(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4715
DEVLET İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİNE UYGULANACAK FAİZ HADLERİNİN TESPİT VE GEREKTİĞİNDE İKRAMİYE KEŞİDELERİ TERTİBİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Çeşitli kanunlara göre çıkarılmış olup,henüz itfa edilmemiş bulunan Devlet İç İstikraz Tahvillerinin faiz hadlerini piyasa şartlarını gözönünde tutarak artırmaya ve gerektiğinde bu tahviller için ikramiye keşideleri tertip etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu tahvillerin faiz hadlerinde yapılacak değişiklik ve ikramiye keşideleri ile ilgili işlemler Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
4716
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul