Değiştirdiği Mevzuatlar
5434 (1949) - TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU md: Geçici 139.
5434 (1949) - TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU md: 33, 39, 53, 62, 65, 66, 78, 82, 88, Ek 9, Ek 13, Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 24, Ek 25, Ek 26, Ek 27, Ek 28, Ek 29, Geçici 133, Geçici 134, Geçici 135, Geçici 136, Geçici 137, Geçici 138, Geçici 140, Geçici 141, Geçici 142, Geçici 143, Geçici 144, Geçici 145, Geçici 146, Geçici 147, Geçici 148, Geçici 149, Geçici 150, Geçici 151, Geçici 152, Geçici 153, Geçici 154, Geçici 155, Geçici 156, Geçici 157.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE VE BU KANUN İLE DİĞER KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KALDIRILMASINA DAİR KANUN.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  1425 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (52)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul