En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4909
İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasına dahil, 775 sayılı Kanun kapsamına giren gecekonduların tasfiyesi için, bu kanun hükümlerini uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
Madde 2 -
Gerekli giderler Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümlerinden (Kamulaştırma ve satınalma tertipleri dahil) tefrik edilerek bütçe kanunları gereğince Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek ödeneklerle sağlanır. İnşaatla ilgili harcamalarda, 775 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.
Madde 3 -
Bayındırlık Bakanlığı bu kanuna göre yaptığı konut ve alt yapı tesislerini, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis edilmek üzere, İmar ve İskan Bakanlığına devreder. Tahsiste, Bayındırlık Bakanlığının vereceği listedeki sıra uygulanır. İmar ve İskan Bakanlığı, borçlandırmayı ve diğer işlemleri kendi usullerine göre yürütür.
Madde 4 -
Birinci maddenin kapsamı içindeki hak sahiplerinden evini kendi yapmak üzere proje, arsa ve kredi almak istiyenler için, T. Emlak Kredi Bankasında, 775 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince teşkil edilmiş olan fondan ayrılacak veya Karayolları Genel Müdürlüğünce bütçenin 2 nci maddede belirtilen tertiplerinden bankaya yatırılacak paralarla Bayındırlık Bakanlığı adına bir fon tesis edilir. T. Emlak Kredi Bankası, Bayındırlık Bakanlığının izni ile, bu fondan yapılacak ödemeleri, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 15 inci maddesinde bahsi geçen usullere ve yönetmeliğe göre yürütür. Bu işlemlerde 3 üncü madde hükümlerine göre İmar ve İskan Bakanlığına devredilir.
Madde 5 -
Diğer Kanunlardaki bu kanuna aykırı hükümler uygulanmaz.
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4910-4920
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul