(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
12 EYLÜL 1330 TARİHLİ ASKERİ TAYİNAT VE YEM KANUNU MUVAKKATİNE MÜZEYYEL KANUN

Madde 1 - 2112(1933) (Değişik madde: 25/03/1933 - 2112/1 md. )
Askeri liseler talebesi ile hava mektebi ve Hava Astsubay Makinist Mektebi ve Kara Astsubay ile ihzarı mektepleri talebesinin yevmi yatinat berveçhiatidir:

     Gram  Kalori

     --------  ----------

  Ekmek  800  1911,60

  Et   300  314,80

  Pirinç  224  799,68

  Yağ   45  355,50

  Soğan  80  41,00

  Tuz   14  00,00

  Sebze(Vasati)640  256,00

       ---------

       3678,58
Madde 2 -
Bu kanun 1 Haziran 1928 tarihinden muteberdir.
Madde 3 -
Bu kanunun hükmünü icraya Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  1325 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Eklendiği Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul