Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4751
DENİZ KUVVETLERİNE YABANCI MEMLEKETLERDEN HARB GEMİLERİ, HARB GEMİSİ CİHAZ VE SİLAHLARI VE HARB GEMİSİ iNŞA MALZEMESİ SATIN ALINMASINA DAiR KANUN

Madde 1 -
Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb gemilerinin veya harb gemisi yapımında gerekli olup, dahilden temin edilemiyen malzemelerin veya savaş güçlerini artırmak amacı ile harb gemilerine monte edilecek teçhizat silah ve sistemlerinin yabancı memleketlerden satın alınması için yıllık ödeme miktarı yüz milyon lirayı geçmemek üzere beşyüz milyon liraya kadar gelecek yıllara sari yüklenmelere girişmeye Milli Savunma Bakanı yetkilidir.
Madde 2 -
Birinci madde gereğince kullanılacak lüzumlu ödenek her yıl Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulur.
Madde 3 -
Birinci maddede belirtilen amaca uygun olarak satın alınacak malzeme teçhizat, silah ve sistemler, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden muaftır (1)
Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
4752
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul