 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 44 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 45 - 2588(1982) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
Madde 46 - 2588(1982), 2484(1981) (Mülga: 21/1/1982 -2588/18 md. )
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Spor - Toto Vergisi
Madde 47 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
Madde 48 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
 
Madde 49 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
 
Madde 50 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
 
Madde 51 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
 
Madde 52 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
 
Madde 53 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md. )
 
BEŞİNCİ KISIM
Gider Vergileri Kanunundaki Değişiklikler
Madde 54 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 4, 13, 14, 24 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür maddeler 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 55 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 4, 13, 14, 24 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür maddeler 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 56 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 4, 13, 14, 24 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür maddeler 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 57 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 4, 13, 14, 24 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür maddeler 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 58 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 4, 13, 14, 24 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür maddeler 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 59 - 3065(1985) (13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür madde, 17/4/1981 tarih ve 2447 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
4682
Madde 60 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 61 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 62 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 63 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 64 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 65 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 66 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 43 üncü maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna Mükerrer 38 inci madde eklenmesine dair olup, mezkür maddeler, 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 67 - 2589(1982) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna, Bina İnşaat Vergisi başlığı altında Ek 1, 2, 3 ve 4 üncü madde ve 45 inci maddeye bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup, mezkür maddeler ve ek fıkra 21/1/1982 tarih ve2589 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 68 - 2589(1982) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna, Bina İnşaat Vergisi başlığı altında Ek 1, 2, 3 ve 4 üncü madde ve 45 inci maddeye bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup, mezkür maddeler ve ek fıkra 21/1/1982 tarih ve2589 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 69 - (13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
Madde 70 - 2589(1982) (13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna Altıncı Bölüm Başlığı altında Ek 1 ve 2 nci maddeler eklenmesi ile ilgili olup, mezkur maddeler 21/1/1982 tarih ve2589 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 71 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 72 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 73 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 74 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 75 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 76 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 77 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 78 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 79 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 80 - 3065(1985) (Bu maddeler, 13/7/1956 tarih ve6802 sayılı Kanuna bağlı I, II, III ve IV sayılı tablolarda değişiklik yapılmasına ve V sayılı tablo eklenmesine dair olup, mezkür tablolar 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
ALTINCI KISIM
Emlak Alım Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 81 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 82 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 83 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 84 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 85 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 86 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 87 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 88 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 89 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
Madde 90 - 2588(1982) (Bu maddeler 18/2/1963 tarih ve198 sayılı Kanunun, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine ve 17 nci maddeden sonra bir madde eklenmesine dair olup, mezkür kanun 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlüten kaldırılmıştır.)
 
YEDİNCİ KISIM
Veraset ve İntikal Vergisi Kanuniyle İlgili Değişiklikler
Madde 91 - (8/6/1959 tarih ve7338 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
Madde 92 - (4/1/1961 tarih ve213 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
Madde 93 - (8/6/1959 tarih ve7338 sayılı Kanuna Geçici birinci madde eklenmesine dair olup, mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
SEKİZİNCİ KISIM
1/7/1964 Tarihli ve488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 94 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 95 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 96 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 97 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 98 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 99 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 100 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 101 - (Bu maddeler, 1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ve 22 nci maddenin (b) bendinin değiştirilmesine ve 14,15,16,17,18 ve 19 ve 22 nci maddelere birer fıkra eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
 
4683-4684
Madde 102 - (1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tablonun değiştirilmesi ile ilgili olup mezkür tablo, 21/11/1980 tarih ve 2344 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 103 - (1/7/1964 tarih ve488 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” bölümüne bir bent eklenmesine dair olup mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
DOKUZUNCU KISIM
Harçlar Kanunundaki Değişiklikler
Madde 104 - (2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
Madde 105 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 106 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 107 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 108 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 109 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 110 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 111 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Madde 112 - (Bu maddeler, 2/7/1964 tarih ve492 sayılı Kanuna bağlı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 sayılı tarifelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tarifeler 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
ONUNCU KISIM
Değerli Kağıtlar Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 113 - (21/2/1963 tarih ve210 sayılı Kanuna bağlı “Değerli Kağıtlar Tablosunun” değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür tablo 21/11/1980 tarih ve 2343 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yeniden değişmiştir.)
 
Çeşitli hükümler:
Madde 114 - 2588(1982) (23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci cümlesindeki muafiyetin Emlak Alım Vergisi için uygulanmıyacağına dair olup, Emlak Alım Vergisi Kanunu 21/1/1982 tarih ve2588 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Madde 115 -
Bu kanunun 105 inci maddesinde yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer kağıtlar bölümünün 2/b pozisyonunda gösterilen vergi beyannamelerinden alınacak Damga Vergisinin bu kanunla artırılan hadlerine tekabül eden miktarları için 1970 mali yılında ceza uygulanmaz.
Madde 116 - (11/12/1936 tarih ve3078 sayılı Kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olup, mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
 
Madde 117 - (21/5/1955 tarih ve6623 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup, mezkür kanun, 10/10/1983 tarih ve 116 sayılı KHK'nin 19 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
Yetki:
Ek Madde 1 - 3520(1989), 3418(1988), KHK 291(1987), 3089(1984) (29/11/1984 -3089/5 md . ile gelen EK md. hükmü olup, teselsül için numaralandırılmıştır; Mülga: 24/3/1988 -3418/41 md. )
 
Yürürlük ve yürütme:
Madde 118 -
Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 119 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
4684-1


4685
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1318 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

                                                                                                   

  Yürürlükten Kaldırılan                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

  Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun İşletme Vergisine

  ilişkin hükümleri                                          1/5/1981         2456            18

  1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet

  Artışı Vergisine İlişkin hükümleri ile bu hükümlerde ek ve

  değişiklik yapan kanun hükümleri                                              21/1/1982         2588            18

   

  1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisine

  İlişkin hükümleri ile ek ve değişikleri                                          21/1/1982         2588            5

   1318 sayılı Finansman Kanununun Spor-Toto Vergisine

  ilişkin hükümleri                                                                       25/10/1984         3065            61

   

  29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanuna 29/11/1984 gün ve

  3089 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen “Ek Madde”    24/3/1988         3418            41

  4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanuna 3229 sayılı Kanunla

  eklenen “Mükerrer Madde 415”                                                24/3/1988         3418            42


  4686

   

  1318 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

      2346                              –                                                                                             28/11/1980

       2433                                                           –                                                                26/3/1981

       2456                                                           –                                                                 1/6/1981

       2484                                                           –                                                                27/6/1981

       2588                                         1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 ve 16 ncı maddeleri

                                                                                                                                    Bölge idare,

                                                                                                                                   idare ve vergi

                                                                                                                                 mahkemelerinin

                                                                                                                                 kurulup göreve

                                                                                                                                 başladığı tarihte

                                    9, 10, 11, 12, 15, 17 ve 18 nci maddeleri                             Emlak Vergisi

                                                                                                                               1980 genel beyan

                                                                                                                               dönemini izleyen

                                                                                                                                  ilk genel beyan

                                                                                                                           döneminin rastladığı

                                                                                                                           bütçe yılının başında

                          3 ve 13 üncü maddeleri                                                                                1/3/1982

                          Diğer maddeler                                                                                           27/1/1982

       3065           Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki

                          veren hükümleri                                                                                        2/11/1984

                          Diğer hükümleri                                                                                          1/1/1985

       3089                                                           –                                                               6/12/1984

       3418           a) 1-10                                                                                                       1/4/1988

                          b) 12-13 ve 15                                                                                           1/7/1988

                                                                                                                              tarihinden geçerli

                                                                                                                      olmak üzere 31/3/1988

                          c) 23 ve 24                                                                     1/1/1988 tarihinden geçerli

                                                                                                                       olmak üzere 31/3/1988

                          d) Diğer maddeleri                                                                                    31/3/1988

       3520                                                           –                                                               10/2/1989

       3858           1,2 ve 3 üncü maddeleri                                                                              1/1/1993

                          Diğer maddeleri                                                                                      27/12/1992

       3946                                                           –                                                                1/1/1994

  KHK-582                                                        –                                                            22/11/1999

  KHK-589                                                        –                                                             17/1/2000

       4503           5 madde                                                                                                     5/2/2000

       4605           2, 3 üncü maddeleri                                                                               30/11/2000

       4684           21 inci maddesi                                                                                         3/7/2001

   

   

  
  
  1318 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (9)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (275)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (21)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul